Nitas Nanset Installasjon AS
Juridisk navn:  Nitas Nanset Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33114799
Postboks 2202 Stubberød Gjærdal 1A Fax: 33115241
3255 Larvik 3271 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 978627471
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.01.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,42%
Resultat  
  
144,21%
Egenkapital  
  
9,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.501.000 1.604.000 1.368.000 1.341.000 1.651.000
Resultat: 42.000 -95.000 -255.000 -155.000 58.000
Egenkapital: -385.000 -427.000 -332.000 -77.000 78.000
Regnskap for Nitas Nanset Installasjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.501.000 1.604.000 1.368.000 1.341.000 1.651.000
Driftskostnader -1.434.000 -1.670.000 -1.593.000 -1.474.000 -1.579.000
Driftsresultat 67.000 -67.000 -224.000 -132.000 72.000
Finansinntekter 8.000 9.000 9.000 9.000 10.000
Finanskostnader -33.000 -36.000 -40.000 -32.000 -25.000
Finans -25.000 -27.000 -31.000 -23.000 -15.000
Resultat før skatt 42.000 -95.000 -255.000 -155.000 58.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 -95.000 -255.000 -155.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 4.000 14.000 24.000
Sum omløpsmidler 649.000 789.000 703.000 750.000 807.000
Sum eiendeler 649.000 789.000 707.000 764.000 831.000
Sum opptjent egenkapital -485.000 -527.000 -432.000 -177.000 -22.000
Sum egenkapital -385.000 -427.000 -332.000 -77.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 50.000 80.000 110.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 1.013.000 1.166.000 959.000 731.000 608.000
Sum gjeld og egenkapital 648.000 789.000 707.000 764.000 831.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.501.000 1.594.000 1.368.000 1.341.000 1.504.000
Andre inntekter 10.000 0 0 148.000
Driftsinntekter 1.501.000 1.604.000 1.368.000 1.341.000 1.651.000
Varekostnad -850.000 -850.000 -715.000 -587.000 -719.000
Lønninger -294.000 -500.000 -535.000 -550.000 -537.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -320.000 -343.000 -337.000 -323.000
Driftskostnader -1.434.000 -1.670.000 -1.593.000 -1.474.000 -1.579.000
Driftsresultat 67.000 -67.000 -224.000 -132.000 72.000
Finansinntekter 8.000 9.000 9.000 9.000 10.000
Finanskostnader -33.000 -36.000 -40.000 -32.000 -25.000
Finans -25.000 -27.000 -31.000 -23.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 -95.000 -255.000 -155.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 4.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 4.000 14.000 24.000
Varebeholdning 535.000 527.000 518.000 571.000 546.000
Kundefordringer 82.000 208.000 112.000 117.000 205.000
Andre fordringer 0 18.000 9.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 55.000 56.000 52.000 53.000
Sum omløpsmidler 649.000 789.000 703.000 750.000 807.000
Sum eiendeler 649.000 789.000 707.000 764.000 831.000
Sum opptjent egenkapital -485.000 -527.000 -432.000 -177.000 -22.000
Sum egenkapital -385.000 -427.000 -332.000 -77.000 78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 335.000 428.000 391.000 265.000 182.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 50.000 80.000 110.000 145.000
Leverandørgjeld 90.000 34.000 50.000 104.000 119.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 39.000 73.000 66.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 546.000 664.000 445.000 297.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 1.013.000 1.166.000 959.000 731.000 608.000
Sum gjeld og egenkapital 648.000 789.000 707.000 764.000 831.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -364.000 -377.000 -256.000 19.000 199.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.7 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Soliditet -59.4 -54.1 - -10.1 9.4
Resultatgrad 4.5 -4.2 -16.4 -9.8 4.4
Rentedekningsgrad 2.0 -1.9 -5.6 -4.1 2.9
Gjeldsgrad -2.7 -2.8 -3.1 -10.9 9.7
Total kapitalrentabilitet 11.6 -7.4 -30.4 -16.1 9.9
Signatur
24.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom TvedalenStyreleder63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tom Tvedalen100.0063
Tom Tvedalen100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00