Lie Bygg AS
Juridisk navn:  Lie Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Evjutunet 44 Evjutunet 44 Fax:
3647 Hvittingfoss 3647 Hvittingfoss
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 979476841
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12.12.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,65%
Resultat  
  
-29,59%
Egenkapital  
  
9,31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.935.000 10.786.000 13.044.000 11.991.000 10.436.000
Resultat: 1.104.000 1.568.000 1.519.000 444.000 1.128.000
Egenkapital: 1.891.000 1.730.000 1.361.000 991.000 953.000
Regnskap for Lie Bygg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.935.000 10.786.000 13.044.000 11.991.000 10.436.000
Driftskostnader -10.787.000 -9.191.000 -11.497.000 -11.523.000 -9.288.000
Driftsresultat 1.148.000 1.596.000 1.548.000 469.000 1.149.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -45.000 -30.000 -31.000 -28.000 -23.000
Finans -44.000 -29.000 -29.000 -26.000 -21.000
Resultat før skatt 1.104.000 1.568.000 1.519.000 444.000 1.128.000
Skattekostnad -244.000 -345.000 -348.000 -106.000 -284.000
Årsresultat 860.000 1.223.000 1.171.000 337.000 844.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 831.000 804.000 929.000 640.000 548.000
Sum omløpsmidler 6.005.000 6.862.000 7.322.000 6.525.000 4.830.000
Sum eiendeler 6.836.000 7.666.000 8.251.000 7.165.000 5.378.000
Sum opptjent egenkapital 1.791.000 1.630.000 1.261.000 891.000 853.000
Sum egenkapital 1.891.000 1.730.000 1.361.000 991.000 953.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 370.000 506.000 336.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 4.594.000 5.566.000 6.384.000 5.839.000 4.184.000
Sum gjeld og egenkapital 6.835.000 7.666.000 8.251.000 7.166.000 5.377.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.904.000 10.786.000 12.930.000 11.991.000 10.365.000
Andre inntekter 31.000 0 114.000 0 71.000
Driftsinntekter 11.935.000 10.786.000 13.044.000 11.991.000 10.436.000
Varekostnad -6.916.000 -5.637.000 -7.997.000 -8.342.000 -6.105.000
Lønninger -3.175.000 -2.981.000 -2.844.000 -2.616.000 -2.625.000
Avskrivning -177.000 -157.000 -174.000 -150.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -519.000 -416.000 -482.000 -415.000 -437.000
Driftskostnader -10.787.000 -9.191.000 -11.497.000 -11.523.000 -9.288.000
Driftsresultat 1.148.000 1.596.000 1.548.000 469.000 1.149.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -45.000 -30.000 -31.000 -28.000 -23.000
Finans -44.000 -29.000 -29.000 -26.000 -21.000
Konsernbidrag -54.000 0 0 0
Utbytte -700.000 -800.000 -800.000 -300.000 -500.000
Årsresultat 860.000 1.223.000 1.171.000 337.000 844.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 831.000 804.000 929.000 640.000 548.000
Sum varige driftsmidler 831.000 804.000 929.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 831.000 804.000 929.000 640.000 548.000
Varebeholdning 1.593.000 1.628.000 1.655.000 1.630.000 1.122.000
Kundefordringer 1.037.000 2.303.000 2.494.000 573.000 1.263.000
Andre fordringer 162.000 56.000 30.000 90.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.214.000 2.854.000 3.133.000 4.233.000 2.348.000
Sum omløpsmidler 6.005.000 6.862.000 7.322.000 6.525.000 4.830.000
Sum eiendeler 6.836.000 7.666.000 8.251.000 7.165.000 5.378.000
Sum opptjent egenkapital 1.791.000 1.630.000 1.261.000 891.000 853.000
Sum egenkapital 1.891.000 1.730.000 1.361.000 991.000 953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 63.000 62.000 32.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 58.000 69.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 350.000 370.000 506.000 336.000 240.000
Leverandørgjeld 296.000 1.529.000 1.498.000 1.966.000 1.339.000
Betalbar skatt 240.000 329.000 318.000 107.000 272.000
Skyldig offentlige avgifter 471.000 210.000 577.000 570.000 387.000
Utbytte -700.000 -800.000 -800.000 -300.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 2.829.000 2.630.000 3.191.000 2.897.000 1.687.000
Sum kortsiktig gjeld 4.594.000 5.566.000 6.384.000 5.839.000 4.184.000
Sum gjeld og egenkapital 6.835.000 7.666.000 8.251.000 7.166.000 5.377.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.411.000 1.296.000 938.000 686.000 646.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9
Soliditet 27.7 22.6 16.5 13.8 17.7
Resultatgrad 9.6 14.8 11.9 3.9 1
Rentedekningsgrad 25.5 53.2 49.9 16.8 5
Gjeldsgrad 2.6 3.4 5.1 6.2 4.6
Total kapitalrentabilitet 16.8 20.8 18.8 6.6 21.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Fred Tore LieStyreleder59
Åse ØxnevadStyremedlem57
Stein Roar AndersenStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ft Eiendom As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00