Kristoffersen Fiskebåt As
Juridisk navn:  Kristoffersen Fiskebåt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95789875
Postboks 229 Dalveien 14A Fax:
8439 Myre 8430 Myre
Fylke: Kommune:
Nordland Øksnes
Org.nr: 980306178
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 28.10.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Myre Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,57%
Resultat  
  
23,66%
Egenkapital  
  
11,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 48.161.000 45.194.000 40.917.000 35.993.000 50.551.000
Resultat: 11.995.000 9.700.000 6.279.000 5.700.000 23.616.000
Egenkapital: 84.068.000 75.206.000 67.937.000 63.399.000 59.024.000
Regnskap for Kristoffersen Fiskebåt As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 48.161.000 45.194.000 40.917.000 35.993.000 50.551.000
Driftskostnader -34.892.000 -33.481.000 -31.687.000 -28.466.000 -25.946.000
Driftsresultat 13.270.000 11.713.000 9.230.000 7.527.000 24.606.000
Finansinntekter 613.000 382.000 450.000 239.000 168.000
Finanskostnader -1.889.000 -2.396.000 -3.402.000 -2.065.000 -1.158.000
Finans -1.276.000 -2.014.000 -2.952.000 -1.826.000 -990.000
Resultat før skatt 11.995.000 9.700.000 6.279.000 5.700.000 23.616.000
Skattekostnad -2.633.000 -2.181.000 -1.491.000 -1.183.000 -5.550.000
Årsresultat 9.362.000 7.519.000 4.788.000 4.517.000 18.066.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 152.369.000 152.741.000 163.050.000 152.365.000 56.764.000
Sum omløpsmidler 42.311.000 38.999.000 24.538.000 25.468.000 52.420.000
Sum eiendeler 194.680.000 191.740.000 187.588.000 177.833.000 109.184.000
Sum opptjent egenkapital 83.964.000 75.102.000 67.833.000 63.295.000 58.919.000
Sum egenkapital 84.068.000 75.206.000 67.937.000 63.399.000 59.024.000
Sum langsiktig gjeld 99.687.000 106.677.000 111.887.000 102.766.000 26.183.000
Sum kortsiktig gjeld 10.925.000 9.856.000 7.763.000 11.667.000 23.977.000
Sum gjeld og egenkapital 194.681.000 191.740.000 187.588.000 177.833.000 109.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.161.000 45.194.000 40.917.000 35.993.000 31.130.000
Andre inntekter 0 0 19.421.000
Driftsinntekter 48.161.000 45.194.000 40.917.000 35.993.000 50.551.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -15.559.000 -14.956.000 -13.280.000 -12.426.000 -11.348.000
Avskrivning -10.690.000 -10.650.000 -10.361.000 -6.265.000 -6.368.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.643.000 -7.875.000 -8.046.000 -9.775.000 -8.230.000
Driftskostnader -34.892.000 -33.481.000 -31.687.000 -28.466.000 -25.946.000
Driftsresultat 13.270.000 11.713.000 9.230.000 7.527.000 24.606.000
Finansinntekter 613.000 382.000 450.000 239.000 168.000
Finanskostnader -1.889.000 -2.396.000 -3.402.000 -2.065.000 -1.158.000
Finans -1.276.000 -2.014.000 -2.952.000 -1.826.000 -990.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -250.000 -250.000 -142.000 -2.000.000
Årsresultat 9.362.000 7.519.000 4.788.000 4.517.000 18.066.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.399.000 53.635.000 58.870.000 42.764.000 46.404.000
Fast eiendom 9.040.000 9.241.000 9.442.000 9.643.000 9.844.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 387.000 547.000 325.000 70.000 98.000
Sum varige driftsmidler 93.622.000 99.076.000 104.149.000 109.188.000 9.943.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.347.000 30.000 30.000 413.000 418.000
Sum anleggsmidler 152.369.000 152.741.000 163.050.000 152.365.000 56.764.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer -6.000 39.000 0 1.004.000 0
Andre fordringer 274.000 178.000 107.000 1.978.000 20.442.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 42.043.000 38.783.000 24.430.000 22.486.000 31.979.000
Sum omløpsmidler 42.311.000 38.999.000 24.538.000 25.468.000 52.420.000
Sum eiendeler 194.680.000 191.740.000 187.588.000 177.833.000 109.184.000
Sum opptjent egenkapital 83.964.000 75.102.000 67.833.000 63.295.000 58.919.000
Sum egenkapital 84.068.000 75.206.000 67.937.000 63.399.000 59.024.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.083.000 8.646.000 7.767.000 6.276.000 5.183.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 142.000 0
Sum langsiktig gjeld 99.687.000 106.677.000 111.887.000 102.766.000 26.183.000
Leverandørgjeld 791.000 858.000 956.000 2.455.000 13.486.000
Betalbar skatt 2.196.000 1.301.000 0 0 3.128.000
Skyldig offentlige avgifter 6.970.000 6.806.000 5.793.000 4.897.000 2.595.000
Utbytte -500.000 -250.000 -250.000 -142.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 468.000 641.000 764.000 4.173.000 2.768.000
Sum kortsiktig gjeld 10.925.000 9.856.000 7.763.000 11.667.000 23.977.000
Sum gjeld og egenkapital 194.681.000 191.740.000 187.588.000 177.833.000 109.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.386.000 29.143.000 16.775.000 13.801.000 28.443.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4.0 3.2 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 3.9 4.0 3.2 2.2 2.2
Soliditet 43.2 39.2 36.2 35.7 54.1
Resultatgrad 27.6 25.9 22.6 20.9 48.7
Rentedekningsgrad 7.0 4.9 2.7 3.6 21.2
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.8 1.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 7.1 6.3 5.2 4.4 22.7
Signatur
06.09.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf Guttorm KristoffersenStyreleder54
Silje KristoffersenStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svk346 As24.00 
Rgk Holding As76.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00