Cafe Corner AS
Juridisk navn:  Cafe Corner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72481090
Oti Senteret Oti-Senteret Fax:
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 934289668
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 04.10.1983
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon As
Regnskapsfører: Kvåle Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12,92%
Resultat  
  
-24,52%
Egenkapital  
  
7,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.345.000 10.732.000 10.155.000 9.622.000 9.029.000
Resultat: 745.000 987.000 750.000 594.000 478.000
Egenkapital: 1.478.000 1.380.000 1.312.000 1.259.000 1.235.000
Regnskap for Cafe Corner AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.345.000 10.732.000 10.155.000 9.622.000 9.029.000
Driftskostnader -8.665.000 -9.820.000 -9.495.000 -9.076.000 -8.636.000
Driftsresultat 681.000 912.000 660.000 546.000 392.000
Finansinntekter 66.000 79.000 94.000 52.000 93.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 -7.000
Finans 64.000 75.000 90.000 48.000 86.000
Resultat før skatt 745.000 987.000 750.000 594.000 478.000
Skattekostnad -151.000 -203.000 -153.000 -134.000 -100.000
Årsresultat 594.000 784.000 597.000 460.000 379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.383.000 1.269.000 1.234.000 1.159.000 1.157.000
Sum omløpsmidler 1.952.000 2.134.000 2.243.000 2.063.000 1.555.000
Sum eiendeler 3.335.000 3.403.000 3.477.000 3.222.000 2.712.000
Sum opptjent egenkapital 1.378.000 1.280.000 1.212.000 1.159.000 1.135.000
Sum egenkapital 1.478.000 1.380.000 1.312.000 1.259.000 1.235.000
Sum langsiktig gjeld 28.000 17.000 16.000 26.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 1.830.000 2.006.000 2.150.000 1.937.000 1.448.000
Sum gjeld og egenkapital 3.336.000 3.403.000 3.478.000 3.222.000 2.712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.242.000 10.732.000 10.122.000 9.611.000 9.029.000
Andre inntekter 103.000 0 32.000 11.000 0
Driftsinntekter 9.345.000 10.732.000 10.155.000 9.622.000 9.029.000
Varekostnad -2.639.000 -3.114.000 -2.989.000 -2.823.000 -2.585.000
Lønninger -4.008.000 -4.615.000 -4.430.000 -4.194.000 -3.920.000
Avskrivning -205.000 -158.000 -155.000 -154.000 -144.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.813.000 -1.933.000 -1.921.000 -1.905.000 -1.987.000
Driftskostnader -8.665.000 -9.820.000 -9.495.000 -9.076.000 -8.636.000
Driftsresultat 681.000 912.000 660.000 546.000 392.000
Finansinntekter 66.000 79.000 94.000 52.000 93.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -4.000 -4.000 -7.000
Finans 64.000 75.000 90.000 48.000 86.000
Konsernbidrag -496.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 594.000 784.000 597.000 460.000 379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.100.000 667.000 534.000 666.000 789.000
Sum varige driftsmidler 1.100.000 667.000 534.000 666.000 789.000
Sum finansielle anleggsmidler 284.000 602.000 700.000 493.000 369.000
Sum anleggsmidler 1.383.000 1.269.000 1.234.000 1.159.000 1.157.000
Varebeholdning 61.000 56.000 75.000 68.000 64.000
Kundefordringer 99.000 149.000 228.000 161.000 126.000
Andre fordringer 452.000 433.000 429.000 412.000 203.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.341.000 1.496.000 1.511.000 1.422.000 1.162.000
Sum omløpsmidler 1.952.000 2.134.000 2.243.000 2.063.000 1.555.000
Sum eiendeler 3.335.000 3.403.000 3.477.000 3.222.000 2.712.000
Sum opptjent egenkapital 1.378.000 1.280.000 1.212.000 1.159.000 1.135.000
Sum egenkapital 1.478.000 1.380.000 1.312.000 1.259.000 1.235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 17.000 16.000 26.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 636.000 918.000 707.000 572.000 356.000
Sum langsiktig gjeld 28.000 17.000 16.000 26.000 29.000
Leverandørgjeld 320.000 120.000 356.000 385.000 147.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 367.000 318.000 453.000 416.000 440.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 508.000 650.000 634.000 563.000 505.000
Sum kortsiktig gjeld 1.830.000 2.006.000 2.150.000 1.937.000 1.448.000
Sum gjeld og egenkapital 3.336.000 3.403.000 3.478.000 3.222.000 2.712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 122.000 128.000 93.000 126.000 107.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet 44.3 40.6 37.7 39.1 45.5
Resultatgrad 7.3 8.5 6.5 5.7 4.3
Rentedekningsgrad 340.5 2 1 136.5 5
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.7 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 22.4 29.1 21.7 18.6 17.9
Signatur
26.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.01.2022
Prokura hver for seg
Bakken Anne Lise
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sissel MidtlyngStyreleder29
Turid Elisabeth HaugStyremedlem50
Jan Egil GrytbakkStyremedlem51
Einar LundStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alba Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00