As Norske Ord & Bilder Int
Juridisk navn:  As Norske Ord & Bilder Int
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22688373
C/O Turid Kaarby Aurskoggata 5 Aurskoggata 5 Fax: 22682694
0655 Oslo 655 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 938058717
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 06.09.1985
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
55,56%
Resultat  
  
26,92%
Egenkapital  
  
-7,14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.000 9.000 16.000 43.000 78.000
Resultat: -19.000 -26.000 -20.000 3.000 37.000
Egenkapital: 247.000 266.000 292.000 312.000 309.000
Regnskap for As Norske Ord & Bilder Int
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.000 9.000 16.000 43.000 78.000
Driftskostnader -35.000 -39.000 -39.000 -42.000 -42.000
Driftsresultat -22.000 -30.000 -24.000 1.000 36.000
Finansinntekter 2.000 4.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 4.000 4.000 2.000 1.000
Resultat før skatt -19.000 -26.000 -20.000 3.000 37.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -26.000 -20.000 3.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 3.000
Sum omløpsmidler 247.000 265.000 292.000 309.000 305.000
Sum eiendeler 247.000 265.000 292.000 310.000 308.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 166.000 192.000 212.000 209.000
Sum egenkapital 247.000 266.000 292.000 312.000 309.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -1.000 0 -2.000 -1.000
Sum gjeld og egenkapital 247.000 265.000 292.000 310.000 308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 9.000 16.000 43.000 78.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.000 9.000 16.000 43.000 78.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -39.000 -39.000 -42.000 -42.000
Driftskostnader -35.000 -39.000 -39.000 -42.000 -42.000
Driftsresultat -22.000 -30.000 -24.000 1.000 36.000
Finansinntekter 2.000 4.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 4.000 4.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -26.000 -20.000 3.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 3.000
Sum anleggsmidler 0 0 1.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 4.000 0 0
Andre fordringer 0 0 -1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 245.000 265.000 288.000 311.000 305.000
Sum omløpsmidler 247.000 265.000 292.000 309.000 305.000
Sum eiendeler 247.000 265.000 292.000 310.000 308.000
Sum opptjent egenkapital 147.000 166.000 192.000 212.000 209.000
Sum egenkapital 247.000 266.000 292.000 312.000 309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 0 -2.000 -1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -1.000 0 -2.000 -1.000
Sum gjeld og egenkapital 247.000 265.000 292.000 310.000 308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 247.000 266.000 292.000 311.000 306.000
Likviditetsgrad 1 -154.5
Likviditetsgrad 2 0 -154.5
Soliditet 100.0 100.4 1 100.6 100.3
Resultatgrad -157.1 -333.3 - 2.3 46.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -8.1 -9.8 -6.8 1 1
Signatur
09.06.2020
STYRET TEGNER SELSKAPETS FIRMA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Øystein HagenStyreleder69
Turid KaarbyVaramedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Turid Kaarby50.00 
Turid Kaarby50.0072
Øystein Hagen50.0069
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00