Nordic Aircraft AS
Juridisk navn:  Nordic Aircraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Terje Sandvik Monavegen 4 c/o Terje Sandvik Monavegen 4 Fax:
5780 Kinsarvik 5780 Kinsarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 981087496
Aksjekapital: 1.280.000 NOK
Etableringsdato: 26.08.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hardanger Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-90,59%
Resultat  
  
-100,59%
Egenkapital  
  
-0,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 85.000 903.000 26.000 88.000 18.000
Resultat: -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -81.000
Egenkapital: -424.000 -421.000 -932.000 -891.000 312.000
Regnskap for Nordic Aircraft AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 85.000 903.000 26.000 88.000 18.000
Driftskostnader -88.000 -391.000 -68.000 -1.289.000 -100.000
Driftsresultat -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -82.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -81.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 400.000
Sum omløpsmidler 312.000 294.000 638.000 646.000 1.450.000
Sum eiendeler 312.000 294.000 638.000 646.000 1.850.000
Sum opptjent egenkapital -1.704.000 -1.701.000 -2.212.000 -2.171.000 -968.000
Sum egenkapital -424.000 -421.000 -932.000 -891.000 312.000
Sum langsiktig gjeld 728.000 0 768.000 768.000 768.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 715.000 802.000 769.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 294.000 638.000 646.000 1.850.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.000 903.000 26.000 88.000 18.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 85.000 903.000 26.000 88.000 18.000
Varekostnad -67.000 -355.000 -24.000 -858.000 -41.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 -400.000 0
Andre driftskostnader -21.000 -36.000 -44.000 -31.000 -59.000
Driftskostnader -88.000 -391.000 -68.000 -1.289.000 -100.000
Driftsresultat -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -82.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 200.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 400.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 400.000
Varebeholdning 287.000 292.000 635.000 645.000 1.431.000
Kundefordringer 1.000 1.000 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 0 1.000 2.000 16.000
Sum omløpsmidler 312.000 294.000 638.000 646.000 1.450.000
Sum eiendeler 312.000 294.000 638.000 646.000 1.850.000
Sum opptjent egenkapital -1.704.000 -1.701.000 -2.212.000 -2.171.000 -968.000
Sum egenkapital -424.000 -421.000 -932.000 -891.000 312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 728.000 0 768.000 768.000 768.000
Leverandørgjeld 5.000 4.000 9.000 6.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 710.000 793.000 762.000 762.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 715.000 802.000 769.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 294.000 638.000 646.000 1.850.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 305.000 -421.000 -164.000 -123.000 680.000
Likviditetsgrad 1 44.6 0 0 0 1
Likviditetsgrad 2 3.6 0 0 0 0
Soliditet -136.3 -143.2 -146.1 -137.9 16.9
Resultatgrad -3.5 56.7 -161.5 -1365.9 -455.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 4.9
Total kapitalrentabilitet -1.0 174.1 -6.6 -186.1 -4.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje SandvikStyreleder69
Jostein EideStyremedlem68
Inger Karin DyrnesliVaramedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Terje Sandvik85.0069
Jostein Eide15.0068
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00