Mimose As
Juridisk navn:  Mimose As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35024110
Gamle Tuddalsveg 12 Gamle Tuddalsveg 12 Fax: 35024166
3692 Sauland 3692 Sauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Hjartdal
Org.nr: 943368406
Aksjekapital: 654.900 NOK
Etableringsdato: 01.06.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut. Revisor Bjørn Enggrav As
Regnskapsfører: Aabjørnsrød Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,89%
Resultat  
  
-6257,35%
Egenkapital  
  
-173,62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 687.000 754.000 880.000 637.000 1.193.000
Resultat: -8.374.000 136.000 965.000 562.000 1.251.000
Egenkapital: -3.640.000 4.944.000 4.838.000 3.171.000 2.724.000
Regnskap for Mimose As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 687.000 754.000 880.000 637.000 1.193.000
Driftskostnader -637.000 -1.458.000 -860.000 -1.102.000 -786.000
Driftsresultat 51.000 -704.000 20.000 -465.000 407.000
Finansinntekter 930.000 877.000 973.000 1.048.000 853.000
Finanskostnader -9.354.000 -35.000 -28.000 -22.000 -8.000
Finans -8.424.000 842.000 945.000 1.026.000 845.000
Resultat før skatt -8.374.000 136.000 965.000 562.000 1.251.000
Skattekostnad -210.000 -30.000 -204.000 -115.000 -289.000
Årsresultat -8.584.000 106.000 760.000 447.000 962.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.213.000 11.656.000 11.841.000 10.779.000 10.643.000
Sum omløpsmidler 1.578.000 1.789.000 1.520.000 2.037.000 1.490.000
Sum eiendeler 3.791.000 13.445.000 13.361.000 12.816.000 12.133.000
Sum opptjent egenkapital -4.629.000 3.955.000 3.849.000 2.182.000 1.735.000
Sum egenkapital -3.640.000 4.944.000 4.838.000 3.171.000 2.724.000
Sum langsiktig gjeld 673.000 782.000 900.000 1.025.000 569.000
Sum kortsiktig gjeld 6.758.000 7.719.000 7.623.000 8.620.000 8.840.000
Sum gjeld og egenkapital 3.791.000 13.445.000 13.361.000 12.816.000 12.133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 207.000 334.000 493.000 274.000 332.000
Andre inntekter 480.000 421.000 387.000 363.000 862.000
Driftsinntekter 687.000 754.000 880.000 637.000 1.193.000
Varekostnad -114.000 -207.000 -276.000 -133.000 -150.000
Lønninger 0 0 -62.000 -42.000
Avskrivning -133.000 -136.000 -44.000 -7.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -377.000 -1.118.000 -561.000 -872.000 -592.000
Driftskostnader -637.000 -1.458.000 -860.000 -1.102.000 -786.000
Driftsresultat 51.000 -704.000 20.000 -465.000 407.000
Finansinntekter 930.000 877.000 973.000 1.048.000 853.000
Finanskostnader -9.354.000 -35.000 -28.000 -22.000 -8.000
Finans -8.424.000 842.000 945.000 1.026.000 845.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -8.584.000 106.000 760.000 447.000 962.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.130.000 1.244.000 1.429.000 367.000 230.000
Sum varige driftsmidler 1.130.000 1.244.000 1.429.000 367.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.083.000 10.412.000 10.412.000 10.412.000 10.412.000
Sum anleggsmidler 2.213.000 11.656.000 11.841.000 10.779.000 10.643.000
Varebeholdning 87.000 113.000 70.000 137.000 108.000
Kundefordringer 9.000 3.000 40.000 315.000 408.000
Andre fordringer 256.000 230.000 97.000 257.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 373.000 344.000 284.000 89.000
Sum omløpsmidler 1.578.000 1.789.000 1.520.000 2.037.000 1.490.000
Sum eiendeler 3.791.000 13.445.000 13.361.000 12.816.000 12.133.000
Sum opptjent egenkapital -4.629.000 3.955.000 3.849.000 2.182.000 1.735.000
Sum egenkapital -3.640.000 4.944.000 4.838.000 3.171.000 2.724.000
Sum avsetninger til forpliktelser 278.000 327.000 385.000 450.000 569.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.872.000 1.760.000 1.716.000 1.757.000 1.472.000
Sum langsiktig gjeld 673.000 782.000 900.000 1.025.000 569.000
Leverandørgjeld 201.000 161.000 443.000 528.000 79.000
Betalbar skatt 259.000 88.000 269.000 234.000 334.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 2.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.426.000 5.709.000 5.196.000 6.099.000 6.953.000
Sum kortsiktig gjeld 6.758.000 7.719.000 7.623.000 8.620.000 8.840.000
Sum gjeld og egenkapital 3.791.000 13.445.000 13.361.000 12.816.000 12.133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.180.000 -5.930.000 -6.103.000 -6.583.000 -7.350.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet -96.0 36.8 36.2 24.7 22.5
Resultatgrad 7.4 -93.4 2.3 34.1
Rentedekningsgrad -20.1 0.7 -21.1 50.9
Gjeldsgrad -2.0 1.7 1.8 3 3.5
Total kapitalrentabilitet 25.9 1.3 7.4 4.5 10.4
Signatur
10.03.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
12.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Roar Marthinius FjeldStyreleder73
Aase FjeldVaramedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roar Marthinius Fjeld50.4573
Aase Fjeld49.5574
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00