Truck & Service AS
Juridisk navn:  Truck & Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38029656
Setesdalsveien 76 Lillefjell terrasse 34 Fax: 32020735
4617 Kristiansand S 4619 Mosby
Fylke: Kommune: www.truckogservice.no
Agder Kristiansand
Org.nr: 931362623
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.01.1981
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Vito Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,32%
Resultat  
  
-160,07%
Egenkapital  
  
-8,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.326.000 6.006.000 6.736.000 6.460.000 6.393.000
Resultat: -182.000 303.000 365.000 445.000 -40.000
Egenkapital: 1.883.000 2.065.000 2.058.000 1.874.000 2.200.000
Regnskap for Truck & Service AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.326.000 6.006.000 6.736.000 6.460.000 6.393.000
Driftskostnader -5.258.000 -5.448.000 -6.119.000 -5.771.000 -6.171.000
Driftsresultat 68.000 559.000 618.000 689.000 223.000
Finansinntekter 5.000 6.000 4.000 11.000 7.000
Finanskostnader -255.000 -261.000 -257.000 -255.000 -270.000
Finans -250.000 -255.000 -253.000 -244.000 -263.000
Resultat før skatt -182.000 303.000 365.000 445.000 -40.000
Skattekostnad -96.000 -82.000 -100.000 17.000
Årsresultat -182.000 207.000 283.000 345.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.431.000 3.465.000 2.999.000 2.309.000 2.411.000
Sum omløpsmidler 2.248.000 1.857.000 1.947.000 2.612.000 2.989.000
Sum eiendeler 4.679.000 5.322.000 4.946.000 4.921.000 5.400.000
Sum opptjent egenkapital 1.783.000 1.965.000 1.958.000 1.774.000 2.100.000
Sum egenkapital 1.883.000 2.065.000 2.058.000 1.874.000 2.200.000
Sum langsiktig gjeld 2.101.000 2.101.000 2.117.000 2.182.000 2.365.000
Sum kortsiktig gjeld 695.000 1.157.000 771.000 865.000 834.000
Sum gjeld og egenkapital 4.679.000 5.323.000 4.946.000 4.921.000 5.399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.958.000 5.821.000 6.424.000 6.467.000 6.326.000
Andre inntekter 368.000 185.000 311.000 -6.000 67.000
Driftsinntekter 5.326.000 6.006.000 6.736.000 6.460.000 6.393.000
Varekostnad -948.000 -1.053.000 -2.052.000 -2.008.000 -2.256.000
Lønninger -1.859.000 -1.884.000 -1.697.000 -1.634.000 -1.624.000
Avskrivning -1.050.000 -1.156.000 -1.011.000 -807.000 -815.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.401.000 -1.355.000 -1.359.000 -1.322.000 -1.476.000
Driftskostnader -5.258.000 -5.448.000 -6.119.000 -5.771.000 -6.171.000
Driftsresultat 68.000 559.000 618.000 689.000 223.000
Finansinntekter 5.000 6.000 4.000 11.000 7.000
Finanskostnader -255.000 -261.000 -257.000 -255.000 -270.000
Finans -250.000 -255.000 -253.000 -244.000 -263.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 -100.000 -670.000 -100.000
Årsresultat -182.000 207.000 283.000 345.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.331.000 3.363.000 2.899.000 2.209.000 2.311.000
Sum varige driftsmidler 2.331.000 3.365.000 2.899.000 2.209.000 2.311.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 2.431.000 3.465.000 2.999.000 2.309.000 2.411.000
Varebeholdning 556.000 812.000 706.000 927.000 643.000
Kundefordringer 578.000 513.000 647.000 612.000 778.000
Andre fordringer 48.000 61.000 52.000 52.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.065.000 471.000 542.000 1.005.000 1.476.000
Sum omløpsmidler 2.248.000 1.857.000 1.947.000 2.612.000 2.989.000
Sum eiendeler 4.679.000 5.322.000 4.946.000 4.921.000 5.400.000
Sum opptjent egenkapital 1.783.000 1.965.000 1.958.000 1.774.000 2.100.000
Sum egenkapital 1.883.000 2.065.000 2.058.000 1.874.000 2.200.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 81.000 164.000
Gjeld til kredittinstitutt 250.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.101.000 2.101.000 2.117.000 2.182.000 2.365.000
Leverandørgjeld 100.000 51.000 25.000 74.000 152.000
Betalbar skatt 111.000 147.000 183.000 78.000
Skyldig offentlige avgifter 396.000 321.000 280.000 223.000 300.000
Utbytte -200.000 -100.000 -670.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 199.000 223.000 220.000 215.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 695.000 1.157.000 771.000 865.000 834.000
Sum gjeld og egenkapital 4.679.000 5.323.000 4.946.000 4.921.000 5.399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.553.000 700.000 1.176.000 1.747.000 2.155.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.6 2.5 3 3.6
Likviditetsgrad 2 2.4 0.9 1.6 1.9 2.8
Soliditet 40.2 38.8 41.6 38.1 40.7
Resultatgrad 1.3 9.3 9.2 10.7 3.5
Rentedekningsgrad 0.3 2.1 2.4 2.7 0.8
Gjeldsgrad 1.5 1.6 1.4 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 1.6 10.6 12.6 14.2 4.3
Signatur
01.09.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.11.2018
Prokura hver for seg
Ånensen Karin
Prokura hver for seg
Ånensen Jan Petter
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Petter ÅnensenStyreleder58
Ruth Elisabeth RopstadVaramedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Petter As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00