Museumsgaten 43 As
Juridisk navn:  Museumsgaten 43 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33465662
Thorsholmen 18 Thorsholmen 18 Fax:
3209 Sandefjord 3209 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 979493983
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 16.12.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Miki Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,03%
Resultat  
  
10,9%
Egenkapital  
  
1,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 542.000 521.000 515.000 506.000 503.000
Resultat: 417.000 376.000 345.000 342.000 347.000
Egenkapital: 214.000 210.000 203.000 201.000 194.000
Regnskap for Museumsgaten 43 As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 542.000 521.000 515.000 506.000 503.000
Driftskostnader -128.000 -145.000 -171.000 -164.000 -156.000
Driftsresultat 413.000 375.000 344.000 342.000 347.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 417.000 376.000 345.000 342.000 347.000
Skattekostnad -98.000 -90.000 -83.000 -75.000 -80.000
Årsresultat 319.000 287.000 262.000 267.000 268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.991.000 2.012.000 2.033.000 2.055.000 2.076.000
Sum omløpsmidler 201.000 353.000 242.000 66.000 118.000
Sum eiendeler 2.192.000 2.365.000 2.275.000 2.121.000 2.194.000
Sum opptjent egenkapital 114.000 110.000 103.000 101.000 94.000
Sum egenkapital 214.000 210.000 203.000 201.000 194.000
Sum langsiktig gjeld 1.515.000 1.735.000 1.675.000 1.520.000 1.568.000
Sum kortsiktig gjeld 463.000 420.000 397.000 400.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 2.192.000 2.365.000 2.275.000 2.121.000 2.194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 542.000 521.000 515.000 506.000 503.000
Driftsinntekter 542.000 521.000 515.000 506.000 503.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -124.000 -150.000 -143.000 -135.000
Driftskostnader -128.000 -145.000 -171.000 -164.000 -156.000
Driftsresultat 413.000 375.000 344.000 342.000 347.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -315.000 -280.000 -260.000 -260.000 -260.000
Årsresultat 319.000 287.000 262.000 267.000 268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.991.000 2.012.000 2.033.000 2.055.000 2.076.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.991.000 2.012.000 2.033.000 2.055.000 2.076.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 1.991.000 2.012.000 2.033.000 2.055.000 2.076.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.000 20.000 3.000
Andre fordringer 2.000 7.000 1.000 1.000 9.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 199.000 346.000 239.000 45.000 106.000
Sum omløpsmidler 201.000 353.000 242.000 66.000 118.000
Sum eiendeler 2.192.000 2.365.000 2.275.000 2.121.000 2.194.000
Sum opptjent egenkapital 114.000 110.000 103.000 101.000 94.000
Sum egenkapital 214.000 210.000 203.000 201.000 194.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.515.000 1.735.000 1.675.000 1.520.000 1.568.000
Leverandørgjeld 5.000 6.000 2.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 98.000 90.000 83.000 83.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -315.000 -280.000 -260.000 -260.000 -260.000
Annen kortsiktig gjeld 45.000 45.000 52.000 53.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 463.000 420.000 397.000 400.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 2.192.000 2.365.000 2.275.000 2.121.000 2.194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -262.000 -67.000 -155.000 -334.000 -314.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 0.6 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8 0.6 0.2 0.3
Soliditet 9.8 8.9 8.9 9.5 8.8
Resultatgrad 76.2 72.0 66.8 67.6 6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.2 10.3 10.2 9.6 10.3
Total kapitalrentabilitet 19.0 15.9 15.2 16.2 15.9
Signatur
22.09.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jean Borrelly LinaaeStyreleder57
Per-Erik Stickler HolmVaramedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00