Tingvoll Elektro AS
Juridisk navn:  Tingvoll Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71531300
Skolevegen 2 Skolevegen 2 Fax:
6630 Tingvoll 6630 Tingvoll
Fylke: Kommune: www.tbl.as/teas/
Møre og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 977540771
Aksjekapital: 908.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 15.05.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,36%
Resultat  
  
-21,62%
Egenkapital  
  
122,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2023 2022 2021 2020 2019
Omsetning: 24.696.000 26.094.000 21.321.000 20.716.000 22.737.000
Resultat: 6.294.000 8.030.000 5.036.000 5.695.000 6.229.000
Egenkapital: 2.023.000 908.000 908.000 2.530.000 2.530.000
Regnskap for Tingvoll Elektro AS
Resultat 2023 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 24.696.000 26.094.000 21.321.000 20.716.000 22.737.000
Driftskostnader -18.620.000 -18.207.000 -16.524.000 -15.092.000 -16.676.000
Driftsresultat 6.077.000 7.887.000 4.797.000 5.624.000 6.061.000
Finansinntekter 227.000 142.000 240.000 71.000 172.000
Finanskostnader -10.000 -5.000
Finans 217.000 142.000 240.000 71.000 167.000
Resultat før skatt 6.294.000 8.030.000 5.036.000 5.695.000 6.229.000
Skattekostnad -1.178.000 -1.716.000 -1.052.000 -1.295.000 -1.421.000
Årsresultat 5.115.000 6.315.000 3.984.000 4.399.000 4.808.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 937.000 893.000 571.000 435.000 728.000
Sum omløpsmidler 10.889.000 12.259.000 11.408.000 10.900.000 11.406.000
Sum eiendeler 11.826.000 13.152.000 11.979.000 11.335.000 12.134.000
Sum opptjent egenkapital 1.115.000 1.622.000 1.622.000
Sum egenkapital 2.023.000 908.000 908.000 2.530.000 2.530.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 9.802.000 12.244.000 11.071.000 8.805.000 9.604.000
Sum gjeld og egenkapital 11.825.000 13.152.000 11.979.000 11.335.000 12.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.696.000 26.094.000 21.321.000 20.716.000 22.727.000
Andre inntekter 10.000
Driftsinntekter 24.696.000 26.094.000 21.321.000 20.716.000 22.737.000
Varekostnad -10.787.000 -10.996.000 -9.176.000 -7.805.000 -9.106.000
Lønninger -5.802.000 -5.911.000 -5.958.000 -5.968.000
Avskrivning -131.000 -170.000 -230.000 -310.000 -390.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.435.000 -1.239.000 -1.207.000 -1.019.000 -1.212.000
Driftskostnader -18.620.000 -18.207.000 -16.524.000 -15.092.000 -16.676.000
Driftsresultat 6.077.000 7.887.000 4.797.000 5.624.000 6.061.000
Finansinntekter 227.000 142.000 240.000 71.000 172.000
Finanskostnader -10.000 -5.000
Finans 217.000 142.000 240.000 71.000 167.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -4.000.000 -6.315.000 -5.912.000 -4.399.000 -4.404.000
Årsresultat 5.115.000 6.315.000 3.984.000 4.399.000 4.808.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 154.000 0
Fast eiendom 80.000 89.000 99.000 117.000 150.000
Maskiner anlegg 6.000 9.000 12.000 14.000 17.000
Driftsløsøre 344.000 462.000 123.000 294.000 526.000
Sum varige driftsmidler 429.000 560.000 233.000 426.000 693.000
Sum finansielle anleggsmidler 354.000 333.000 338.000 10.000 35.000
Sum anleggsmidler 937.000 893.000 571.000 435.000 728.000
Varebeholdning 2.580.000 2.582.000 2.673.000 2.422.000 2.497.000
Kundefordringer 3.135.000 4.013.000 3.273.000 3.253.000 3.584.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 5.175.000 5.664.000 5.462.000 5.225.000 5.326.000
Sum omløpsmidler 10.889.000 12.259.000 11.408.000 10.900.000 11.406.000
Sum eiendeler 11.826.000 13.152.000 11.979.000 11.335.000 12.134.000
Sum opptjent egenkapital 1.115.000 1.622.000 1.622.000
Sum egenkapital 2.023.000 908.000 908.000 2.530.000 2.530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.330.000 1.922.000 2.027.000 1.190.000 1.755.000
Betalbar skatt 1.332.000 1.716.000 1.052.000 1.295.000 1.421.000
Skyldig offentlige avgifter 1.202.000 1.222.000 1.230.000 1.174.000 1.168.000
Utbytte -4.000.000 -6.315.000 -5.912.000 -4.399.000 -4.404.000
Annen kortsiktig gjeld 938.000 1.070.000 850.000 746.000 856.000
Sum kortsiktig gjeld 9.802.000 12.244.000 11.071.000 8.805.000 9.604.000
Sum gjeld og egenkapital 11.825.000 13.152.000 11.979.000 11.335.000 12.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.087.000 15.000 337.000 2.095.000 1.802.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9
Soliditet 17.1 6.9 7.6 22.3 20.9
Resultatgrad 24.6 30.2 22.5 27.1 26.7
Rentedekningsgrad 607.7 1212.2
Gjeldsgrad 4.8 13.5 12.2 3.5 3.8
Total kapitalrentabilitet 53.3 61.0 42.0 50.2 51.4
Signatur
27.11.2023
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2023
Normal beretning
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Odd Harry SiraStyreleder61
Morten Haanes GagnatStyremedlem35
Kenneth Sæterli SiraStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Torsknuken As75.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00