Nilsen Akl As
Juridisk navn:  Nilsen Akl As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 7 Bodø Elias Blix' Vei 181 Fax:
8001 Bodø 8130 Sandhornøy
Fylke: Kommune:
Nordland Gildeskål
Org.nr: 934933338
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 27.02.1984
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
99,15%
Egenkapital  
  
4,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.000 0 0 0 0
Resultat: 1.167.000 586.000 9.703.000 555.000 725.000
Egenkapital: 18.975.000 18.216.000 18.043.000 8.674.000 9.177.000
Regnskap for Nilsen Akl As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.000 0 0 0 0
Driftskostnader -94.000 -72.000 -46.000 -72.000 -55.000
Driftsresultat -91.000 -72.000 -46.000 -72.000 -55.000
Finansinntekter 1.258.000 660.000 10.108.000 626.000 780.000
Finanskostnader -2.000 -359.000 0 0
Finans 1.258.000 658.000 9.749.000 626.000 780.000
Resultat før skatt 1.167.000 586.000 9.703.000 555.000 725.000
Skattekostnad -8.000 -14.000 -34.000 -57.000 -58.000
Årsresultat 1.159.000 572.000 9.669.000 498.000 667.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 563.000 325.000 323.000 1.013.000 1.070.000
Sum omløpsmidler 18.842.000 18.319.000 18.059.000 8.664.000 8.764.000
Sum eiendeler 19.405.000 18.644.000 18.382.000 9.677.000 9.834.000
Sum opptjent egenkapital 17.675.000 16.916.000 16.743.000 7.374.000 7.877.000
Sum egenkapital 18.975.000 18.216.000 18.043.000 8.674.000 9.177.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 431.000 429.000 339.000 1.002.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 19.406.000 18.645.000 18.382.000 9.676.000 9.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -94.000 -72.000 -46.000 -72.000 -55.000
Driftskostnader -94.000 -72.000 -46.000 -72.000 -55.000
Driftsresultat -91.000 -72.000 -46.000 -72.000 -55.000
Finansinntekter 1.258.000 660.000 10.108.000 626.000 780.000
Finanskostnader -2.000 -359.000 0 0
Finans 1.258.000 658.000 9.749.000 626.000 780.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -300.000 -1.000.000 -500.000
Årsresultat 1.159.000 572.000 9.669.000 498.000 667.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 123.000 125.000 123.000 124.000 181.000
Fast eiendom 240.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 240.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 889.000 889.000
Sum anleggsmidler 563.000 325.000 323.000 1.013.000 1.070.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 10.000.000 0 0
Andre fordringer 5.000 5.000 12.000 30.000 7.000
Sum investeringer 11.421.000 10.729.000 6.283.000 6.931.000 6.842.000
Kasse, bank 7.416.000 7.586.000 1.765.000 1.703.000 1.915.000
Sum omløpsmidler 18.842.000 18.319.000 18.059.000 8.664.000 8.764.000
Sum eiendeler 19.405.000 18.644.000 18.382.000 9.677.000 9.834.000
Sum opptjent egenkapital 17.675.000 16.916.000 16.743.000 7.374.000 7.877.000
Sum egenkapital 18.975.000 18.216.000 18.043.000 8.674.000 9.177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 16.000 33.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -300.000 -1.000.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 25.000 13.000 6.000 2.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 431.000 429.000 339.000 1.002.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 19.406.000 18.645.000 18.382.000 9.676.000 9.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.411.000 17.890.000 17.720.000 7.662.000 8.107.000
Likviditetsgrad 1 43.7 42.7 53.3 8.6 13.3
Likviditetsgrad 2 43.7 42.7 53.3 8.6 13.3
Soliditet 97.8 97.7 98.2 89.6 93.3
Resultatgrad -3.033.3
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.0 3.2 54.7 5.7 7.4
Signatur
01.04.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell NilsenStyreleder73
Kent Ove NilsenStyremedlem48
Lene NilsenStyremedlem40
Andre NilsenStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Nilsen25.0073
Kent Ove Nilsen25.0048
Andre Nilsen25.0049
Lene Nilsen25.0040
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00