Trysil Linjebygg AS
Juridisk navn:  Trysil Linjebygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90953035
Meierivegen 3 Meierivegen 3 Fax:
2422 Nybergsund 2422 Nybergsund
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 925468215
Aksjekapital: 100.080 NOK
Etableringsdato: 01.01.1973
Foretakstype: AS
Revisor: Elin Ramleth Østli
Regnskapsfører: Trysil Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99,77%
Resultat  
  
-97,88%
Egenkapital  
  
1,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 20.000 8.877.000 7.032.000 4.461.000 4.220.000
Resultat: 89.000 4.202.000 1.607.000 326.000 376.000
Egenkapital: 3.787.000 3.718.000 4.940.000 3.687.000 3.464.000
Regnskap for Trysil Linjebygg AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 20.000 8.877.000 7.032.000 4.461.000 4.220.000
Driftskostnader 29.000 -4.672.000 -5.392.000 -4.124.000 -3.846.000
Driftsresultat 50.000 4.205.000 1.639.000 337.000 373.000
Finansinntekter 41.000 2.000 2.000 4.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -35.000 -15.000 -1.000
Finans 40.000 -3.000 -33.000 -11.000 4.000
Resultat før skatt 89.000 4.202.000 1.607.000 326.000 376.000
Skattekostnad -20.000 -924.000 -354.000 -72.000 -77.000
Årsresultat 69.000 3.278.000 1.253.000 253.000 299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.596.000 3.154.000 2.620.000
Sum omløpsmidler 4.561.000 10.098.000 2.633.000 1.899.000 2.379.000
Sum eiendeler 4.561.000 10.098.000 7.229.000 5.053.000 4.999.000
Sum opptjent egenkapital 3.687.000 3.617.000 4.840.000 3.587.000 3.364.000
Sum egenkapital 3.787.000 3.718.000 4.940.000 3.687.000 3.464.000
Sum langsiktig gjeld 603.000 754.000 1.147.000 575.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 171.000 5.626.000 1.142.000 789.000 1.320.000
Sum gjeld og egenkapital 4.561.000 10.097.000 7.229.000 5.051.000 5.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 5.543.000 6.490.000 4.461.000 4.220.000
Andre inntekter 3.334.000 542.000 0 0
Driftsinntekter 20.000 8.877.000 7.032.000 4.461.000 4.220.000
Varekostnad -3.000 -136.000 -254.000 -98.000 -491.000
Lønninger 95.000 -2.602.000 -2.996.000 -2.304.000 -1.857.000
Avskrivning -701.000 -731.000 -600.000 -537.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -63.000 -1.233.000 -1.411.000 -1.122.000 -961.000
Driftskostnader 29.000 -4.672.000 -5.392.000 -4.124.000 -3.846.000
Driftsresultat 50.000 4.205.000 1.639.000 337.000 373.000
Finansinntekter 41.000 2.000 2.000 4.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -35.000 -15.000 -1.000
Finans 40.000 -3.000 -33.000 -11.000 4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 69.000 3.278.000 1.253.000 253.000 299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 4.596.000 3.154.000 2.620.000
Sum varige driftsmidler 4.596.000 3.154.000 2.620.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.596.000 3.154.000 2.620.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 456.000 659.000 986.000 907.000
Andre fordringer 37.000 30.000 27.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.561.000 9.642.000 1.937.000 883.000 1.446.000
Sum omløpsmidler 4.561.000 10.098.000 2.633.000 1.899.000 2.379.000
Sum eiendeler 4.561.000 10.098.000 7.229.000 5.053.000 4.999.000
Sum opptjent egenkapital 3.687.000 3.617.000 4.840.000 3.587.000 3.364.000
Sum egenkapital 3.787.000 3.718.000 4.940.000 3.687.000 3.464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 603.000 754.000 366.000 214.000 216.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 603.000 754.000 1.147.000 575.000 216.000
Leverandørgjeld 46.000 222.000 228.000 87.000
Betalbar skatt 171.000 537.000 202.000 74.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 337.000 404.000 296.000 272.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.706.000 313.000 192.000 867.000
Sum kortsiktig gjeld 171.000 5.626.000 1.142.000 789.000 1.320.000
Sum gjeld og egenkapital 4.561.000 10.097.000 7.229.000 5.051.000 5.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.390.000 4.472.000 1.491.000 1.110.000 1.059.000
Likviditetsgrad 1 26.7 1.8 2.3 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 26.7 1.8 2.3 2.4 1.8
Soliditet 83.0 36.8 68.3 7 69.3
Resultatgrad 250.0 47.4 23.3 7.6 8.8
Rentedekningsgrad 50.0 841.0 46.8 22.5 3
Gjeldsgrad 0.2 1.7 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.0 41.7 22.7 6.8 7.6
Signatur
29.08.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Allan HeggbrennaStyreleder62
Atle HeggbrennaStyremedlem34
Ivan HeggbrennaStyremedlem28
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00