Nesna Maskinstasjon Holding AS
Juridisk navn:  Nesna Maskinstasjon Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75066880
Strandlandsvegen 82 Strandlandsvegen 82 Fax: 75066881
8700 Nesna 8700 Nesna
Fylke: Kommune:
Nordland Nesna
Org.nr: 931741780
Aksjekapital: 2.350.000 NOK
Etableringsdato: 08.03.1982
Foretakstype: AS
Revisor: Helgeland Revisjon As
Regnskapsfører: Fjeco Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,83%
Resultat  
  
255,21%
Egenkapital  
  
18,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.346.000 1.638.000 1.389.000 2.170.000 1.641.000
Resultat: 1.467.000 413.000 210.000 772.000 -213.000
Egenkapital: 8.739.000 7.354.000 7.032.000 6.746.000 6.143.000
Regnskap for Nesna Maskinstasjon Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.346.000 1.638.000 1.389.000 2.170.000 1.641.000
Driftskostnader -518.000 -716.000 -787.000 -1.022.000 -1.441.000
Driftsresultat 827.000 923.000 602.000 1.148.000 199.000
Finansinntekter 1.093.000 1.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader -453.000 -511.000 -392.000 -378.000 -413.000
Finans 640.000 -510.000 -392.000 -376.000 -412.000
Resultat før skatt 1.467.000 413.000 210.000 772.000 -213.000
Skattekostnad -82.000 -91.000 75.000 -169.000 68.000
Årsresultat 1.385.000 322.000 286.000 603.000 -145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.395.000 15.685.000 15.728.000 15.751.000 13.899.000
Sum omløpsmidler 1.612.000 59.000 311.000 1.941.000 2.253.000
Sum eiendeler 17.007.000 15.744.000 16.039.000 17.692.000 16.152.000
Sum opptjent egenkapital 5.588.000 4.203.000 3.881.000 3.595.000 2.992.000
Sum egenkapital 8.739.000 7.354.000 7.032.000 6.746.000 6.143.000
Sum langsiktig gjeld 6.926.000 7.553.000 6.584.000 7.266.000 7.549.000
Sum kortsiktig gjeld 1.343.000 837.000 2.423.000 3.679.000 2.461.000
Sum gjeld og egenkapital 17.008.000 15.744.000 16.039.000 17.691.000 16.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000 11.000 204.000 22.000 0
Andre inntekter 1.334.000 1.627.000 1.185.000 2.149.000 1.641.000
Driftsinntekter 1.346.000 1.638.000 1.389.000 2.170.000 1.641.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -178.000 -187.000 -192.000 -205.000 -203.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -340.000 -529.000 -595.000 -817.000 -1.238.000
Driftskostnader -518.000 -716.000 -787.000 -1.022.000 -1.441.000
Driftsresultat 827.000 923.000 602.000 1.148.000 199.000
Finansinntekter 1.093.000 1.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader -453.000 -511.000 -392.000 -378.000 -413.000
Finans 640.000 -510.000 -392.000 -376.000 -412.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.385.000 322.000 286.000 603.000 -145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 11.047.000 11.218.000 11.388.000 12.417.000 10.900.000
Maskiner anlegg 6.000 9.000 20.000 37.000 56.000
Driftsløsøre 5.000 9.000 14.000 19.000
Sum varige driftsmidler 11.053.000 11.231.000 11.418.000 12.468.000 10.975.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.343.000 4.454.000 4.310.000 3.283.000 2.924.000
Sum anleggsmidler 15.395.000 15.685.000 15.728.000 15.751.000 13.899.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 438.000 0 259.000 645.000 700.000
Andre fordringer 23.000 22.000 0 46.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 59.000 37.000 52.000 90.000 287.000
Sum omløpsmidler 1.612.000 59.000 311.000 1.941.000 2.253.000
Sum eiendeler 17.007.000 15.744.000 16.039.000 17.692.000 16.152.000
Sum opptjent egenkapital 5.588.000 4.203.000 3.881.000 3.595.000 2.992.000
Sum egenkapital 8.739.000 7.354.000 7.032.000 6.746.000 6.143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 141.000 194.000 192.000 377.000 349.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.093.000 725.000 2.318.000 2.329.000 1.744.000
Sum langsiktig gjeld 6.926.000 7.553.000 6.584.000 7.266.000 7.549.000
Leverandørgjeld 28.000 29.000 69.000 1.297.000 59.000
Betalbar skatt 136.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 41.000 26.000 28.000 423.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 42.000 10.000 25.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 1.343.000 837.000 2.423.000 3.679.000 2.461.000
Sum gjeld og egenkapital 17.008.000 15.744.000 16.039.000 17.691.000 16.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 269.000 -778.000 -2.112.000 -1.738.000 -208.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.1 0.1 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 0.1 0.1 0.5 0.9
Soliditet 51.4 46.7 43.8 38.1 3
Resultatgrad 61.4 56.3 43.3 52.9 12.1
Rentedekningsgrad 1.8 1.8 1.5 3 0.5
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.3 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 11.3 5.9 3.8 6.5 1.2
Signatur
18.04.2012
PER MAGNE PAULSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Magne PaulsenStyreleder70
Lars Åge PaulsenStyremedlem64
Jon Paul PaulsenVaramedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lars Åge Paulsen46.3864
Per Magne Paulsen53.6170
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00