Asapco Invest AS
Juridisk navn:  Asapco Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37022870
CO/Glenn Løite Ankerveien 30 Åsbieveien 12 Fax: 35050978
4876 Grimstad 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 932972344
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 30.06.1982
Foretakstype: AS
Tidligere navn: skagerrak design as
Utvikling:
Omsetning  
  
25,7%
Resultat  
  
159,5%
Egenkapital  
  
80,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.355.000 1.078.000 1.055.000 1.231.000 789.000
Resultat: 519.000 200.000 -57.000 361.000 -98.000
Egenkapital: 909.000 504.000 348.000 393.000 111.000
Regnskap for Asapco Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.355.000 1.078.000 1.055.000 1.231.000 789.000
Driftskostnader -484.000 -496.000 -676.000 -603.000 -656.000
Driftsresultat 871.000 582.000 379.000 628.000 134.000
Finansinntekter 0 2.000 0
Finanskostnader -352.000 -382.000 -435.000 -269.000 -231.000
Finans -352.000 -382.000 -435.000 -267.000 -231.000
Resultat før skatt 519.000 200.000 -57.000 361.000 -98.000
Skattekostnad -114.000 -44.000 12.000 -146.000 -3.000
Årsresultat 405.000 156.000 -44.000 215.000 -100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.943.000 11.790.000 11.073.000 10.785.000 9.074.000
Sum omløpsmidler 203.000 496.000 193.000 347.000 409.000
Sum eiendeler 12.146.000 12.286.000 11.266.000 11.132.000 9.483.000
Sum opptjent egenkapital 809.000 404.000 248.000 293.000 11.000
Sum egenkapital 909.000 504.000 348.000 393.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 11.031.000 11.738.000 10.564.000 10.392.000 9.127.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 44.000 354.000 348.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 12.147.000 12.286.000 11.266.000 11.133.000 9.483.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000 0 0 1.000
Andre inntekter 1.338.000 1.078.000 1.055.000 1.231.000 788.000
Driftsinntekter 1.355.000 1.078.000 1.055.000 1.231.000 789.000
Varekostnad 0 -23.000 -4.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -202.000 -166.000 -167.000 -159.000 -145.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -282.000 -330.000 -509.000 -421.000 -507.000
Driftskostnader -484.000 -496.000 -676.000 -603.000 -656.000
Driftsresultat 871.000 582.000 379.000 628.000 134.000
Finansinntekter 0 2.000 0
Finanskostnader -352.000 -382.000 -435.000 -269.000 -231.000
Finans -352.000 -382.000 -435.000 -267.000 -231.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 405.000 156.000 -44.000 215.000 -100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 11.531.000 11.580.000 11.073.000 10.785.000 8.960.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 412.000 209.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.943.000 11.790.000 11.073.000 10.785.000 8.960.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 114.000
Sum anleggsmidler 11.943.000 11.790.000 11.073.000 10.785.000 9.074.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 51.000 8.000 -2.000 160.000 115.000
Andre fordringer 107.000 51.000 129.000 93.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 44.000 437.000 67.000 95.000 241.000
Sum omløpsmidler 203.000 496.000 193.000 347.000 409.000
Sum eiendeler 12.146.000 12.286.000 11.266.000 11.132.000 9.483.000
Sum opptjent egenkapital 809.000 404.000 248.000 293.000 11.000
Sum egenkapital 909.000 504.000 348.000 393.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 228.000 114.000 70.000 82.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.031.000 11.738.000 10.564.000 10.392.000 9.127.000
Leverandørgjeld 160.000 2.000 172.000 98.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 46.000 27.000 44.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 36.000 135.000 222.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 44.000 354.000 348.000 245.000
Sum gjeld og egenkapital 12.147.000 12.286.000 11.266.000 11.133.000 9.483.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 452.000 -161.000 -1.000 164.000
Likviditetsgrad 1 1.0 11.3 0.5 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.0 11.3 0.5 1 1.7
Soliditet 7.5 4.1 3.1 3.5 1.2
Resultatgrad 64.3 54.0 35.9 5 1
Rentedekningsgrad 2.5 1.5 0.9 2.3 0.6
Gjeldsgrad 12.4 23.4 31.4 27.3 84.4
Total kapitalrentabilitet 7.2 4.7 3.4 5.7 1.4
Signatur
22.11.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Glenn Aril LøiteStyreleder44
Tore Bjørn BirkelandStyremedlem64
Stefen Karl Kurt BurczykStyremedlem46
Odd Rudi Hangeland BirkelandStyremedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bil Og Bobil As67.00 
T.B-Holding As33.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00