Advokat Andreas Rønnekleiv Mna
Juridisk navn:  Advokat Andreas Rønnekleiv Mna
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57829190
Naustdalsvegen 1B Naustdalsvegen 1B Fax:
6800 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 980331849
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 05.12.1998
Foretakstype: ENK
Revisor: Firda Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Regnskapssentralen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24,01%
Resultat  
  
-15,12%
Egenkapital  
  
-10,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.330.000 4.382.000 3.841.000 3.715.000 3.462.000
Resultat: 2.027.000 2.388.000 2.077.000 2.117.000 1.922.000
Egenkapital: 1.671.000 1.866.000 1.401.000 1.248.000 1.064.000
Regnskap for Advokat Andreas Rønnekleiv Mna
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.330.000 4.382.000 3.841.000 3.715.000 3.462.000
Driftskostnader -1.307.000 -1.995.000 -1.764.000 -1.597.000 -1.537.000
Driftsresultat 2.022.000 2.387.000 2.077.000 2.118.000 1.924.000
Finansinntekter 8.000 4.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finans 4.000 0 0 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 2.027.000 2.388.000 2.077.000 2.117.000 1.922.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.027.000 2.388.000 2.077.000 2.117.000 1.922.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.847.000 2.160.000 1.735.000 1.628.000 1.481.000
Sum eiendeler 1.857.000 2.160.000 1.735.000 1.628.000 1.481.000
Sum opptjent egenkapital 1.671.000 1.866.000 1.401.000 1.248.000 1.064.000
Sum egenkapital 1.671.000 1.866.000 1.401.000 1.248.000 1.064.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 186.000 294.000 334.000 379.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.857.000 2.160.000 1.735.000 1.627.000 1.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.924.000 3.502.000 3.044.000 2.892.000 2.715.000
Andre inntekter 407.000 880.000 798.000 823.000 746.000
Driftsinntekter 3.330.000 4.382.000 3.841.000 3.715.000 3.462.000
Varekostnad -16.000 -113.000 -8.000 -12.000 -18.000
Lønninger -322.000 -906.000 -795.000 -652.000 -679.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -969.000 -976.000 -961.000 -933.000 -840.000
Driftskostnader -1.307.000 -1.995.000 -1.764.000 -1.597.000 -1.537.000
Driftsresultat 2.022.000 2.387.000 2.077.000 2.118.000 1.924.000
Finansinntekter 8.000 4.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -3.000 -4.000
Finans 4.000 0 0 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.027.000 2.388.000 2.077.000 2.117.000 1.922.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.394.000 1.556.000 1.204.000 1.163.000 1.154.000
Andre fordringer 110.000 163.000 175.000 77.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 343.000 441.000 356.000 388.000 227.000
Sum omløpsmidler 1.847.000 2.160.000 1.735.000 1.628.000 1.481.000
Sum eiendeler 1.857.000 2.160.000 1.735.000 1.628.000 1.481.000
Sum opptjent egenkapital 1.671.000 1.866.000 1.401.000 1.248.000 1.064.000
Sum egenkapital 1.671.000 1.866.000 1.401.000 1.248.000 1.064.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 88.000 56.000 60.000 59.000 88.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 95.000 173.000 217.000 265.000 271.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 65.000 57.000 55.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 186.000 294.000 334.000 379.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.857.000 2.160.000 1.735.000 1.627.000 1.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.661.000 1.866.000 1.401.000 1.249.000 1.064.000
Likviditetsgrad 1 9.9 7.3 5.2 4.3 3.6
Likviditetsgrad 2 9.9 7.3 5.2 4.3 3.6
Soliditet 90.0 86.4 80.7 76.7 71.8
Resultatgrad 60.7 54.5 54.1 5 55.6
Rentedekningsgrad 505.5 596.8 692.3 7 4
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 109.3 110.7 119.9 130.3 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00