Fiskarhuset Sa
Juridisk navn:  Fiskarhuset Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77760250
Strandveien 40A Strandveien 40A Fax:
9180 Skjervøy 9180 Skjervøy
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Skjervøy
Org.nr: 960433084
Aksjekapital: 250 NOK
Etableringsdato: 05.02.1991
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,24%
Resultat  
  
-356,25%
Egenkapital  
  
-14,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2018 2017
Omsetning: 113.000 118.000 177.000 58.000
Resultat: -41.000 16.000 30.000 -35.000
Egenkapital: 173.000 203.000 182.000 165.000
Regnskap for Fiskarhuset Sa
Resultat 2021 2020 2018 2017
Driftsinntekter 113.000 118.000 177.000 58.000
Driftskostnader -155.000 -103.000 -147.000 -93.000
Driftsresultat -41.000 16.000 30.000 -35.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -41.000 16.000 30.000 -35.000
Skattekostnad 11.000 -6.000 -13.000 -8.000
Årsresultat -30.000 10.000 17.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 52.000 59.000 69.000
Sum omløpsmidler 122.000 183.000 136.000 115.000
Sum eiendeler 183.000 235.000 195.000 184.000
Sum opptjent egenkapital -77.000 -47.000 -68.000 -85.000
Sum egenkapital 173.000 203.000 182.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 32.000 13.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000 235.000 195.000 184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -7.000 -118.000 0 0
Andre inntekter 120.000 236.000 177.000 58.000
Driftsinntekter 113.000 118.000 177.000 58.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.000 0 0
Avskrivning 0 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -154.000 -103.000 -147.000 -88.000
Driftskostnader -155.000 -103.000 -147.000 -93.000
Driftsresultat -41.000 16.000 30.000 -35.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -30.000 10.000 17.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 61.000 52.000 59.000 69.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 61.000 52.000 59.000 69.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer -4.000 9.000 -3.000
Andre fordringer 21.000 20.000 15.000 15.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 105.000 162.000 112.000 103.000
Sum omløpsmidler 122.000 183.000 136.000 115.000
Sum eiendeler 183.000 235.000 195.000 184.000
Sum opptjent egenkapital -77.000 -47.000 -68.000 -85.000
Sum egenkapital 173.000 203.000 182.000 165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 19.000 0 7.000
Betalbar skatt 9.000 13.000 13.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 32.000 13.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000 235.000 195.000 184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 151.000 123.000 96.000
Likviditetsgrad 1 12.2 5.7 10.5 6.1
Likviditetsgrad 2 12.2 5.7 10.5 6.1
Soliditet 94.5 86.4 93.3 89.7
Resultatgrad -36.3 13.6 16.9 -60.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -22.4 6.8 15.4
Signatur
17.01.2022
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ET STYREMEDLEM.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Hugo EriksenStyreleder44
Trond Bjørnar HågensenStyremedlem58
Torgeir JohnsenStyremedlem55
Vidar Asbjørn JohnsenStyremedlem62
Idar Asbjørn JohannessenStyremedlem49
Roald IsaksenVaramedlem52
Thor-Helge MikkelsenVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00