Motor Forum AS
Juridisk navn:  Motor Forum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38041070
Barstølveien 30 Barstølveien 30 Fax:
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune: www.motorforum-kristia...
Agder Kristiansand
Org.nr: 940967953
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 22.10.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,49%
Resultat  
  
-35,04%
Egenkapital  
  
3,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 160.323.000 161.120.000 197.462.000 178.446.000 213.648.000
Resultat: 2.497.000 3.844.000 6.503.000 3.387.000 7.237.000
Egenkapital: 12.984.000 12.586.000 12.578.000 12.578.000 11.489.000
Regnskap for Motor Forum AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 160.323.000 161.120.000 197.462.000 178.446.000 213.648.000
Driftskostnader -157.774.000 -157.197.000 -190.857.000 -174.908.000 -206.089.000
Driftsresultat 2.549.000 3.922.000 6.604.000 3.539.000 7.559.000
Finansinntekter 48.000 25.000 9.000 55.000 11.000
Finanskostnader -101.000 -104.000 -111.000 -207.000 -334.000
Finans -53.000 -79.000 -102.000 -152.000 -323.000
Resultat før skatt 2.497.000 3.844.000 6.503.000 3.387.000 7.237.000
Skattekostnad -549.000 -846.000 -1.431.000 -745.000 -1.679.000
Årsresultat 1.948.000 2.999.000 5.072.000 2.642.000 5.559.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.226.000 3.661.000 4.044.000 3.831.000 4.830.000
Sum omløpsmidler 42.670.000 34.516.000 24.919.000 27.613.000 30.564.000
Sum eiendeler 46.896.000 38.177.000 28.963.000 31.444.000 35.394.000
Sum opptjent egenkapital 5.123.000 4.725.000 4.716.000 4.716.000 3.628.000
Sum egenkapital 12.984.000 12.586.000 12.578.000 12.578.000 11.489.000
Sum langsiktig gjeld 1.897.000 1.979.000 2.359.000 1.545.000 1.318.000
Sum kortsiktig gjeld 32.015.000 23.613.000 14.027.000 17.322.000 22.588.000
Sum gjeld og egenkapital 46.896.000 38.178.000 28.963.000 31.444.000 35.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 159.485.000 159.766.000 195.272.000 177.129.000 211.840.000
Andre inntekter 838.000 1.353.000 2.191.000 1.317.000 1.809.000
Driftsinntekter 160.323.000 161.120.000 197.462.000 178.446.000 213.648.000
Varekostnad -128.353.000 -127.203.000 -159.640.000 -141.525.000 -172.970.000
Lønninger -16.804.000 -18.088.000 -19.067.000 -19.846.000 -20.659.000
Avskrivning -752.000 -780.000 -812.000 -896.000 -1.032.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -11.865.000 -11.126.000 -11.338.000 -12.641.000 -11.428.000
Driftskostnader -157.774.000 -157.197.000 -190.857.000 -174.908.000 -206.089.000
Driftsresultat 2.549.000 3.922.000 6.604.000 3.539.000 7.559.000
Finansinntekter 48.000 25.000 9.000 55.000 11.000
Finanskostnader -101.000 -104.000 -111.000 -207.000 -334.000
Finans -53.000 -79.000 -102.000 -152.000 -323.000
Konsernbidrag -1.473.000 -2.841.000 -4.818.000 -1.476.000 -4.447.000
Utbytte -78.000 -150.000 -254.000 -78.000 0
Årsresultat 1.948.000 2.999.000 5.072.000 2.642.000 5.559.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 368.000 388.000 550.000 396.000 247.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 3.858.000 3.273.000 3.494.000 3.435.000 4.546.000
Sum varige driftsmidler 3.858.000 3.273.000 3.494.000 3.435.000 4.546.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 38.000
Sum anleggsmidler 4.226.000 3.661.000 4.044.000 3.831.000 4.830.000
Varebeholdning 34.920.000 17.355.000 15.865.000 20.350.000 21.920.000
Kundefordringer 6.083.000 13.808.000 2.210.000 3.725.000 5.742.000
Andre fordringer 1.546.000 3.259.000 6.750.000 3.468.000 2.783.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 120.000 95.000 95.000 70.000 119.000
Sum omløpsmidler 42.670.000 34.516.000 24.919.000 27.613.000 30.564.000
Sum eiendeler 46.896.000 38.177.000 28.963.000 31.444.000 35.394.000
Sum opptjent egenkapital 5.123.000 4.725.000 4.716.000 4.716.000 3.628.000
Sum egenkapital 12.984.000 12.586.000 12.578.000 12.578.000 11.489.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.897.000 1.979.000 2.359.000 1.545.000 1.318.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.217.000 1.597.000
Sum langsiktig gjeld 1.897.000 1.979.000 2.359.000 1.545.000 1.318.000
Leverandørgjeld 3.242.000 4.789.000 1.478.000 1.528.000 1.199.000
Betalbar skatt 114.000 227.000 478.000 288.000
Skyldig offentlige avgifter 1.387.000 1.858.000 1.464.000 1.897.000 3.300.000
Utbytte -78.000 -150.000 -254.000 -78.000 0
Annen kortsiktig gjeld 27.272.000 16.965.000 10.858.000 12.202.000 16.204.000
Sum kortsiktig gjeld 32.015.000 23.613.000 14.027.000 17.322.000 22.588.000
Sum gjeld og egenkapital 46.896.000 38.178.000 28.963.000 31.444.000 35.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.655.000 10.903.000 10.892.000 10.291.000 7.976.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.8 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0.6 0.4 0.4
Soliditet 27.7 33.0 43.4 4 32.5
Resultatgrad 1.6 2.4 3.3 2 3.5
Rentedekningsgrad 25.2 37.7 59.5 17.1 22.6
Gjeldsgrad 2.6 2.0 1.3 1.5 2.1
Total kapitalrentabilitet 5.5 10.3 22.8 11.4 21.4
Signatur
17.11.2023
SIGNATUR
BRASK RUSTAD MAGNUS
Prokurister
17.11.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lena Louise Bakke MusæusStyreleder63
Lars Arild NilsenStyremedlem74
Alf Jonny WroldsenStyremedlem54
Jan Gustav Thrane-SteenVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Wroldsen As5.00 
Motor Gruppen Detalj As95.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00