Sanitetsforeningens Stiftelse Grefsen
Juridisk navn:  Sanitetsforeningens Stiftelse Grefsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22091510
Aschehougs Vei 37 Aschehougs Vei 37 Fax:
0587 Oslo 587 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981283120
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Etableringsdato: 23.01.1999
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,72%
Resultat  
  
-17,54%
Egenkapital  
  
1,14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 177.000 174.000 171.000 167.000 165.000
Resultat: 94.000 114.000 107.000 55.000 36.000
Egenkapital: 8.236.000 8.143.000 8.029.000 7.922.000 7.868.000
Regnskap for Sanitetsforeningens Stiftelse Grefsen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 177.000 174.000 171.000 167.000 165.000
Driftskostnader -87.000 -70.000 -82.000 -124.000 -142.000
Driftsresultat 90.000 104.000 89.000 42.000 23.000
Finansinntekter 4.000 9.000 18.000 12.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 4.000 9.000 18.000 12.000 14.000
Resultat før skatt 94.000 114.000 107.000 55.000 36.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 94.000 114.000 107.000 55.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.160.000 4.220.000 4.280.000 4.340.000 4.400.000
Sum omløpsmidler 4.150.000 4.019.000 3.852.000 3.700.000 3.600.000
Sum eiendeler 8.310.000 8.239.000 8.132.000 8.040.000 8.000.000
Sum opptjent egenkapital 3.236.000 3.143.000 3.029.000 2.922.000 2.868.000
Sum egenkapital 8.236.000 8.143.000 8.029.000 7.922.000 7.868.000
Sum langsiktig gjeld 74.000 89.000 103.000 118.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.310.000 8.240.000 8.132.000 8.040.000 8.001.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 177.000 174.000 171.000 167.000 165.000
Driftsinntekter 177.000 174.000 171.000 167.000 165.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -10.000 -22.000 -64.000 -82.000
Driftskostnader -87.000 -70.000 -82.000 -124.000 -142.000
Driftsresultat 90.000 104.000 89.000 42.000 23.000
Finansinntekter 4.000 9.000 18.000 12.000 14.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 4.000 9.000 18.000 12.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 94.000 114.000 107.000 55.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.160.000 4.220.000 4.280.000 4.340.000 4.400.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.160.000 4.220.000 4.280.000 4.340.000 4.400.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.160.000 4.220.000 4.280.000 4.340.000 4.400.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 149.000 125.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.150.000 4.019.000 3.852.000 3.551.000 3.475.000
Sum omløpsmidler 4.150.000 4.019.000 3.852.000 3.700.000 3.600.000
Sum eiendeler 8.310.000 8.239.000 8.132.000 8.040.000 8.000.000
Sum opptjent egenkapital 3.236.000 3.143.000 3.029.000 2.922.000 2.868.000
Sum egenkapital 8.236.000 8.143.000 8.029.000 7.922.000 7.868.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 74.000 89.000 103.000 118.000 133.000
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.310.000 8.240.000 8.132.000 8.040.000 8.001.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.150.000 4.011.000 3.852.000 3.700.000 3.600.000
Likviditetsgrad 1 502.4
Likviditetsgrad 2 502.4 0 0 0
Soliditet 99.1 98.8 98.7 98.5 98.3
Resultatgrad 50.8 59.8 5 25.1 13.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.4 1.3 0.7 0.5
Signatur
02.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.01.2020
Daglig leder alene og styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Steinar MarthinsenStyreleder74
Inger Toril Nyheim GulbrandsenNestleder74
Aage WestlieStyremedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00