Wilsgård Fiskeoppdrett As
Juridisk navn:  Wilsgård Fiskeoppdrett As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77855308
Værnesveien 105 Værnesveien 105 Fax:
9381 Torsken 9381 Torsken
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 933591530
Aksjekapital: 138.667 NOK
Antall ansatte: 84
Etableringsdato: 07.04.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Aktiva As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25,69%
Resultat  
  
-89,21%
Egenkapital  
  
1,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 320.592.000 431.405.000 361.431.000 275.025.000 319.718.000
Resultat: 5.013.000 46.472.000 88.415.000 34.153.000 120.803.000
Egenkapital: 426.863.000 422.506.000 395.899.000 334.436.000 306.031.000
Regnskap for Wilsgård Fiskeoppdrett As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 320.592.000 431.405.000 361.431.000 275.025.000 319.718.000
Driftskostnader -314.802.000 -385.187.000 -274.990.000 -241.513.000 -202.564.000
Driftsresultat 5.790.000 46.217.000 86.440.000 33.512.000 117.155.000
Finansinntekter 739.000 1.991.000 3.772.000 1.869.000 5.064.000
Finanskostnader -1.516.000 -1.735.000 -1.798.000 -1.228.000 -1.416.000
Finans -777.000 256.000 1.974.000 641.000 3.648.000
Resultat før skatt 5.013.000 46.472.000 88.415.000 34.153.000 120.803.000
Skattekostnad -656.000 -9.865.000 -18.452.000 -5.748.000 -26.466.000
Årsresultat 4.357.000 36.607.000 69.963.000 28.405.000 94.336.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 284.085.000 291.116.000 260.171.000 179.411.000 142.880.000
Sum omløpsmidler 375.140.000 355.014.000 350.029.000 307.029.000 357.601.000
Sum eiendeler 659.225.000 646.130.000 610.200.000 486.440.000 500.481.000
Sum opptjent egenkapital 417.759.000 413.402.000 386.795.000 325.332.000 296.927.000
Sum egenkapital 426.863.000 422.506.000 395.899.000 334.436.000 306.031.000
Sum langsiktig gjeld 155.317.000 89.868.000 100.210.000 66.020.000 71.260.000
Sum kortsiktig gjeld 77.046.000 133.755.000 114.091.000 85.984.000 123.190.000
Sum gjeld og egenkapital 659.226.000 646.129.000 610.200.000 486.440.000 500.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 314.465.000 428.876.000 358.114.000 259.181.000 317.515.000
Andre inntekter 6.127.000 2.528.000 3.317.000 15.843.000 2.203.000
Driftsinntekter 320.592.000 431.405.000 361.431.000 275.025.000 319.718.000
Varekostnad -300.779.000 -219.625.000 -181.363.000 -121.404.000 -152.955.000
Lønninger -46.419.000 -40.245.000 -33.784.000 -27.843.000 -25.374.000
Avskrivning -11.675.000 -10.433.000 -8.958.000 -8.699.000 -7.917.000
Nedskrivning 0 0 -5.000.000
Andre driftskostnader -74.884.000 -71.883.000 -73.820.000 -72.871.000 -74.630.000
Driftskostnader -314.802.000 -385.187.000 -274.990.000 -241.513.000 -202.564.000
Driftsresultat 5.790.000 46.217.000 86.440.000 33.512.000 117.155.000
Finansinntekter 739.000 1.991.000 3.772.000 1.869.000 5.064.000
Finanskostnader -1.516.000 -1.735.000 -1.798.000 -1.228.000 -1.416.000
Finans -777.000 256.000 1.974.000 641.000 3.648.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -10.000.000 0 0 0
Årsresultat 4.357.000 36.607.000 69.963.000 28.405.000 94.336.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.020.000 103.020.000 99.900.000 40.900.000 31.000.000
Fast eiendom 21.359.000 24.776.000 30.113.000 15.210.000 14.964.000
Maskiner anlegg 18.878.000 26.164.000 23.425.000 29.348.000 23.091.000
Driftsløsøre 519.000 86.000 0 75.000 140.000
Sum varige driftsmidler 44.991.000 51.025.000 53.538.000 44.634.000 39.769.000
Sum finansielle anleggsmidler 136.074.000 137.071.000 106.733.000 93.878.000 72.111.000
Sum anleggsmidler 284.085.000 291.116.000 260.171.000 179.411.000 142.880.000
Varebeholdning 256.081.000 137.126.000 176.542.000 153.607.000 164.302.000
Kundefordringer 30.249.000 104.855.000 59.005.000 22.593.000 60.854.000
Andre fordringer 11.052.000 5.431.000 2.460.000 10.873.000 2.595.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 77.729.000 107.601.000 112.020.000 119.955.000 129.849.000
Sum omløpsmidler 375.140.000 355.014.000 350.029.000 307.029.000 357.601.000
Sum eiendeler 659.225.000 646.130.000 610.200.000 486.440.000 500.481.000
Sum opptjent egenkapital 417.759.000 413.402.000 386.795.000 325.332.000 296.927.000
Sum egenkapital 426.863.000 422.506.000 395.899.000 334.436.000 306.031.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.317.000 24.660.000 35.002.000 30.812.000 32.510.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 155.317.000 89.868.000 100.210.000 66.020.000 71.260.000
Leverandørgjeld 54.618.000 79.946.000 76.311.000 62.455.000 80.639.000
Betalbar skatt 17.852.000 14.262.000 7.446.000 12.766.000
Skyldig offentlige avgifter 2.160.000 4.115.000 5.098.000 2.054.000 1.361.000
Utbytte -10.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.268.000 31.843.000 18.420.000 14.030.000 28.423.000
Sum kortsiktig gjeld 77.046.000 133.755.000 114.091.000 85.984.000 123.190.000
Sum gjeld og egenkapital 659.226.000 646.129.000 610.200.000 486.440.000 500.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 298.094.000 221.259.000 235.938.000 221.045.000 234.411.000
Likviditetsgrad 1 4.9 2.7 3.1 3.6 2.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.5 1.8 1.6
Soliditet 64.8 65.4 64.9 68.8 61.1
Resultatgrad 1.8 10.7 23.9 12.2 36.6
Rentedekningsgrad 3.8 26.6 48.1 27.3 82.7
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 1.0 7.5 14.8 7.3 24.4
Signatur
04.01.2023
FIRMAET TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Vidkun WilsgårdStyreleder65
Roger BekkenStyremedlem55
Fredd-Jarle WilsgårdStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Norway Royal Salmon Asa37.50 
Wilsgård Sea Service As37.50 
Frewi As25.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00