Grappa Musikkforlag AS
Juridisk navn:  Grappa Musikkforlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23358000
Akersgata 7 Akersgata 7 Fax: 23358001
0158 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune: www.grappa.no
Oslo Oslo
Org.nr: 940354226
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 15.04.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Varde Revisjon As
Regnskapsfører: Credo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
77,33%
Resultat  
  
1825,34%
Egenkapital  
  
253,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.377.000 13.747.000 18.030.000 12.789.000 11.883.000
Resultat: 5.038.000 -292.000 289.000 372.000 56.000
Egenkapital: 2.234.000 -1.452.000 -1.160.000 -1.360.000 -1.732.000
Regnskap for Grappa Musikkforlag AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.377.000 13.747.000 18.030.000 12.789.000 11.883.000
Driftskostnader -19.452.000 -14.175.000 -17.754.000 -12.372.000 -11.780.000
Driftsresultat 4.925.000 -429.000 276.000 416.000 103.000
Finansinntekter 120.000 155.000 65.000 24.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -18.000 -51.000 -69.000 -50.000
Finans 113.000 137.000 14.000 -45.000 -48.000
Resultat før skatt 5.038.000 -292.000 289.000 372.000 56.000
Skattekostnad -299.000 0 -89.000 0 0
Årsresultat 4.739.000 -292.000 200.000 372.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.267.000 2.712.000 69.000 69.000 69.000
Sum omløpsmidler 11.101.000 9.997.000 10.124.000 6.482.000 4.980.000
Sum eiendeler 15.368.000 12.709.000 10.193.000 6.551.000 5.049.000
Sum opptjent egenkapital 2.134.000 -1.552.000 -1.260.000 -1.460.000 -1.832.000
Sum egenkapital 2.234.000 -1.452.000 -1.160.000 -1.360.000 -1.732.000
Sum langsiktig gjeld 570.000 2.304.000 2.423.000 1.524.000
Sum kortsiktig gjeld 13.133.000 13.590.000 9.049.000 5.488.000 5.257.000
Sum gjeld og egenkapital 15.367.000 12.708.000 10.193.000 6.551.000 5.049.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.514.000 7.098.000 7.954.000 6.008.000 6.279.000
Andre inntekter 11.863.000 6.649.000 10.075.000 6.781.000 5.604.000
Driftsinntekter 24.377.000 13.747.000 18.030.000 12.789.000 11.883.000
Varekostnad -14.268.000 -6.939.000 -10.356.000 -5.656.000 -3.881.000
Lønninger -1.708.000 -3.250.000 -2.474.000 -2.274.000 -2.620.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.476.000 -3.848.000 -4.918.000 -4.217.000 -5.372.000
Driftskostnader -19.452.000 -14.175.000 -17.754.000 -12.372.000 -11.780.000
Driftsresultat 4.925.000 -429.000 276.000 416.000 103.000
Finansinntekter 120.000 155.000 65.000 24.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -18.000 -51.000 -69.000 -50.000
Finans 113.000 137.000 14.000 -45.000 -48.000
Konsernbidrag -1.053.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.739.000 -292.000 200.000 372.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.267.000 2.712.000 69.000 69.000 69.000
Sum anleggsmidler 4.267.000 2.712.000 69.000 69.000 69.000
Varebeholdning 516.000 656.000 794.000 800.000 1.025.000
Kundefordringer 8.517.000 6.330.000 4.504.000 3.851.000 2.477.000
Andre fordringer 1.376.000 2.072.000 3.156.000 1.164.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 693.000 940.000 1.669.000 667.000 1.457.000
Sum omløpsmidler 11.101.000 9.997.000 10.124.000 6.482.000 4.980.000
Sum eiendeler 15.368.000 12.709.000 10.193.000 6.551.000 5.049.000
Sum opptjent egenkapital 2.134.000 -1.552.000 -1.260.000 -1.460.000 -1.832.000
Sum egenkapital 2.234.000 -1.452.000 -1.160.000 -1.360.000 -1.732.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.350.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 570.000 2.304.000 2.423.000 1.524.000
Leverandørgjeld 248.000 1.027.000 921.000 808.000 939.000
Betalbar skatt 2.000 0 89.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 318.000 159.000 91.000 205.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.436.000 12.246.000 7.880.000 4.590.000 4.113.000
Sum kortsiktig gjeld 13.133.000 13.590.000 9.049.000 5.488.000 5.257.000
Sum gjeld og egenkapital 15.367.000 12.708.000 10.193.000 6.551.000 5.049.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.032.000 -3.593.000 1.075.000 994.000 -277.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1 1 0.8
Soliditet 14.5 -11.4 -11.4 -20.8 -34.3
Resultatgrad 20.2 -3.1 1.5 3.3 0.9
Rentedekningsgrad 703.6 -23.8 5.4 6 2.1
Gjeldsgrad 5.9 -9.8 -9.8 -5.8 -3.9
Total kapitalrentabilitet 32.8 -2.2 3.3 6.7 2.1
Signatur
04.12.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge WestbyeStyreleder71
Marcus Tiedemann WestbyeVaramedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Master Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00