Studiodrift AS
Juridisk navn:  Studiodrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73967966
Nordslettvegen 2 Nordslettvegen 2 Fax:
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 934675754
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 19.08.1983
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
161,06%
Resultat  
  
4116,67%
Egenkapital  
  
481%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 885.000 339.000 307.000 480.000 404.000
Resultat: 482.000 -12.000 -64.000 -10.000 -66.000
Egenkapital: 381.000 -100.000 -88.000 -24.000 -14.000
Regnskap for Studiodrift AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 885.000 339.000 307.000 480.000 404.000
Driftskostnader -403.000 -351.000 -371.000 -490.000 -471.000
Driftsresultat 482.000 -12.000 -64.000 -10.000 -66.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 482.000 -12.000 -64.000 -10.000 -66.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 482.000 -12.000 -64.000 -10.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 417.000 167.000 167.000 167.000 167.000
Sum omløpsmidler 255.000 58.000 71.000 114.000 118.000
Sum eiendeler 672.000 225.000 238.000 281.000 285.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 -200.000 -188.000 -124.000 -114.000
Sum egenkapital 381.000 -100.000 -88.000 -24.000 -14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 291.000 326.000 326.000 305.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 672.000 226.000 238.000 281.000 285.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 125.000 119.000 112.000 180.000 169.000
Andre inntekter 760.000 220.000 195.000 300.000 235.000
Driftsinntekter 885.000 339.000 307.000 480.000 404.000
Varekostnad -3.000 -4.000 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -398.000 -348.000 -367.000 -490.000 -471.000
Driftskostnader -403.000 -351.000 -371.000 -490.000 -471.000
Driftsresultat 482.000 -12.000 -64.000 -10.000 -66.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 482.000 -12.000 -64.000 -10.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 167.000 167.000 167.000 167.000 167.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 250.000 0 0
Sum varige driftsmidler 417.000 167.000 167.000 167.000 167.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 417.000 167.000 167.000 167.000 167.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 39.000 43.000
Andre fordringer 125.000 54.000 53.000 71.000 68.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 130.000 5.000 18.000 4.000 7.000
Sum omløpsmidler 255.000 58.000 71.000 114.000 118.000
Sum eiendeler 672.000 225.000 238.000 281.000 285.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 -200.000 -188.000 -124.000 -114.000
Sum egenkapital 381.000 -100.000 -88.000 -24.000 -14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 35.000 35.000 14.000 8.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 291.000 291.000 291.000 291.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 291.000 326.000 326.000 305.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 672.000 226.000 238.000 281.000 285.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -36.000 -268.000 -255.000 -191.000 -181.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.2 0.2 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.2 0.2 0.4 0.4
Soliditet 56.7 -44.2 -37.0 -8.5 -4.9
Resultatgrad 54.5 -3.5 -20.8 -2.1 -16.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 -3.3 -3.7 -12.7 -21.4
Total kapitalrentabilitet 71.7 -5.3 -26.9 -3.6 -23.2
Signatur
13.01.2020
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
13.01.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Johan FastingStyreleder79
Bjørn Anders NessjøVaramedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00