Kristoffersen Bil Bilutleie AS
Juridisk navn:  Kristoffersen Bil Bilutleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74822422
Elvegata 7 Elvegata 7 Fax: 74822423
7503 Stjørdal 7503 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 977503329
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10.04.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,77%
Resultat  
  
5916,67%
Egenkapital  
  
9,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.096.000 1.927.000 1.287.000 1.810.000 1.559.000
Resultat: 361.000 6.000 -301.000 -5.000 33.000
Egenkapital: 3.272.000 2.990.000 2.985.000 3.103.000 3.072.000
Regnskap for Kristoffersen Bil Bilutleie AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.096.000 1.927.000 1.287.000 1.810.000 1.559.000
Driftskostnader -1.735.000 -1.923.000 -1.589.000 -1.808.000 -1.514.000
Driftsresultat 361.000 4.000 -301.000 2.000 46.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -7.000 -13.000
Finans 2.000 0 -7.000 -13.000
Resultat før skatt 361.000 6.000 -301.000 -5.000 33.000
Skattekostnad -79.000 -1.000 66.000 37.000 30.000
Årsresultat 282.000 5.000 -235.000 32.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.068.000 5.105.000 5.236.000 4.652.000 5.940.000
Sum omløpsmidler 306.000 154.000 621.000 480.000 539.000
Sum eiendeler 6.374.000 5.259.000 5.857.000 5.132.000 6.479.000
Sum opptjent egenkapital 1.165.000 884.000 879.000 997.000 965.000
Sum egenkapital 3.272.000 2.990.000 2.985.000 3.103.000 3.072.000
Sum langsiktig gjeld 802.000 723.000 731.000 783.000 1.151.000
Sum kortsiktig gjeld 2.300.000 1.546.000 2.140.000 1.246.000 2.257.000
Sum gjeld og egenkapital 6.374.000 5.260.000 5.857.000 5.133.000 6.480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.260.000 1.412.000 1.089.000 1.102.000 916.000
Andre inntekter 836.000 514.000 198.000 708.000 643.000
Driftsinntekter 2.096.000 1.927.000 1.287.000 1.810.000 1.559.000
Varekostnad -520.000 -745.000 -600.000 -609.000 -558.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -918.000 -877.000 -852.000 -890.000 -845.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -297.000 -301.000 -137.000 -309.000 -111.000
Driftskostnader -1.735.000 -1.923.000 -1.589.000 -1.808.000 -1.514.000
Driftsresultat 361.000 4.000 -301.000 2.000 46.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -7.000 -13.000
Finans 2.000 0 -7.000 -13.000
Konsernbidrag 117.000 0 114.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 282.000 5.000 -235.000 32.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 110.000 130.000 0 0 0
Driftsløsøre 5.958.000 4.975.000 5.236.000 4.652.000 5.940.000
Sum varige driftsmidler 6.068.000 5.105.000 5.236.000 4.652.000 5.940.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.068.000 5.105.000 5.236.000 4.652.000 5.940.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 145.000 31.000 47.000 44.000 112.000
Andre fordringer 149.000 35.000 147.000 340.000 246.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.000 88.000 276.000 96.000 31.000
Sum omløpsmidler 306.000 154.000 621.000 480.000 539.000
Sum eiendeler 6.374.000 5.259.000 5.857.000 5.132.000 6.479.000
Sum opptjent egenkapital 1.165.000 884.000 879.000 997.000 965.000
Sum egenkapital 3.272.000 2.990.000 2.985.000 3.103.000 3.072.000
Sum avsetninger til forpliktelser 802.000 723.000 731.000 783.000 877.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.350.000 1.631.000 2.165.000 1.248.000 2.117.000
Sum langsiktig gjeld 802.000 723.000 731.000 783.000 1.151.000
Leverandørgjeld 0 8.000 0
Betalbar skatt 9.000 18.000 58.000 0
Skyldig offentlige avgifter -171.000 -152.000 -101.000 -127.000 82.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 2.300.000 1.546.000 2.140.000 1.246.000 2.257.000
Sum gjeld og egenkapital 6.374.000 5.260.000 5.857.000 5.133.000 6.480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.994.000 -1.392.000 -1.519.000 -766.000 -1.718.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2
Soliditet 51.3 56.9 5 60.5 47.4
Resultatgrad 17.2 0.2 -23.4 0.1 3
Rentedekningsgrad 0.3 3.5
Gjeldsgrad 0.9 0.8 1 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 5.7 0.1 -5.1 0 0.7
Signatur
26.08.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Thor Arnulf JohanssonStyreleder67
Tore KristoffersenStyremedlem51
Johan Magnus KristoffersenStyremedlem79
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kristoffersen Bil As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00