Mellem Og Martinsen AS
Juridisk navn:  Mellem Og Martinsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67906773
Postboks 175 Skårersletta 61 Fax: 67920269
1471 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune: www.mellem.no/
Viken Lørenskog
Org.nr: 927608936
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 23.09.1974
Foretakstype: AS
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Klc As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,95%
Resultat  
  
-55,26%
Egenkapital  
  
10,22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.354.000 22.003.000 18.738.000 19.764.000 22.374.000
Resultat: 745.000 1.665.000 286.000 -131.000 -1.125.000
Egenkapital: 6.136.000 5.567.000 4.235.000 3.989.000 4.120.000
Regnskap for Mellem Og Martinsen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.354.000 22.003.000 18.738.000 19.764.000 22.374.000
Driftskostnader -20.610.000 -20.326.000 -18.450.000 -19.895.000 -23.501.000
Driftsresultat 744.000 1.678.000 287.000 -131.000 -1.128.000
Finansinntekter 2.000 10.000 7.000 9.000 20.000
Finanskostnader -3.000 -22.000 -9.000 -10.000 -18.000
Finans -1.000 -12.000 -2.000 -1.000 2.000
Resultat før skatt 745.000 1.665.000 286.000 -131.000 -1.125.000
Skattekostnad -175.000 -334.000 -39.000 0 0
Årsresultat 569.000 1.332.000 247.000 -131.000 -1.125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.236.000 1.057.000 1.151.000 1.252.000 1.722.000
Sum omløpsmidler 6.561.000 6.818.000 4.895.000 4.504.000 4.958.000
Sum eiendeler 7.797.000 7.875.000 6.046.000 5.756.000 6.680.000
Sum opptjent egenkapital 6.036.000 5.467.000 4.135.000 3.889.000 4.020.000
Sum egenkapital 6.136.000 5.567.000 4.235.000 3.989.000 4.120.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.660.000 2.307.000 1.810.000 1.768.000 2.560.000
Sum gjeld og egenkapital 7.796.000 7.874.000 6.045.000 5.757.000 6.680.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.354.000 22.003.000 18.738.000 19.764.000 22.277.000
Andre inntekter 0 0 96.000
Driftsinntekter 21.354.000 22.003.000 18.738.000 19.764.000 22.374.000
Varekostnad -16.113.000 -16.163.000 -13.735.000 -14.563.000 -17.088.000
Lønninger -3.185.000 -2.933.000 -2.908.000 -3.578.000 -4.256.000
Avskrivning -158.000 -94.000 -94.000 -94.000 -216.000
Nedskrivning 0 -7.000 0
Andre driftskostnader -1.154.000 -1.136.000 -1.713.000 -1.653.000 -1.941.000
Driftskostnader -20.610.000 -20.326.000 -18.450.000 -19.895.000 -23.501.000
Driftsresultat 744.000 1.678.000 287.000 -131.000 -1.128.000
Finansinntekter 2.000 10.000 7.000 9.000 20.000
Finanskostnader -3.000 -22.000 -9.000 -10.000 -18.000
Finans -1.000 -12.000 -2.000 -1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 569.000 1.332.000 247.000 -131.000 -1.125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 897.000 897.000 897.000 897.000 897.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 338.000 159.000 253.000 348.000 809.000
Sum varige driftsmidler 1.235.000 1.056.000 1.151.000 1.245.000 1.706.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 7.000 16.000
Sum anleggsmidler 1.236.000 1.057.000 1.151.000 1.252.000 1.722.000
Varebeholdning 596.000 520.000 619.000 677.000 694.000
Kundefordringer 1.475.000 2.234.000 1.630.000 801.000 1.874.000
Andre fordringer 394.000 206.000 94.000 186.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.097.000 3.858.000 2.551.000 2.840.000 2.281.000
Sum omløpsmidler 6.561.000 6.818.000 4.895.000 4.504.000 4.958.000
Sum eiendeler 7.797.000 7.875.000 6.046.000 5.756.000 6.680.000
Sum opptjent egenkapital 6.036.000 5.467.000 4.135.000 3.889.000 4.020.000
Sum egenkapital 6.136.000 5.567.000 4.235.000 3.989.000 4.120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 549.000 1.156.000 872.000 805.000 993.000
Betalbar skatt 175.000 334.000 39.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 503.000 482.000 563.000 512.000 572.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 434.000 335.000 336.000 450.000 995.000
Sum kortsiktig gjeld 1.660.000 2.307.000 1.810.000 1.768.000 2.560.000
Sum gjeld og egenkapital 7.796.000 7.874.000 6.045.000 5.757.000 6.680.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.901.000 4.511.000 3.085.000 2.736.000 2.398.000
Likviditetsgrad 1 4.0 3.0 2.7 2.5 1.9
Likviditetsgrad 2 3.6 2.7 2.4 2.2 1.7
Soliditet 78.7 70.7 70.1 69.3 61.7
Resultatgrad 3.5 7.6 1.5 -0.7
Rentedekningsgrad 248.0 76.3 31.9 -13.1 -62.7
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 9.6 21.4 4.9 -2.1 -16.6
Signatur
11.05.2022
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS MEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ove MartinsenStyreleder73
Olav Petter MellemVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Olav Petter Mellem50.0066
Ove Martinsen50.0073
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00