Vela AS
Juridisk navn:  Vela AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74083399
Trekanten 1A Trekanten 1A Fax: 74080955
7604 Levanger 7604 Levanger
Fylke: Kommune: www.vela.no
Trøndelag Levanger
Org.nr: 942052111
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 07.02.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,23%
Resultat  
  
-1,49%
Egenkapital  
  
13,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 31.627.000 38.212.000 30.312.000 94.404.000 63.849.000
Resultat: 1.525.000 1.548.000 1.340.000 6.718.000 4.220.000
Egenkapital: 9.737.000 8.550.000 7.349.000 8.321.000 7.254.000
Regnskap for Vela AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 31.627.000 38.212.000 30.312.000 94.404.000 63.849.000
Driftskostnader -30.467.000 -36.025.000 -28.876.000 -89.437.000 -59.785.000
Driftsresultat 1.159.000 2.187.000 1.436.000 4.968.000 4.066.000
Finansinntekter 1.533.000 -36.000 588.000 2.357.000 1.267.000
Finanskostnader -1.167.000 -603.000 -684.000 -607.000 -1.113.000
Finans 366.000 -639.000 -96.000 1.750.000 154.000
Resultat før skatt 1.525.000 1.548.000 1.340.000 6.718.000 4.220.000
Skattekostnad -338.000 -346.000 -312.000 -1.652.000 -1.069.000
Årsresultat 1.187.000 1.202.000 1.028.000 5.066.000 3.150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 55.000 54.000 193.000 133.000
Sum omløpsmidler 14.894.000 15.380.000 15.780.000 23.252.000 24.728.000
Sum eiendeler 14.940.000 15.435.000 15.834.000 23.445.000 24.861.000
Sum opptjent egenkapital 9.062.000 7.875.000 6.674.000 7.646.000 6.579.000
Sum egenkapital 9.737.000 8.550.000 7.349.000 8.321.000 7.254.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.202.000 6.884.000 8.485.000 15.125.000 17.607.000
Sum gjeld og egenkapital 14.939.000 15.434.000 15.834.000 23.446.000 24.861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.627.000 38.212.000 30.312.000 94.404.000 63.819.000
Andre inntekter 0 0 0 30.000
Driftsinntekter 31.627.000 38.212.000 30.312.000 94.404.000 63.849.000
Varekostnad -18.608.000 -27.857.000 -20.718.000 -79.662.000 -50.008.000
Lønninger -5.483.000 -4.533.000 -4.410.000 -4.526.000 -4.322.000
Avskrivning 0 0 -21.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.575.000 -4.061.000 -4.123.000 -5.943.000 -5.353.000
Driftskostnader -30.467.000 -36.025.000 -28.876.000 -89.437.000 -59.785.000
Driftsresultat 1.159.000 2.187.000 1.436.000 4.968.000 4.066.000
Finansinntekter 1.533.000 -36.000 588.000 2.357.000 1.267.000
Finanskostnader -1.167.000 -603.000 -684.000 -607.000 -1.113.000
Finans 366.000 -639.000 -96.000 1.750.000 154.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.187.000 1.202.000 1.028.000 5.066.000 3.150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 45.000 38.000 172.000 85.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 21.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 10.000 16.000 22.000 28.000
Sum anleggsmidler 46.000 55.000 54.000 193.000 133.000
Varebeholdning 3.250.000 3.953.000 3.526.000 3.221.000 2.506.000
Kundefordringer 4.233.000 6.817.000 4.413.000 3.033.000 11.418.000
Andre fordringer 2.814.000 2.327.000 5.730.000 3.084.000 7.498.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.596.000 2.283.000 2.111.000 13.914.000 3.307.000
Sum omløpsmidler 14.894.000 15.380.000 15.780.000 23.252.000 24.728.000
Sum eiendeler 14.940.000 15.435.000 15.834.000 23.445.000 24.861.000
Sum opptjent egenkapital 9.062.000 7.875.000 6.674.000 7.646.000 6.579.000
Sum egenkapital 9.737.000 8.550.000 7.349.000 8.321.000 7.254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.319.000 1.952.000 5.448.000 3.089.000 148.000
Betalbar skatt 336.000 353.000 178.000 1.739.000 1.085.000
Skyldig offentlige avgifter 1.067.000 2.122.000 1.321.000 6.164.000 3.465.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.481.000 2.457.000 1.538.000 4.132.000 12.908.000
Sum kortsiktig gjeld 5.202.000 6.884.000 8.485.000 15.125.000 17.607.000
Sum gjeld og egenkapital 14.939.000 15.434.000 15.834.000 23.446.000 24.861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.692.000 8.496.000 7.295.000 8.127.000 7.121.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.2 1.9 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 2.2 1.7 1.4 1.3 1.3
Soliditet 65.2 55.4 46.4 35.5 29.2
Resultatgrad 3.7 5.7 4.7 5.3 6.4
Rentedekningsgrad 1.0 3.6 2.1 8.2 3.7
Gjeldsgrad 0.5 0.8 1.2 1.8 2.4
Total kapitalrentabilitet 18.0 13.9 12.8 31.2 21.5
Signatur
22.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.10.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Oddbjørn TroøyenStyreleder83
Trond Vilhelm GulbrandsenNestleder61
Kai MoStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kai Mo35.0053
Vela As10.00 
Trond Vilhelm Gulbrandsen55.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00