Hamarkameratene Fotball Elite
Juridisk navn:  Hamarkameratene Fotball Elite
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48639724
Postboks 162 Andreas Pedersens gate 24 Fax:
2302 Hamar 2321 Hamar
Fylke: Kommune: www.hamkam.no
Innlandet Hamar
Org.nr: 942440618
Aksjekapital: -.154 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 07.02.1994
Foretakstype: FLI
Revisor: Flyt Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Forretningspartner Østlandet As
Utvikling:
Omsetning  
  
40,75%
Resultat  
  
-55,68%
Egenkapital  
  
11,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2023 2022 2020 2019 2018
Omsetning: 64.950.000 46.147.000 17.281.000 19.353.000 17.386.000
Resultat: 472.000 1.065.000 141.000 195.000 927.000
Egenkapital: 4.547.000 4.075.000 346.000 205.000 9.000
Regnskap for Hamarkameratene Fotball Elite
Resultat 2023 2022 2020 2019 2018
Driftsinntekter 64.950.000 46.147.000 17.281.000 19.353.000 17.386.000
Driftskostnader -64.459.000 -45.127.000 -17.037.000 -19.087.000 -16.416.000
Driftsresultat 492.000 1.020.000 245.000 267.000 970.000
Finansinntekter 105.000 95.000 1.000 0 0
Finanskostnader -125.000 -50.000 -104.000 -71.000 -44.000
Finans -20.000 45.000 -103.000 -71.000 -44.000
Resultat før skatt 472.000 1.065.000 141.000 195.000 927.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 472.000 1.065.000 141.000 195.000 927.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.682.000 4.458.000 2.999.000 2.857.000 1.673.000
Sum omløpsmidler 17.735.000 10.865.000 3.759.000 3.289.000 4.253.000
Sum eiendeler 28.417.000 15.323.000 6.758.000 6.146.000 5.926.000
Sum opptjent egenkapital 4.547.000 4.075.000 346.000 205.000 9.000
Sum egenkapital 4.547.000 4.075.000 346.000 205.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 233.000 467.000 2.272.000 1.782.000 1.681.000
Sum kortsiktig gjeld 23.637.000 10.781.000 4.141.000 4.160.000 4.236.000
Sum gjeld og egenkapital 28.417.000 15.323.000 6.759.000 6.147.000 5.926.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.717.000 36.584.000 5.811.000 7.443.000 7.475.000
Andre inntekter 16.233.000 9.564.000 11.471.000 11.910.000 9.911.000
Driftsinntekter 64.950.000 46.147.000 17.281.000 19.353.000 17.386.000
Varekostnad -8.846.000 -6.460.000 -199.000 -152.000 -152.000
Lønninger -39.531.000 -27.738.000 -11.223.000 -12.959.000 -10.370.000
Avskrivning -186.000 -185.000 -207.000 -243.000 -19.000
Nedskrivning -3.779.000 -885.000 0 0
Andre driftskostnader -12.117.000 -9.859.000 -5.408.000 -5.733.000 -5.875.000
Driftskostnader -64.459.000 -45.127.000 -17.037.000 -19.087.000 -16.416.000
Driftsresultat 492.000 1.020.000 245.000 267.000 970.000
Finansinntekter 105.000 95.000 1.000 0 0
Finanskostnader -125.000 -50.000 -104.000 -71.000 -44.000
Finans -20.000 45.000 -103.000 -71.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 472.000 1.065.000 141.000 195.000 927.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 7.365.000 1.745.000 56.000 112.000 0
Fast eiendom 2.266.000 2.380.000 0 1.500.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.051.000 332.000 465.000 600.000 29.000
Sum varige driftsmidler 3.318.000 2.712.000 465.000 600.000 1.529.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.478.000 2.145.000 144.000
Sum anleggsmidler 10.682.000 4.458.000 2.999.000 2.857.000 1.673.000
Varebeholdning 387.000 965.000 145.000 490.000 360.000
Kundefordringer 3.967.000 912.000 512.000 511.000 181.000
Andre fordringer 10.426.000 4.439.000 2.647.000 1.720.000 3.343.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.955.000 4.549.000 456.000 568.000 368.000
Sum omløpsmidler 17.735.000 10.865.000 3.759.000 3.289.000 4.253.000
Sum eiendeler 28.417.000 15.323.000 6.758.000 6.146.000 5.926.000
Sum opptjent egenkapital 4.547.000 4.075.000 346.000 205.000 9.000
Sum egenkapital 4.547.000 4.075.000 346.000 205.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 21.000 21.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 233.000 467.000 2.272.000 1.782.000 1.681.000
Leverandørgjeld 2.369.000 3.357.000 703.000 882.000 561.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.975.000 1.849.000 1.509.000 1.221.000 754.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.272.000 5.555.000 1.929.000 2.057.000 2.921.000
Sum kortsiktig gjeld 23.637.000 10.781.000 4.141.000 4.160.000 4.236.000
Sum gjeld og egenkapital 28.417.000 15.323.000 6.759.000 6.147.000 5.926.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.902.000 84.000 -382.000 -871.000 17.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.0 0.9 0.8 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.9 0.7 0.9
Soliditet 16.0 26.6 5.1 3.3 0.2
Resultatgrad 0.8 2.2 1.4 1.4 5.6
Rentedekningsgrad 3.9 20.4 2.4 3.8 2
Gjeldsgrad 5.2 2.8 18.5 2 657.4
Total kapitalrentabilitet 2.1 7.3 3.6 4.3 16.4
Signatur
20.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.06.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2023
Normal beretning
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ronny PedersenStyreleder52
Truls Nordby JohansenNestleder52
Mona SkarpnordStyremedlem56
Rune StrandStyremedlem54
Tina Benedikte ThorsenStyremedlem55
Knut Skeie SolbergStyremedlem42
Tom ZachariassenStyremedlem54
Truls HaakonsenVaramedlem50
Anniken SolbakkenVaramedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00