Hauge & Hauge AS
Juridisk navn:  Hauge & Hauge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70025266
C/O Hjalmar Hauge Fax:
6082 Gursken 6082 Gursken
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sande
Org.nr: 979908415
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12.05.1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10%
Resultat  
  
7,94%
Egenkapital  
  
-56,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 66.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Resultat: -58.000 -63.000 -71.000 -754.000 -220.000
Egenkapital: 1.788.000 4.133.000 4.183.000 4.361.000 11.087.000
Regnskap for Hauge & Hauge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 66.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Driftskostnader -136.000 -151.000 -173.000 -191.000 -196.000
Driftsresultat -70.000 -90.000 -112.000 -131.000 -136.000
Finansinntekter 12.000 27.000 41.000 838.000 795.000
Finanskostnader 0 -1.461.000 -879.000
Finans 12.000 27.000 41.000 -623.000 -84.000
Resultat før skatt -58.000 -63.000 -71.000 -754.000 -220.000
Skattekostnad 13.000 14.000 16.000 27.000 155.000
Årsresultat -45.000 -49.000 -55.000 -727.000 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.798.000 1.879.000 1.884.000 1.965.000 2.766.000
Sum omløpsmidler 2.422.000 2.409.000 2.484.000 2.617.000 8.684.000
Sum eiendeler 4.220.000 4.288.000 4.368.000 4.582.000 11.450.000
Sum opptjent egenkapital 1.688.000 4.033.000 4.083.000 4.261.000 10.987.000
Sum egenkapital 1.788.000 4.133.000 4.183.000 4.361.000 11.087.000
Sum langsiktig gjeld 104.000 135.000 156.000 201.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 2.328.000 19.000 30.000 20.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 4.220.000 4.287.000 4.369.000 4.582.000 11.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 66.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Driftsinntekter 66.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 -113.000
Avskrivning -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -70.000 -92.000 -110.000 -83.000
Driftskostnader -136.000 -151.000 -173.000 -191.000 -196.000
Driftsresultat -70.000 -90.000 -112.000 -131.000 -136.000
Finansinntekter 12.000 27.000 41.000 838.000 795.000
Finanskostnader 0 -1.461.000 -879.000
Finans 12.000 27.000 41.000 -623.000 -84.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -123.000 -6.000.000 0
Årsresultat -45.000 -49.000 -55.000 -727.000 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.572.000 1.653.000 1.733.000 1.814.000 1.895.000
Maskiner anlegg 75.000 75.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.647.000 1.728.000 1.733.000 1.814.000 1.895.000
Sum finansielle anleggsmidler 151.000 151.000 151.000 151.000 871.000
Sum anleggsmidler 1.798.000 1.879.000 1.884.000 1.965.000 2.766.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 105.000 0
Andre fordringer 6.000 0 12.000
Sum investeringer 0 0 578.000
Kasse, bank 2.422.000 2.409.000 2.478.000 2.512.000 8.094.000
Sum omløpsmidler 2.422.000 2.409.000 2.484.000 2.617.000 8.684.000
Sum eiendeler 4.220.000 4.288.000 4.368.000 4.582.000 11.450.000
Sum opptjent egenkapital 1.688.000 4.033.000 4.083.000 4.261.000 10.987.000
Sum egenkapital 1.788.000 4.133.000 4.183.000 4.361.000 11.087.000
Sum avsetninger til forpliktelser 104.000 135.000 156.000 201.000 228.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 104.000 135.000 156.000 201.000 228.000
Leverandørgjeld 3.000 1.000 1.000 6.000 1.000
Betalbar skatt 19.000 7.000 29.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 1.000 0 14.000 44.000
Utbytte -123.000 -6.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.300.000 10.000 0 0 90.000
Sum kortsiktig gjeld 2.328.000 19.000 30.000 20.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 4.220.000 4.287.000 4.369.000 4.582.000 11.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000 2.390.000 2.454.000 2.597.000 8.549.000
Likviditetsgrad 1 1.0 126.8 82.8 130.8 64.3
Likviditetsgrad 2 1.0 126.8 82.8 130.8 64.3
Soliditet 42.4 96.4 95.7 95.2 96.8
Resultatgrad -106.1 -150.0 -186.7 -218.3 -226.7
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 1.4 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -1.4 -1.5 -1.6 15.4 5.8
Signatur
21.04.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Hjalmar HaugeStyreleder71
Per-Gunnar Hjalmarson HaugeStyremedlem35
Vigdis SandeVaramedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hjalmar Hauge100.0071
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00