Tess Logistikk As
Juridisk navn:  Tess Logistikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32844000
Postboks 1540 Industrigata 8 Fax:
3007 Drammen 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune: www.tess.no
Viken Lier
Org.nr: 936843107
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 116
Etableringsdato: 21.01.1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,74%
Resultat  
  
-7,74%
Egenkapital  
  
19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 672.034.000 698.174.000 632.557.000 529.594.000 469.763.000
Resultat: 21.684.000 23.504.000 37.591.000 18.368.000 -9.901.000
Egenkapital: 95.125.000 79.940.000 63.925.000 34.253.000 21.278.000
Regnskap for Tess Logistikk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 672.034.000 698.174.000 632.557.000 529.594.000 469.763.000
Driftskostnader -639.827.000 -652.276.000 -594.936.000 -510.279.000 -454.717.000
Driftsresultat 32.206.000 45.897.000 37.621.000 19.315.000 15.046.000
Finansinntekter 7.439.000 4.710.000 7.039.000 7.149.000 10.112.000
Finanskostnader -17.961.000 -27.104.000 -7.069.000 -8.096.000 -35.058.000
Finans -10.522.000 -22.394.000 -30.000 -947.000 -24.946.000
Resultat før skatt 21.684.000 23.504.000 37.591.000 18.368.000 -9.901.000
Skattekostnad -4.812.000 -5.189.000 -5.679.000 -4.108.000 -3.246.000
Årsresultat 16.872.000 18.315.000 31.912.000 14.260.000 -13.146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 147.522.000 146.755.000 137.784.000 105.257.000 108.917.000
Sum omløpsmidler 447.362.000 363.222.000 322.284.000 256.138.000 255.761.000
Sum eiendeler 594.884.000 509.977.000 460.068.000 361.395.000 364.678.000
Sum opptjent egenkapital 74.992.000 59.806.000 43.791.000 14.119.000 1.145.000
Sum egenkapital 95.125.000 79.940.000 63.925.000 34.253.000 21.278.000
Sum langsiktig gjeld 137.840.000 137.840.000 137.840.000 167.840.000 137.840.000
Sum kortsiktig gjeld 361.919.000 292.196.000 258.303.000 159.302.000 205.559.000
Sum gjeld og egenkapital 594.884.000 509.975.000 460.067.000 361.394.000 364.677.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 672.620.000 694.913.000 632.275.000 529.291.000 469.217.000
Andre inntekter -586.000 3.261.000 282.000 304.000 546.000
Driftsinntekter 672.034.000 698.174.000 632.557.000 529.594.000 469.763.000
Varekostnad -502.458.000 -516.462.000 -458.478.000 -394.608.000 -347.103.000
Lønninger -69.849.000 -70.324.000 -67.859.000 -65.094.000 -57.404.000
Avskrivning -2.178.000 -3.001.000 -3.185.000 -2.892.000 -2.933.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -65.342.000 -62.489.000 -65.414.000 -47.685.000 -47.277.000
Driftskostnader -639.827.000 -652.276.000 -594.936.000 -510.279.000 -454.717.000
Driftsresultat 32.206.000 45.897.000 37.621.000 19.315.000 15.046.000
Finansinntekter 7.439.000 4.710.000 7.039.000 7.149.000 10.112.000
Finanskostnader -17.961.000 -27.104.000 -7.069.000 -8.096.000 -35.058.000
Finans -10.522.000 -22.394.000 -30.000 -947.000 -24.946.000
Konsernbidrag -940.000 -1.285.000 -76.000.000
Utbytte -1.687.000 -2.300.000 -1.300.000 0 0
Årsresultat 16.872.000 18.315.000 31.912.000 14.260.000 -13.146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 23.000 92.000 161.000
Sum Immatrielle midler 7.100.000 7.157.000 7.668.000 9.490.000 10.960.000
Fast eiendom 725.000 656.000 703.000 533.000 558.000
Maskiner anlegg 2.979.000 3.994.000 5.324.000 1.027.000 1.246.000
Driftsløsøre 2.228.000 3.042.000 3.468.000 3.216.000 4.819.000
Sum varige driftsmidler 5.932.000 7.693.000 9.496.000 4.775.000 6.624.000
Sum finansielle anleggsmidler 134.490.000 131.904.000 120.621.000 90.992.000 91.333.000
Sum anleggsmidler 147.522.000 146.755.000 137.784.000 105.257.000 108.917.000
Varebeholdning 248.434.000 199.886.000 178.283.000 139.212.000 134.283.000
Kundefordringer 173.643.000 149.800.000 134.223.000 110.380.000 100.316.000
Andre fordringer 18.354.000 11.848.000 5.518.000 6.460.000 2.193.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.079.000 28.000 81.000 79.000 3.967.000
Sum omløpsmidler 447.362.000 363.222.000 322.284.000 256.138.000 255.761.000
Sum eiendeler 594.884.000 509.977.000 460.068.000 361.395.000 364.678.000
Sum opptjent egenkapital 74.992.000 59.806.000 43.791.000 14.119.000 1.145.000
Sum egenkapital 95.125.000 79.940.000 63.925.000 34.253.000 21.278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 245.482.000 189.202.000 158.502.000 83.842.000 30.382.000
Sum langsiktig gjeld 137.840.000 137.840.000 137.840.000 167.840.000 137.840.000
Leverandørgjeld 66.640.000 56.871.000 39.541.000 36.743.000 30.991.000
Betalbar skatt 4.575.000 4.651.000 3.560.000 2.008.000 0
Skyldig offentlige avgifter 26.243.000 19.169.000 15.676.000 15.306.000 15.670.000
Utbytte -1.687.000 -2.300.000 -1.300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.292.000 20.004.000 39.724.000 19.734.000 45.201.000
Sum kortsiktig gjeld 361.919.000 292.196.000 258.303.000 159.302.000 205.559.000
Sum gjeld og egenkapital 594.884.000 509.975.000 460.067.000 361.394.000 364.677.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.443.000 71.026.000 63.981.000 96.836.000 50.202.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6
Soliditet 16.0 15.7 13.9 9.5 5.8
Resultatgrad 4.8 6.6 5.9 3.6 3.2
Rentedekningsgrad 1.8 1.7 5.3 2.4 0.4
Gjeldsgrad 5.3 5.4 6.2 9.6 16.1
Total kapitalrentabilitet 6.7 9.9 9.7 7.3 6.9
Signatur
22.11.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
John Ansgar KarlsenStyreleder59
Erik JølbergStyremedlem80
Håkon JølbergStyremedlem53
Tommy ThorvaldsenStyremedlem54
Tor Inge BrunæsStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tess As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00