Sørslett Gartneri As
Juridisk navn:  Sørslett Gartneri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76928125
Nordlandsbanen 76 Nordlandsbanen 76 Fax: 76928225
8540 Ballangen 8540 Ballangen
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 979782373
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 01.01.1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
26,4%
Resultat  
  
318,73%
Egenkapital  
  
65,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.166.000 3.296.000 2.805.000 2.444.000 3.390.000
Resultat: 654.000 -299.000 160.000 -135.000 -156.000
Egenkapital: 1.283.000 773.000 1.006.000 960.000 1.087.000
Regnskap for Sørslett Gartneri As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.166.000 3.296.000 2.805.000 2.444.000 3.390.000
Driftskostnader -3.454.000 -3.532.000 -2.574.000 -2.465.000 -3.337.000
Driftsresultat 712.000 -236.000 230.000 -21.000 53.000
Finansinntekter 0 0 1.000 5.000
Finanskostnader -58.000 -64.000 -71.000 -116.000 -214.000
Finans -58.000 -64.000 -71.000 -115.000 -209.000
Resultat før skatt 654.000 -299.000 160.000 -135.000 -156.000
Skattekostnad -144.000 66.000 -54.000 9.000 -4.000
Årsresultat 510.000 -233.000 106.000 -127.000 -160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.313.000 1.388.000 1.447.000 1.621.000 1.932.000
Sum omløpsmidler 1.130.000 574.000 622.000 718.000 671.000
Sum eiendeler 2.443.000 1.962.000 2.069.000 2.339.000 2.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.029.000 519.000 752.000 706.000 833.000
Sum egenkapital 1.283.000 773.000 1.006.000 960.000 1.087.000
Sum langsiktig gjeld 420.000 610.000 791.000 974.000 1.147.000
Sum kortsiktig gjeld 740.000 580.000 272.000 406.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 2.443.000 1.963.000 2.069.000 2.340.000 2.603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.166.000 3.296.000 2.805.000 2.444.000 3.390.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.166.000 3.296.000 2.805.000 2.444.000 3.390.000
Varekostnad -1.077.000 -1.047.000 -841.000 -558.000 -978.000
Lønninger -1.245.000 -1.374.000 -575.000 -829.000 -959.000
Avskrivning -115.000 -117.000 -150.000 -312.000 -327.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.017.000 -994.000 -1.008.000 -766.000 -1.073.000
Driftskostnader -3.454.000 -3.532.000 -2.574.000 -2.465.000 -3.337.000
Driftsresultat 712.000 -236.000 230.000 -21.000 53.000
Finansinntekter 0 0 1.000 5.000
Finanskostnader -58.000 -64.000 -71.000 -116.000 -214.000
Finans -58.000 -64.000 -71.000 -115.000 -209.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 510.000 -233.000 106.000 -127.000 -160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 342.000 436.000 371.000 386.000 377.000
Fast eiendom 762.000 813.000 887.000 974.000 1.211.000
Maskiner anlegg 12.000 27.000 48.000 68.000 89.000
Driftsløsøre 145.000 51.000 74.000 117.000 171.000
Sum varige driftsmidler 919.000 892.000 1.009.000 1.159.000 1.471.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 60.000 68.000 76.000 84.000
Sum anleggsmidler 1.313.000 1.388.000 1.447.000 1.621.000 1.932.000
Varebeholdning 38.000 111.000 117.000 120.000 121.000
Kundefordringer 8.000 71.000 72.000 96.000
Andre fordringer 213.000 107.000 140.000 193.000 123.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 878.000 348.000 295.000 334.000 331.000
Sum omløpsmidler 1.130.000 574.000 622.000 718.000 671.000
Sum eiendeler 2.443.000 1.962.000 2.069.000 2.339.000 2.603.000
Sum opptjent egenkapital 1.029.000 519.000 752.000 706.000 833.000
Sum egenkapital 1.283.000 773.000 1.006.000 960.000 1.087.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 420.000 610.000 791.000 974.000 1.147.000
Leverandørgjeld 479.000 320.000 141.000 227.000 158.000
Betalbar skatt 49.000 0 38.000 1.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000 97.000 4.000 56.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 164.000 89.000 122.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 740.000 580.000 272.000 406.000 369.000
Sum gjeld og egenkapital 2.443.000 1.963.000 2.069.000 2.340.000 2.603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 390.000 -6.000 350.000 312.000 302.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 2.3 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.5 0.8 1.9 1.5 1.5
Soliditet 52.5 39.4 48.6 4 41.8
Resultatgrad 17.1 -7.2 8.2 -0.9 1.6
Rentedekningsgrad 12.3 -3.7 3.2 -0.2 0.2
Gjeldsgrad 0.9 1.5 1.1 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 29.1 11.1 -0.9 2.2
Signatur
02.12.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.12.2021
Prokura hver for seg
Sørslett Arnfinn
Prokura hver for seg
Sørslett Rune
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune SørslettStyreleder45
Siv Johanna LaaksoNestleder39
Torill LidStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rune Sørslett100.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00