Con-Form As
Juridisk navn:  Con-Form As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46444900
Østensjøveien 36 Østensjøveien 36 Fax: 22227405
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune: www.con-form.no
Oslo Oslo
Org.nr: 931419323
Aksjekapital: 1.575.000 NOK
Antall ansatte: 221
Etableringsdato: 20.01.1982
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-27,45%
Resultat  
  
54,05%
Egenkapital  
  
-10,97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 623.914.000 860.008.000 959.366.000 711.939.000 833.735.000
Resultat: -22.319.000 -48.571.000 -61.281.000 24.624.000 15.901.000
Egenkapital: 70.321.000 78.988.000 101.368.000 134.046.000 115.148.000
Regnskap for Con-Form As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 623.914.000 860.008.000 959.366.000 711.939.000 833.735.000
Driftskostnader -632.066.000 -899.798.000 -1.014.691.000 -683.742.000 -816.970.000
Driftsresultat -8.152.000 -39.791.000 -55.325.000 28.196.000 16.765.000
Finansinntekter 1.360.000 1.890.000 1.080.000 400.000 673.000
Finanskostnader -15.526.000 -10.671.000 -7.036.000 -3.972.000 -1.536.000
Finans -14.166.000 -8.781.000 -5.956.000 -3.572.000 -863.000
Resultat før skatt -22.319.000 -48.571.000 -61.281.000 24.624.000 15.901.000
Skattekostnad 4.910.000 10.681.000 13.853.000 -5.727.000 -3.813.000
Årsresultat -17.409.000 -37.891.000 -47.428.000 18.898.000 12.088.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.912.000 14.700.000 9.588.000 2.686.000 2.375.000
Sum omløpsmidler 318.350.000 442.118.000 432.072.000 356.894.000 305.096.000
Sum eiendeler 334.262.000 456.818.000 441.660.000 359.580.000 307.471.000
Sum opptjent egenkapital 68.746.000 0 963.000 48.391.000 29.493.000
Sum egenkapital 70.321.000 78.988.000 101.368.000 134.046.000 115.148.000
Sum langsiktig gjeld 234.000 290.000 338.000 4.277.000 3.893.000
Sum kortsiktig gjeld 263.708.000 377.541.000 339.954.000 221.258.000 188.431.000
Sum gjeld og egenkapital 334.263.000 456.819.000 441.660.000 359.581.000 307.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 623.214.000 860.008.000 959.366.000 711.939.000 833.735.000
Andre inntekter 700.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 623.914.000 860.008.000 959.366.000 711.939.000 833.735.000
Varekostnad -406.643.000 -609.322.000 -742.509.000 -479.326.000 -631.316.000
Lønninger -174.880.000 -223.742.000 -209.411.000 -154.642.000 -135.209.000
Avskrivning -1.232.000 -1.276.000 -1.186.000 -547.000 -402.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.311.000 -65.458.000 -61.585.000 -49.227.000 -50.043.000
Driftskostnader -632.066.000 -899.798.000 -1.014.691.000 -683.742.000 -816.970.000
Driftsresultat -8.152.000 -39.791.000 -55.325.000 28.196.000 16.765.000
Finansinntekter 1.360.000 1.890.000 1.080.000 400.000 673.000
Finanskostnader -15.526.000 -10.671.000 -7.036.000 -3.972.000 -1.536.000
Finans -14.166.000 -8.781.000 -5.956.000 -3.572.000 -863.000
Konsernbidrag 8.742.000 15.510.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -17.409.000 -37.891.000 -47.428.000 18.898.000 12.088.000
Balanse detaljer          
Goodwill 75.000 375.000 675.000 0 0
Sum Immatrielle midler 14.953.000 13.109.000 7.319.000 1.771.000 2.069.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 432.000 492.000 553.000 0 0
Driftsløsøre 527.000 1.099.000 1.716.000 915.000 307.000
Sum varige driftsmidler 959.000 1.592.000 2.268.000 915.000 307.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.912.000 14.700.000 9.588.000 2.686.000 2.375.000
Varebeholdning 0 0 0 200.000
Kundefordringer 129.735.000 181.831.000 167.811.000 158.093.000 137.955.000
Andre fordringer 1.314.000 2.364.000 4.638.000 4.269.000 2.389.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.533.000 225.000 4.740.000 190.742.000 154.077.000
Sum omløpsmidler 318.350.000 442.118.000 432.072.000 356.894.000 305.096.000
Sum eiendeler 334.262.000 456.818.000 441.660.000 359.580.000 307.471.000
Sum opptjent egenkapital 68.746.000 0 963.000 48.391.000 29.493.000
Sum egenkapital 70.321.000 78.988.000 101.368.000 134.046.000 115.148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.277.000 3.893.000
Gjeld til kredittinstitutt 128.116.000 174.354.000 93.119.000 32.267.000 19.381.000
Sum langsiktig gjeld 234.000 290.000 338.000 4.277.000 3.893.000
Leverandørgjeld 35.514.000 31.095.000 80.000.000 40.741.000 37.037.000
Betalbar skatt 0 0 5.342.000 2.195.000
Skyldig offentlige avgifter 35.793.000 21.076.000 23.088.000 20.672.000 26.811.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.285.000 151.017.000 143.746.000 122.236.000 103.006.000
Sum kortsiktig gjeld 263.708.000 377.541.000 339.954.000 221.258.000 188.431.000
Sum gjeld og egenkapital 334.263.000 456.819.000 441.660.000 359.581.000 307.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.642.000 64.577.000 92.118.000 135.636.000 116.665.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.3 1.6 1.6
Soliditet 21.0 17.3 2 37.3 37.4
Resultatgrad -1.3 -4.6 -5.8 4 2
Rentedekningsgrad -0.5 -3.7 -7.9 7.1 10.9
Gjeldsgrad 3.8 4.8 3.4 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet -2.0 -8.3 -12.3 8 5.7
Signatur
21.10.2021
SIGNATUR I FELLESSKAP
CHRISTENSEN NILS
SIGNATUR I FELLESSKAP
HEGGEDAL TOM ERIK
Prokurister
21.10.2021
Prokura hver for seg
Furuhaugen Jan Erik
Prokura hver for seg
Syrstad Ola
Prokura hver for seg
Rugnes Frode
Prokura hver for seg
Stavnhaugen Jan Einar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom Erik HeggedalStyreleder56
Anne Bjørg LeholtStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Con-Form Norge As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00