Innlandet Distribusjon - Lillehammer As
Juridisk navn:  Innlandet Distribusjon - Lillehammer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61221000
Postboks 81 Jernbanegata 13 Fax: 61250924
2391 Moelv 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune: www.gd.no
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 927864584
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 100
Etableringsdato: 02.05.1975
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,71%
Resultat  
  
-257,05%
Egenkapital  
  
-36,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 38.477.000 40.805.000 41.409.000 41.143.000 43.566.000
Resultat: -1.448.000 922.000 1.852.000 2.625.000 -725.000
Egenkapital: 4.668.000 7.407.000 7.408.000 12.605.000 10.615.000
Regnskap for Innlandet Distribusjon - Lillehammer As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 38.477.000 40.805.000 41.409.000 41.143.000 43.566.000
Driftskostnader -39.976.000 -40.060.000 -39.683.000 -38.606.000 -44.418.000
Driftsresultat -1.499.000 745.000 1.726.000 2.536.000 -853.000
Finansinntekter 51.000 178.000 128.000 89.000 133.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -5.000
Finans 51.000 178.000 126.000 88.000 128.000
Resultat før skatt -1.448.000 922.000 1.852.000 2.625.000 -725.000
Skattekostnad 208.000 -203.000 -449.000 -635.000 168.000
Årsresultat -1.240.000 719.000 1.403.000 1.990.000 -557.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 364.000 651.000 335.000 700.000
Sum omløpsmidler 14.225.000 16.589.000 21.917.000 20.875.000 19.594.000
Sum eiendeler 14.268.000 16.953.000 22.568.000 21.210.000 20.294.000
Sum opptjent egenkapital 3.998.000 6.737.000 6.738.000 11.935.000 9.946.000
Sum egenkapital 4.668.000 7.407.000 7.408.000 12.605.000 10.615.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.600.000 9.546.000 15.160.000 8.604.000 9.679.000
Sum gjeld og egenkapital 14.268.000 16.953.000 22.568.000 21.209.000 20.295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.298.000 40.639.000 41.270.000 41.137.000 43.566.000
Andre inntekter 178.000 166.000 139.000 6.000 0
Driftsinntekter 38.477.000 40.805.000 41.409.000 41.143.000 43.566.000
Varekostnad -6.692.000 -6.748.000 -6.607.000 -8.899.000 -9.682.000
Lønninger -26.392.000 -26.339.000 -25.841.000 -23.855.000 -28.237.000
Avskrivning -220.000 -274.000 -324.000 -183.000 -236.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.672.000 -6.699.000 -6.911.000 -5.669.000 -6.263.000
Driftskostnader -39.976.000 -40.060.000 -39.683.000 -38.606.000 -44.418.000
Driftsresultat -1.499.000 745.000 1.726.000 2.536.000 -853.000
Finansinntekter 51.000 178.000 128.000 89.000 133.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -5.000
Finans 51.000 178.000 126.000 88.000 128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -720.000 -6.600.000 0 0
Årsresultat -1.240.000 719.000 1.403.000 1.990.000 -557.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 102.000 114.000 127.000 310.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 208.000 391.000
Driftsløsøre 37.000 256.000 530.000 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 256.000 530.000 208.000 391.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 364.000 651.000 335.000 700.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.196.000 1.758.000 1.807.000 4.509.000 4.888.000
Andre fordringer 326.000 56.000 71.000 153.000 374.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 974.000 970.000 957.000 16.213.000 14.333.000
Sum omløpsmidler 14.225.000 16.589.000 21.917.000 20.875.000 19.594.000
Sum eiendeler 14.268.000 16.953.000 22.568.000 21.210.000 20.294.000
Sum opptjent egenkapital 3.998.000 6.737.000 6.738.000 11.935.000 9.946.000
Sum egenkapital 4.668.000 7.407.000 7.408.000 12.605.000 10.615.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.002.000 1.203.000 811.000 569.000 1.244.000
Betalbar skatt 190.000 436.000 453.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 2.178.000 2.377.000 2.305.000 2.709.000 2.810.000
Utbytte -1.500.000 -720.000 -6.600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.919.000 5.055.000 5.006.000 4.874.000 5.623.000
Sum kortsiktig gjeld 9.600.000 9.546.000 15.160.000 8.604.000 9.679.000
Sum gjeld og egenkapital 14.268.000 16.953.000 22.568.000 21.209.000 20.295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.625.000 7.043.000 6.757.000 12.271.000 9.915.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.4 2.4 2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.4 2.4 2
Soliditet 32.7 43.7 32.8 59.4 52.3
Resultatgrad -3.9 1.8 4.2 6.2
Rentedekningsgrad 8 2 -170.6
Gjeldsgrad 2.1 1.3 2 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -10.1 5.4 8.2 12.4 -3.5
Signatur
20.04.2021
STYREFORMANNEN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2021
Prokura
Opsalhagen Vidar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom Martin Kjelstad HartviksenStyreleder43
Rune Alseth OlsenStyremedlem33
Bjørn LauritsenStyremedlem61
Marit Helen DalbyStyremedlem36
Rune KristiansenStyremedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gudbrandsdølen Dagningen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00