Oddaprodukt AS
Juridisk navn:  Oddaprodukt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55092888
Postboks 611 Hjøllovegen 10 Fax: 53642751
5752 Odda 5750 Odda
Fylke: Kommune: www.oddaprodukt.no
Vestland Ullensvang
Org.nr: 923572414
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 25.11.1975
Foretakstype: AS
Tidligere navn: indre hardanger industri as
Revisor: Ullensvang Revisjon As
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12,71%
Resultat  
  
-167%
Egenkapital  
  
-3,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.206.000 15.266.000 15.602.000 14.262.000 13.395.000
Resultat: -731.000 1.091.000 1.047.000 505.000 807.000
Egenkapital: 18.997.000 19.728.000 18.637.000 17.591.000 17.086.000
Regnskap for Oddaprodukt AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.206.000 15.266.000 15.602.000 14.262.000 13.395.000
Driftskostnader -17.966.000 -14.225.000 -14.648.000 -13.852.000 -12.692.000
Driftsresultat -761.000 1.042.000 954.000 410.000 704.000
Finansinntekter 31.000 54.000 94.000 97.000 103.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -1.000 -2.000 0
Finans 29.000 49.000 93.000 95.000 103.000
Resultat før skatt -731.000 1.091.000 1.047.000 505.000 807.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -731.000 1.091.000 1.047.000 505.000 807.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.665.000 9.784.000 9.124.000 7.505.000 7.431.000
Sum omløpsmidler 6.980.000 11.885.000 11.439.000 11.990.000 11.409.000
Sum eiendeler 21.645.000 21.669.000 20.563.000 19.495.000 18.840.000
Sum opptjent egenkapital 18.667.000 19.398.000 18.307.000 17.261.000 16.756.000
Sum egenkapital 18.997.000 19.728.000 18.637.000 17.591.000 17.086.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.649.000 1.942.000 1.926.000 1.904.000 1.754.000
Sum gjeld og egenkapital 21.646.000 21.670.000 20.563.000 19.495.000 18.840.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.634.000 6.790.000 6.767.000 5.903.000 5.301.000
Andre inntekter 8.571.000 8.476.000 8.835.000 8.359.000 8.095.000
Driftsinntekter 17.206.000 15.266.000 15.602.000 14.262.000 13.395.000
Varekostnad -1.743.000 -1.204.000 -1.026.000 -760.000 -606.000
Lønninger -10.967.000 -8.911.000 -9.281.000 -8.192.000 -8.289.000
Avskrivning -1.088.000 -780.000 -591.000 -960.000 -910.000
Nedskrivning 0 -401.000 0
Andre driftskostnader -4.168.000 -3.330.000 -3.750.000 -3.539.000 -2.887.000
Driftskostnader -17.966.000 -14.225.000 -14.648.000 -13.852.000 -12.692.000
Driftsresultat -761.000 1.042.000 954.000 410.000 704.000
Finansinntekter 31.000 54.000 94.000 97.000 103.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -1.000 -2.000 0
Finans 29.000 49.000 93.000 95.000 103.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -731.000 1.091.000 1.047.000 505.000 807.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 7.218.000 5.370.000 4.887.000 4.388.000 4.868.000
Maskiner anlegg 4.628.000 2.237.000 0 0 0
Driftsløsøre 2.756.000 2.097.000 4.224.000 3.103.000 2.550.000
Sum varige driftsmidler 14.602.000 9.704.000 9.111.000 7.492.000 7.418.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.000 80.000 13.000 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 14.665.000 9.784.000 9.124.000 7.505.000 7.431.000
Varebeholdning 525.000 503.000 559.000 441.000 391.000
Kundefordringer 1.815.000 927.000 879.000 634.000 594.000
Andre fordringer 584.000 872.000 721.000 760.000 558.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.056.000 9.584.000 9.280.000 10.154.000 9.866.000
Sum omløpsmidler 6.980.000 11.885.000 11.439.000 11.990.000 11.409.000
Sum eiendeler 21.645.000 21.669.000 20.563.000 19.495.000 18.840.000
Sum opptjent egenkapital 18.667.000 19.398.000 18.307.000 17.261.000 16.756.000
Sum egenkapital 18.997.000 19.728.000 18.637.000 17.591.000 17.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 785.000 527.000 495.000 460.000 384.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 715.000 584.000 615.000 610.000 553.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.149.000 830.000 816.000 834.000 818.000
Sum kortsiktig gjeld 2.649.000 1.942.000 1.926.000 1.904.000 1.754.000
Sum gjeld og egenkapital 21.646.000 21.670.000 20.563.000 19.495.000 18.840.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.331.000 9.943.000 9.513.000 10.086.000 9.655.000
Likviditetsgrad 1 2.6 6.1 5.9 6.3 6.5
Likviditetsgrad 2 2.4 5.9 5.6 6.1 6.3
Soliditet 87.8 91.0 90.6 90.2 90.7
Resultatgrad -4.4 6.8 6.1 2.9 5.3
Rentedekningsgrad -380.5 208.4 9 2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.4 5.1 5.1 2.6 4.3
Signatur
27.07.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gard Per Arne FolkvordStyreleder53
Marit Jensen MåkestadNestleder59
Liv Eikemo OpdalStyremedlem68
Terje S BleieStyremedlem73
Cato AugestadStyremedlem45
Teresa Lucyna MangerøyStyremedlem54
John Harald OlsenVaramedlem54
Jan Even Petter SagaVaramedlem60
Dagfrid NilsenVaramedlem63
John Helge RasmussenVaramedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00