Forskningsstiftelsen For Norsk Fiskemelnæring
Juridisk navn:  Forskningsstiftelsen For Norsk Fiskemelnæring
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55549500
C/O Sildinvest As Postboks 7065 Slottsgaten 3 Fax:
5020 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 941710824
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 18.01.1971
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,09%
Resultat  
  
38,26%
Egenkapital  
  
3,19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2016
Omsetning: 3.820.000 3.983.000 12.746.000 1.747.000 1.488.000
Resultat: 571.000 413.000 8.831.000 -220.000 -184.000
Egenkapital: 18.475.000 17.903.000 17.490.000 8.659.000 6.736.000
Regnskap for Forskningsstiftelsen For Norsk Fiskemelnæring
Resultat 2021 2020 2019 2018 2016
Driftsinntekter 3.820.000 3.983.000 12.746.000 1.747.000 1.488.000
Driftskostnader -2.829.000 -2.938.000 -3.226.000 -1.223.000 -1.656.000
Driftsresultat 991.000 1.046.000 9.520.000 524.000 -168.000
Finansinntekter 149.000 122.000 77.000 21.000 12.000
Finanskostnader -569.000 -754.000 -767.000 -765.000 -29.000
Finans -420.000 -632.000 -690.000 -744.000 -17.000
Resultat før skatt 571.000 413.000 8.831.000 -220.000 -184.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 571.000 413.000 8.831.000 -220.000 -184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.979.000 26.060.000 28.142.000 35.466.000 6.562.000
Sum omløpsmidler 15.635.000 14.933.000 14.760.000 1.195.000 2.368.000
Sum eiendeler 39.614.000 40.993.000 42.902.000 36.661.000 8.930.000
Sum opptjent egenkapital 18.275.000 17.703.000 17.290.000 8.459.000 6.536.000
Sum egenkapital 18.475.000 17.903.000 17.490.000 8.659.000 6.736.000
Sum langsiktig gjeld 20.752.000 22.840.000 24.928.000 27.067.000 0
Sum kortsiktig gjeld 386.000 249.000 483.000 934.000 2.194.000
Sum gjeld og egenkapital 39.613.000 40.992.000 42.901.000 36.660.000 8.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.820.000 9.684.000 0 0
Andre inntekter 3.983.000 3.062.000 1.747.000 1.488.000
Driftsinntekter 3.820.000 3.983.000 12.746.000 1.747.000 1.488.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -114.000 -57.000 -57.000
Avskrivning -2.082.000 -2.082.000 -2.082.000 -140.000 -140.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -747.000 -856.000 -1.030.000 -1.026.000 -1.459.000
Driftskostnader -2.829.000 -2.938.000 -3.226.000 -1.223.000 -1.656.000
Driftsresultat 991.000 1.046.000 9.520.000 524.000 -168.000
Finansinntekter 149.000 122.000 77.000 21.000 12.000
Finanskostnader -569.000 -754.000 -767.000 -765.000 -29.000
Finans -420.000 -632.000 -690.000 -744.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 571.000 413.000 8.831.000 -220.000 -184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 23.979.000 26.060.000 28.142.000 35.461.000 6.557.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 23.979.000 26.060.000 28.142.000 35.461.000 6.557.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 23.979.000 26.060.000 28.142.000 35.466.000 6.562.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 424.000 0
Andre fordringer 130.000 42.000 373.000 547.000 2.331.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.505.000 14.891.000 14.387.000 223.000 37.000
Sum omløpsmidler 15.635.000 14.933.000 14.760.000 1.195.000 2.368.000
Sum eiendeler 39.614.000 40.993.000 42.902.000 36.661.000 8.930.000
Sum opptjent egenkapital 18.275.000 17.703.000 17.290.000 8.459.000 6.536.000
Sum egenkapital 18.475.000 17.903.000 17.490.000 8.659.000 6.736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.752.000 22.840.000 24.928.000 27.067.000 0
Leverandørgjeld 333.000 9.000 109.000 877.000 1.014.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 240.000 374.000 57.000 1.180.000
Sum kortsiktig gjeld 386.000 249.000 483.000 934.000 2.194.000
Sum gjeld og egenkapital 39.613.000 40.992.000 42.901.000 36.660.000 8.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.249.000 14.684.000 14.277.000 261.000 174.000
Likviditetsgrad 1 40.5 60.0 30.6 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 40.5 60.0 30.6 1.3 1.1
Soliditet 46.6 43.7 40.8 23.6 75.4
Resultatgrad 25.9 26.3 74.7 3 -11.3
Rentedekningsgrad 1.7 1.4 12.4 0.7 -5.8
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.5 3.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 2.9 2.8 22.4 1.5 -1.7
Signatur
09.09.2020
STYRET I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.09.2020
Prokura
Furnes Øyvind
Prokura i fellesskap
Langhelle Greta
Prokura i fellesskap
Blindheimsvik Mette
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Paul Magnus OmaStyreleder52
Kyrre DaleNestleder51
Arnt Ove HoddevikStyremedlem57
Lars Ove StenevikStyremedlem64
Ola Kåre DybvikVaramedlem56
Knut TorgnesVaramedlem67
Øyvind FurnesVaramedlem61
Anne Helene DahlVaramedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00