Hus 1 AS
Juridisk navn:  Hus 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91157128
Mustadkroken 3B Mustadkroken 3B Fax:
2821 Gjøvik 2821 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 880505882
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 29.01.1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bratengsaga eiendom as
Regnskapsfører: Frisikt Økonomi & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
209,95%
Resultat  
  
-56,46%
Egenkapital  
  
6,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 685.000 221.000 200.000 209.000 184.000
Resultat: 64.000 147.000 136.000 127.000 110.000
Egenkapital: 827.000 777.000 663.000 557.000 458.000
Regnskap for Hus 1 AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 685.000 221.000 200.000 209.000 184.000
Driftskostnader -517.000 -96.000 -71.000 -89.000 -57.000
Driftsresultat 167.000 126.000 128.000 120.000 127.000
Finansinntekter 22.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Finanskostnader -125.000 -67.000 -80.000 -80.000 -104.000
Finans -103.000 21.000 8.000 8.000 -16.000
Resultat før skatt 64.000 147.000 136.000 127.000 110.000
Skattekostnad -15.000 -32.000 -30.000 -29.000 -26.000
Årsresultat 50.000 114.000 106.000 99.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 882.000 2.344.000 2.344.000 2.344.000 2.350.000
Sum omløpsmidler 1.369.000 18.000 39.000 29.000 18.000
Sum eiendeler 2.251.000 2.362.000 2.383.000 2.373.000 2.368.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 577.000 463.000 357.000 258.000
Sum egenkapital 827.000 777.000 663.000 557.000 458.000
Sum langsiktig gjeld 1.171.000 1.281.000 1.398.000 1.517.000 1.637.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 304.000 321.000 300.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 2.251.000 2.362.000 2.382.000 2.374.000 2.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 503.000 0 0 0
Andre inntekter 182.000 221.000 200.000 209.000 184.000
Driftsinntekter 685.000 221.000 200.000 209.000 184.000
Varekostnad -86.000 0 0 0
Lønninger -235.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -196.000 -96.000 -71.000 -89.000 -57.000
Driftskostnader -517.000 -96.000 -71.000 -89.000 -57.000
Driftsresultat 167.000 126.000 128.000 120.000 127.000
Finansinntekter 22.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Finanskostnader -125.000 -67.000 -80.000 -80.000 -104.000
Finans -103.000 21.000 8.000 8.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 50.000 114.000 106.000 99.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.462.000 1.462.000 1.462.000 1.469.000
Sum anleggsmidler 882.000 2.344.000 2.344.000 2.344.000 2.350.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 421.000 0 0 0
Andre fordringer 355.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 593.000 18.000 39.000 29.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.369.000 18.000 39.000 29.000 18.000
Sum eiendeler 2.251.000 2.362.000 2.383.000 2.373.000 2.368.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 577.000 463.000 357.000 258.000
Sum egenkapital 827.000 777.000 663.000 557.000 458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 11.000 13.000 17.000 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.171.000 1.281.000 1.398.000 1.517.000 1.637.000
Leverandørgjeld 100.000 5.000 3.000 2.000 1.000
Betalbar skatt 9.000 35.000 33.000 34.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 264.000 284.000 264.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 304.000 321.000 300.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 2.251.000 2.362.000 2.382.000 2.374.000 2.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.116.000 -286.000 -282.000 -271.000 -256.000
Likviditetsgrad 1 5.4 0.1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 5.4 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 36.7 32.9 27.8 23.5 19.3
Resultatgrad 24.4 57.0 6 57.4 6
Rentedekningsgrad 1.3 1.9 1.6 1.5 1.2
Gjeldsgrad 1.7 2.0 2.6 3.3 4.2
Total kapitalrentabilitet 8.4 9.1 9.1 8.8 9.1
Signatur
10.10.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jon KvesethStyreleder61
Aleksander Kveseth NordsetmoenStyremedlem28
Lars Juan Valvatne KvesethStyremedlem25
Edvard Valvatne KvesethStyremedlem22
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jon Kveseth100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00