Undervisningspersonalets Borettslag
Juridisk navn:  Undervisningspersonalets Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71587400
C/O Kristiansund Bbl Langveien 16 C/O Kristiansund Bbl Langveien 16 Fax:
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 858075882
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 17.08.1976
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Al Kristiansund Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
4,63%
Resultat  
  
136,63%
Egenkapital  
  
9,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 226.000 216.000 216.000 209.000 203.000
Resultat: 63.000 -172.000 38.000 40.000 36.000
Egenkapital: -621.000 -684.000 -512.000 -550.000 -589.000
Regnskap for Undervisningspersonalets Borettslag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 226.000 216.000 216.000 209.000 203.000
Driftskostnader -153.000 -374.000 -165.000 -155.000 -152.000
Driftsresultat 73.000 -158.000 51.000 53.000 51.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -16.000 -16.000 -17.000
Finans -9.000 -15.000 -13.000 -14.000 -15.000
Resultat før skatt 63.000 -172.000 38.000 40.000 36.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 63.000 -172.000 38.000 40.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Sum omløpsmidler 250.000 219.000 202.000 193.000 164.000
Sum eiendeler 376.000 345.000 328.000 319.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -621.000 -684.000 -512.000 -550.000 -589.000
Sum langsiktig gjeld 976.000 1.005.000 819.000 853.000 855.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 24.000 21.000 15.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 997.000 1.029.000 840.000 868.000 879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 226.000 216.000 216.000 209.000 203.000
Driftsinntekter 226.000 216.000 216.000 209.000 203.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -368.000 -159.000 -149.000 -146.000
Driftskostnader -153.000 -374.000 -165.000 -155.000 -152.000
Driftsresultat 73.000 -158.000 51.000 53.000 51.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -16.000 -16.000 -17.000
Finans -9.000 -15.000 -13.000 -14.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 63.000 -172.000 38.000 40.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 233.000 203.000 186.000 178.000 150.000
Sum omløpsmidler 250.000 219.000 202.000 193.000 164.000
Sum eiendeler 376.000 345.000 328.000 319.000 290.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital -621.000 -684.000 -512.000 -550.000 -589.000
Sum avsetninger til forpliktelser 143.000 123.000 123.000 123.000 92.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 976.000 1.005.000 819.000 853.000 855.000
Leverandørgjeld 21.000 17.000 21.000 15.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 24.000 21.000 15.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 997.000 1.029.000 840.000 868.000 879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.000 195.000 181.000 178.000 140.000
Likviditetsgrad 1 11.9 9.1 9.6 12.9 6.8
Likviditetsgrad 2 11.9 9.1 9.6 12.9 6.8
Soliditet -165.2 -198.3 -156.1 -203.1
Resultatgrad 32.3 -73.1 23.6 25.4 25.1
Rentedekningsgrad 6.6 -9.3 3.2 3.3 3
Gjeldsgrad -1.6 -1.5 -1.6 -1.6 -1.5
Total kapitalrentabilitet 19.9 -45.2 16.5 17.3 18.3
Signatur
27.04.2023
STYRETS LEDER (NESTLEDER) OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Laila Sivertsen EikremStyreleder54
Rigmor Irene ReitanStyremedlem78
Per Sigmund StensethStyremedlem82
Gunnar BrunvollVaramedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00