Hunsbedt Rør As
Juridisk navn:  Hunsbedt Rør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38351601
Industrigata 9 Industrigata 9 Fax: 38351602
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune: www.hunsbedtror.no
Agder Kvinesdal
Org.nr: 979787359
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 02.01.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Johansen Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,05%
Resultat  
  
-10,5%
Egenkapital  
  
-39,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.628.000 7.331.000 9.090.000 9.070.000 10.296.000
Resultat: -505.000 -457.000 313.000 -147.000 -51.000
Egenkapital: 781.000 1.286.000 1.743.000 1.430.000 1.576.000
Regnskap for Hunsbedt Rør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.628.000 7.331.000 9.090.000 9.070.000 10.296.000
Driftskostnader -8.085.000 -7.736.000 -8.757.000 -9.186.000 -10.308.000
Driftsresultat -457.000 -407.000 333.000 -115.000 -12.000
Finansinntekter 9.000 1.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -57.000 -51.000 -22.000 -34.000 -40.000
Finans -48.000 -50.000 -20.000 -31.000 -39.000
Resultat før skatt -505.000 -457.000 313.000 -147.000 -51.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -505.000 -457.000 313.000 -147.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.000 259.000 422.000 580.000 753.000
Sum omløpsmidler 2.628.000 2.740.000 2.702.000 2.131.000 2.467.000
Sum eiendeler 2.699.000 2.999.000 3.124.000 2.711.000 3.220.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 1.186.000 1.643.000 1.330.000 1.476.000
Sum egenkapital 781.000 1.286.000 1.743.000 1.430.000 1.576.000
Sum langsiktig gjeld 767.000 650.000 0 222.000 337.000
Sum kortsiktig gjeld 1.151.000 1.062.000 1.381.000 1.060.000 1.306.000
Sum gjeld og egenkapital 2.699.000 2.998.000 3.124.000 2.712.000 3.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.129.000 7.277.000 8.985.000 9.050.000 10.296.000
Andre inntekter 498.000 54.000 105.000 20.000 0
Driftsinntekter 7.628.000 7.331.000 9.090.000 9.070.000 10.296.000
Varekostnad -3.906.000 -3.403.000 -4.258.000 -4.727.000 -5.535.000
Lønninger -1.929.000 -2.271.000 -2.335.000 -2.607.000 -2.665.000
Avskrivning -91.000 -137.000 -177.000 -211.000 -228.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.159.000 -1.925.000 -1.987.000 -1.641.000 -1.880.000
Driftskostnader -8.085.000 -7.736.000 -8.757.000 -9.186.000 -10.308.000
Driftsresultat -457.000 -407.000 333.000 -115.000 -12.000
Finansinntekter 9.000 1.000 2.000 3.000 1.000
Finanskostnader -57.000 -51.000 -22.000 -34.000 -40.000
Finans -48.000 -50.000 -20.000 -31.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -505.000 -457.000 313.000 -147.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 71.000 243.000 371.000 503.000 616.000
Driftsløsøre 16.000 52.000 77.000 137.000
Sum varige driftsmidler 71.000 259.000 422.000 580.000 753.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 71.000 259.000 422.000 580.000 753.000
Varebeholdning 1.820.000 1.730.000 1.470.000 1.335.000 1.476.000
Kundefordringer 484.000 545.000 785.000 654.000 857.000
Andre fordringer 224.000 349.000 338.000 23.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 116.000 109.000 120.000 111.000
Sum omløpsmidler 2.628.000 2.740.000 2.702.000 2.131.000 2.467.000
Sum eiendeler 2.699.000 2.999.000 3.124.000 2.711.000 3.220.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 1.186.000 1.643.000 1.330.000 1.476.000
Sum egenkapital 781.000 1.286.000 1.743.000 1.430.000 1.576.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 43.000 182.000 406.000 0 162.000
Sum langsiktig gjeld 767.000 650.000 0 222.000 337.000
Leverandørgjeld 401.000 313.000 358.000 339.000 409.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 384.000 352.000 372.000 381.000 430.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 323.000 215.000 246.000 340.000 305.000
Sum kortsiktig gjeld 1.151.000 1.062.000 1.381.000 1.060.000 1.306.000
Sum gjeld og egenkapital 2.699.000 2.998.000 3.124.000 2.712.000 3.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.477.000 1.678.000 1.321.000 1.071.000 1.161.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 2 2 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 1 0.9 0.8 0.8
Soliditet 28.9 42.9 55.8 52.7 4
Resultatgrad -6.0 -5.6 3.7 -1.3 -0.1
Rentedekningsgrad -8.0 15.1 -3.4 -0.3
Gjeldsgrad 2.5 1.3 0.8 0.9 1
Total kapitalrentabilitet -16.6 -13.5 10.7 -4.1 -0.3
Signatur
29.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Inge HunsbedtStyreleder52
Inger Anne Reiersen GilbertsonStyremedlem45
Wenche Årli HunsbedtVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Inge Hunsbedt100.0052
Kjell Inge Hunsbedt100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00