Lekkasjeteknikk AS
Juridisk navn:  Lekkasjeteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22641430
Postboks 205 Økern c/o Økern Næringspark Risløkkveien 2 Fax: 22643950
0510 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune: www.lekkasjeteknikkas....
Oslo Oslo
Org.nr: 930698253
Aksjekapital: 100.320 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 01.07.1981
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,96%
Resultat  
  
-14,17%
Egenkapital  
  
0,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.309.000 17.793.000 20.456.000 16.235.000 13.069.000
Resultat: 727.000 847.000 1.866.000 1.445.000 355.000
Egenkapital: 2.165.000 2.164.000 2.164.000 2.587.000 2.277.000
Regnskap for Lekkasjeteknikk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.309.000 17.793.000 20.456.000 16.235.000 13.069.000
Driftskostnader -14.610.000 -16.941.000 -18.577.000 -14.784.000 -12.708.000
Driftsresultat 699.000 852.000 1.879.000 1.451.000 361.000
Finansinntekter 31.000 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -15.000 -7.000 -10.000
Finans 28.000 -5.000 -13.000 -5.000 -6.000
Resultat før skatt 727.000 847.000 1.866.000 1.445.000 355.000
Skattekostnad -164.000 -187.000 -423.000 -335.000 -90.000
Årsresultat 563.000 660.000 1.444.000 1.110.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 893.000 605.000 679.000 566.000 365.000
Sum omløpsmidler 4.378.000 4.687.000 7.245.000 6.003.000 3.690.000
Sum eiendeler 5.271.000 5.292.000 7.924.000 6.569.000 4.055.000
Sum opptjent egenkapital 2.064.000 2.064.000 2.064.000 2.486.000 2.177.000
Sum egenkapital 2.165.000 2.164.000 2.164.000 2.587.000 2.277.000
Sum langsiktig gjeld 274.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.832.000 3.127.000 5.760.000 3.982.000 1.778.000
Sum gjeld og egenkapital 5.270.000 5.291.000 7.924.000 6.568.000 4.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.284.000 17.793.000 20.456.000 16.235.000 13.069.000
Andre inntekter 25.000 0 0 0
Driftsinntekter 15.309.000 17.793.000 20.456.000 16.235.000 13.069.000
Varekostnad -4.189.000 -5.647.000 -5.512.000 -5.282.000 -4.521.000
Lønninger -7.121.000 -7.523.000 -9.017.000 -6.778.000 -5.571.000
Avskrivning -277.000 -249.000 -186.000 -143.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.023.000 -3.522.000 -3.862.000 -2.581.000 -2.439.000
Driftskostnader -14.610.000 -16.941.000 -18.577.000 -14.784.000 -12.708.000
Driftsresultat 699.000 852.000 1.879.000 1.451.000 361.000
Finansinntekter 31.000 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -15.000 -7.000 -10.000
Finans 28.000 -5.000 -13.000 -5.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -563.000 -660.000 -1.866.000 -800.000 0
Årsresultat 563.000 660.000 1.444.000 1.110.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 72.000 79.000 51.000 59.000 64.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 746.000 452.000 553.000 432.000 301.000
Sum varige driftsmidler 746.000 452.000 553.000 432.000 301.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 0
Sum anleggsmidler 893.000 605.000 679.000 566.000 365.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.021.000 1.691.000 1.657.000 2.267.000 487.000
Andre fordringer 128.000 195.000 368.000 331.000 455.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.228.000 2.801.000 5.220.000 3.405.000 2.747.000
Sum omløpsmidler 4.378.000 4.687.000 7.245.000 6.003.000 3.690.000
Sum eiendeler 5.271.000 5.292.000 7.924.000 6.569.000 4.055.000
Sum opptjent egenkapital 2.064.000 2.064.000 2.064.000 2.486.000 2.177.000
Sum egenkapital 2.165.000 2.164.000 2.164.000 2.587.000 2.277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 274.000 0 0 0
Leverandørgjeld 450.000 430.000 811.000 990.000 401.000
Betalbar skatt 157.000 215.000 414.000 330.000 101.000
Skyldig offentlige avgifter 1.032.000 1.065.000 1.765.000 1.075.000 687.000
Utbytte -563.000 -660.000 -1.866.000 -800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 630.000 757.000 903.000 787.000 589.000
Sum kortsiktig gjeld 2.832.000 3.127.000 5.760.000 3.982.000 1.778.000
Sum gjeld og egenkapital 5.270.000 5.291.000 7.924.000 6.568.000 4.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.546.000 1.560.000 1.485.000 2.021.000 1.912.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.3 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.3 1.5 2.1
Soliditet 41.1 40.9 27.3 39.4 56.2
Resultatgrad 4.6 4.8 9.2 8.9 2.8
Rentedekningsgrad 233.0 142.0 125.3 207.3 36.1
Gjeldsgrad 1.4 1.4 2.7 1.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 13.8 16.1 23.7 22.1 9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian MyhreStyreleder54
Thomas MoStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Thomas Mo39.4732
Christian Myhre39.4754
Anders Kasper Raastad18.4269
Rigmor Skogstad2.6364
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00