Olav Ager-Wick AS
Juridisk navn:  Olav Ager-Wick AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91117859
Molandsveien 207 Molandsveien 207 Fax: 37093811
4846 Arendal 4846 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 929345223
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 12.11.1980
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21,29%
Resultat  
  
115,92%
Egenkapital  
  
-15,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.176.000 16.739.000 21.879.000 18.155.000 21.805.000
Resultat: 294.000 -1.847.000 -281.000 38.000 1.546.000
Egenkapital: 1.846.000 2.185.000 3.628.000 3.850.000 3.824.000
Regnskap for Olav Ager-Wick AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.176.000 16.739.000 21.879.000 18.155.000 21.805.000
Driftskostnader -12.848.000 -18.539.000 -22.151.000 -18.125.000 -20.270.000
Driftsresultat 329.000 -1.799.000 -272.000 30.000 1.535.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 11.000 15.000
Finanskostnader -36.000 -52.000 -14.000 -2.000 -4.000
Finans -35.000 -48.000 -9.000 9.000 11.000
Resultat før skatt 294.000 -1.847.000 -281.000 38.000 1.546.000
Skattekostnad -66.000 405.000 59.000 -11.000 -389.000
Årsresultat 228.000 -1.443.000 -222.000 27.000 1.157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.008.000 2.780.000 2.274.000 2.072.000 2.955.000
Sum omløpsmidler 2.969.000 3.735.000 4.810.000 5.605.000 5.403.000
Sum eiendeler 5.977.000 6.515.000 7.084.000 7.677.000 8.358.000
Sum opptjent egenkapital 1.386.000 1.725.000 3.168.000 3.390.000 3.364.000
Sum egenkapital 1.846.000 2.185.000 3.628.000 3.850.000 3.824.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.131.000 4.330.000 3.456.000 3.826.000 4.534.000
Sum gjeld og egenkapital 5.977.000 6.515.000 7.084.000 7.676.000 8.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.715.000 16.360.000 21.807.000 18.055.000 21.651.000
Andre inntekter 461.000 379.000 71.000 100.000 154.000
Driftsinntekter 13.176.000 16.739.000 21.879.000 18.155.000 21.805.000
Varekostnad -1.738.000 -1.845.000 -3.536.000 -2.377.000 -3.856.000
Lønninger -5.823.000 -9.057.000 -9.941.000 -9.339.000 -9.093.000
Avskrivning -419.000 -403.000 -289.000 -295.000 -367.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.868.000 -7.234.000 -8.385.000 -6.114.000 -6.954.000
Driftskostnader -12.848.000 -18.539.000 -22.151.000 -18.125.000 -20.270.000
Driftsresultat 329.000 -1.799.000 -272.000 30.000 1.535.000
Finansinntekter 1.000 4.000 5.000 11.000 15.000
Finanskostnader -36.000 -52.000 -14.000 -2.000 -4.000
Finans -35.000 -48.000 -9.000 9.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000
Årsresultat 228.000 -1.443.000 -222.000 27.000 1.157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 567.000 473.000 68.000 10.000 13.000
Fast eiendom 1.253.000 1.061.000 1.128.000 1.057.000 1.039.000
Maskiner anlegg 1.013.000 983.000 863.000 934.000 989.000
Driftsløsøre 152.000 240.000 192.000 48.000 74.000
Sum varige driftsmidler 2.418.000 2.284.000 2.183.000 2.039.000 2.102.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 23.000 23.000 23.000 840.000
Sum anleggsmidler 3.008.000 2.780.000 2.274.000 2.072.000 2.955.000
Varebeholdning 450.000 403.000 403.000 276.000 0
Kundefordringer 1.540.000 2.640.000 3.745.000 4.690.000 1.937.000
Andre fordringer 504.000 221.000 169.000 143.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 474.000 472.000 493.000 495.000 3.321.000
Sum omløpsmidler 2.969.000 3.735.000 4.810.000 5.605.000 5.403.000
Sum eiendeler 5.977.000 6.515.000 7.084.000 7.677.000 8.358.000
Sum opptjent egenkapital 1.386.000 1.725.000 3.168.000 3.390.000 3.364.000
Sum egenkapital 1.846.000 2.185.000 3.628.000 3.850.000 3.824.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.899.000 523.000 526.000 67.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 512.000 869.000 287.000 912.000 1.287.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 338.000
Skyldig offentlige avgifter 279.000 849.000 1.064.000 1.015.000 796.000
Utbytte 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.441.000 2.089.000 1.578.000 1.825.000 2.113.000
Sum kortsiktig gjeld 4.131.000 4.330.000 3.456.000 3.826.000 4.534.000
Sum gjeld og egenkapital 5.977.000 6.515.000 7.084.000 7.676.000 8.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.162.000 -595.000 1.354.000 1.779.000 869.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 1.4 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 1.3 1.4 1.2
Soliditet 30.9 33.5 51.2 50.2 45.8
Resultatgrad 2.5 -10.7 -1.2 0.2 7
Rentedekningsgrad 9.1 -34.6 -19.4 1 383.8
Gjeldsgrad 2.2 2 1 1 1.2
Total kapitalrentabilitet 5.5 -27.6 -3.8 0.5 18.5
Signatur
07.06.2006
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Einar Olav Ager-WickStyreleder57
Kenneth Madsen Ager-WickVaramedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eaw Holding As90.00 
Kenneth Madsen Ager-Wick10.0042
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00