Panorama Invest AS
Juridisk navn:  Panorama Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91185836
Mekvorpvegen 15 Mekvorpvegen 15 Fax:
6411 Molde 6411 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 879334462
Aksjekapital: 2.890.398 NOK
Etableringsdato: 03.10.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2700%
Resultat  
  
28,29%
Egenkapital  
  
-60,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.596.000 57.000 56.000 6.309.000 2.593.000
Resultat: 458.000 357.000 2.088.000 1.263.000 635.000
Egenkapital: 3.213.000 8.190.000 12.338.000 10.251.000 9.304.000
Regnskap for Panorama Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.596.000 57.000 56.000 6.309.000 2.593.000
Driftskostnader -1.757.000 -613.000 -148.000 -5.166.000 -2.230.000
Driftsresultat -161.000 -556.000 -92.000 1.144.000 363.000
Finansinntekter 619.000 962.000 5.007.000 411.000 598.000
Finanskostnader -51.000 -2.828.000 -292.000 -326.000
Finans 619.000 911.000 2.179.000 119.000 272.000
Resultat før skatt 458.000 357.000 2.088.000 1.263.000 635.000
Skattekostnad -135.000 -115.000 -1.000 -316.000 -469.000
Årsresultat 322.000 242.000 2.087.000 947.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.333.000 10.014.000 8.373.000 8.108.000 9.069.000
Sum omløpsmidler 10.923.000 11.585.000 11.727.000 15.354.000 15.965.000
Sum eiendeler 15.256.000 21.599.000 20.100.000 23.462.000 25.034.000
Sum opptjent egenkapital 323.000 5.300.000 9.448.000 7.360.000 6.414.000
Sum egenkapital 3.213.000 8.190.000 12.338.000 10.251.000 9.304.000
Sum langsiktig gjeld 11.852.000 7.403.000 7.463.000 7.469.000 9.449.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 6.007.000 299.000 5.742.000 6.281.000
Sum gjeld og egenkapital 15.255.000 21.600.000 20.100.000 23.461.000 25.034.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.538.000 0 6.255.000 2.429.000
Andre inntekter 58.000 57.000 56.000 54.000 164.000
Driftsinntekter 1.596.000 57.000 56.000 6.309.000 2.593.000
Varekostnad 0 -4.984.000 -1.975.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -161.000 -148.000 -182.000 -255.000
Driftskostnader -1.757.000 -613.000 -148.000 -5.166.000 -2.230.000
Driftsresultat -161.000 -556.000 -92.000 1.144.000 363.000
Finansinntekter 619.000 962.000 5.007.000 411.000 598.000
Finanskostnader -51.000 -2.828.000 -292.000 -326.000
Finans 619.000 911.000 2.179.000 119.000 272.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.299.000 -4.390.000 0 0 0
Årsresultat 322.000 242.000 2.087.000 947.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.333.000 10.014.000 8.373.000 8.108.000 9.069.000
Sum anleggsmidler 4.333.000 10.014.000 8.373.000 8.108.000 9.069.000
Varebeholdning 9.322.000 10.601.000 10.798.000 10.620.000 15.207.000
Kundefordringer 50.000 55.000 180.000 425.000 50.000
Andre fordringer 60.000 0 0 641.000
Sum investeringer 6.000 11.000 38.000
Kasse, bank 1.491.000 929.000 743.000 4.298.000 30.000
Sum omløpsmidler 10.923.000 11.585.000 11.727.000 15.354.000 15.965.000
Sum eiendeler 15.256.000 21.599.000 20.100.000 23.462.000 25.034.000
Sum opptjent egenkapital 323.000 5.300.000 9.448.000 7.360.000 6.414.000
Sum egenkapital 3.213.000 8.190.000 12.338.000 10.251.000 9.304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 262.000 203.000 263.000 269.000 307.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.000.000 5.000.000
Sum langsiktig gjeld 11.852.000 7.403.000 7.463.000 7.469.000 9.449.000
Leverandørgjeld 61.000 78.000 135.000 153.000 542.000
Betalbar skatt 76.000 175.000 6.000 354.000 555.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -5.299.000 -4.390.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 1.364.000 158.000 235.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 6.007.000 299.000 5.742.000 6.281.000
Sum gjeld og egenkapital 15.255.000 21.600.000 20.100.000 23.461.000 25.034.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.733.000 5.578.000 11.428.000 9.612.000 9.684.000
Likviditetsgrad 1 57.5 1.9 39. 2.7 2.5
Likviditetsgrad 2 8.4 0.2 3.1 0.8 0.1
Soliditet 21.1 37.9 61.4 43.7 37.2
Resultatgrad -10.1 -975.4 -164.3 18.1 1
Rentedekningsgrad -10.9 3.9 1.1
Gjeldsgrad 3.7 1.6 0.6 1.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 3.0 1.9 24.5 6.6 3.8
Signatur
26.05.2022
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut HungnesStyreleder57
Andor BjørkeStyremedlem53
Susann Rypdal OsnesVaramedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Panorama Holding Molde As69.63 
Valuetech Holding As30.36 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00