Gartnerhagen As
Juridisk navn:  Gartnerhagen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22152146
Paal Bergs Vei 51 Paal Bergs Vei 51 Fax: 22220142
0692 Oslo 692 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918583262
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 02.01.1979
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonspartner AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
54,83%
Resultat  
  
3837,25%
Egenkapital  
  
235%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.647.000 11.398.000 9.044.000 8.536.000 6.092.000
Resultat: 1.906.000 -51.000 55.000 476.000 -303.000
Egenkapital: 1.407.000 420.000 709.000 919.000 909.000
Regnskap for Gartnerhagen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.647.000 11.398.000 9.044.000 8.536.000 6.092.000
Driftskostnader -15.727.000 -11.399.000 -8.960.000 -8.050.000 -6.384.000
Driftsresultat 1.920.000 -1.000 84.000 486.000 -290.000
Finansinntekter 4.000 2.000 0 4.000 5.000
Finanskostnader -17.000 -51.000 -30.000 -14.000 -18.000
Finans -13.000 -49.000 -30.000 -10.000 -13.000
Resultat før skatt 1.906.000 -51.000 55.000 476.000 -303.000
Skattekostnad -419.000 11.000 -14.000 -117.000 68.000
Årsresultat 1.487.000 -39.000 41.000 360.000 -236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.053.000 1.047.000 922.000 806.000 389.000
Sum omløpsmidler 3.424.000 1.612.000 1.559.000 2.031.000 1.674.000
Sum eiendeler 4.477.000 2.659.000 2.481.000 2.837.000 2.063.000
Sum opptjent egenkapital 1.307.000 320.000 609.000 819.000 809.000
Sum egenkapital 1.407.000 420.000 709.000 919.000 909.000
Sum langsiktig gjeld 335.000 502.000 522.000 669.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 2.735.000 1.737.000 1.249.000 1.250.000 978.000
Sum gjeld og egenkapital 4.477.000 2.659.000 2.480.000 2.838.000 2.062.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.557.000 11.330.000 9.044.000 8.536.000 6.092.000
Andre inntekter 90.000 68.000 0 0 0
Driftsinntekter 17.647.000 11.398.000 9.044.000 8.536.000 6.092.000
Varekostnad -5.871.000 -2.955.000 -2.276.000 -2.822.000 -1.446.000
Lønninger -6.371.000 -5.023.000 -3.917.000 -3.720.000 -3.534.000
Avskrivning -363.000 -326.000 -283.000 -85.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.122.000 -3.095.000 -2.484.000 -1.423.000 -1.223.000
Driftskostnader -15.727.000 -11.399.000 -8.960.000 -8.050.000 -6.384.000
Driftsresultat 1.920.000 -1.000 84.000 486.000 -290.000
Finansinntekter 4.000 2.000 0 4.000 5.000
Finanskostnader -17.000 -51.000 -30.000 -14.000 -18.000
Finans -13.000 -49.000 -30.000 -10.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -250.000 -250.000 -350.000 0
Årsresultat 1.487.000 -39.000 41.000 360.000 -236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 45.000 34.000 48.000 165.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 780.000 859.000 715.000 735.000 224.000
Sum varige driftsmidler 780.000 859.000 715.000 735.000 224.000
Sum finansielle anleggsmidler 235.000 143.000 174.000 23.000 0
Sum anleggsmidler 1.053.000 1.047.000 922.000 806.000 389.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.286.000 710.000 581.000 948.000 449.000
Andre fordringer 222.000 20.000 93.000 54.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.913.000 874.000 884.000 933.000 1.174.000
Sum omløpsmidler 3.424.000 1.612.000 1.559.000 2.031.000 1.674.000
Sum eiendeler 4.477.000 2.659.000 2.481.000 2.837.000 2.063.000
Sum opptjent egenkapital 1.307.000 320.000 609.000 819.000 809.000
Sum egenkapital 1.407.000 420.000 709.000 919.000 909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 335.000 502.000 522.000 669.000 175.000
Leverandørgjeld 405.000 453.000 339.000 336.000 272.000
Betalbar skatt 413.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 805.000 541.000 349.000 245.000 406.000
Utbytte -500.000 -250.000 -250.000 -350.000 0
Annen kortsiktig gjeld 612.000 493.000 311.000 319.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 2.735.000 1.737.000 1.249.000 1.250.000 978.000
Sum gjeld og egenkapital 4.477.000 2.659.000 2.480.000 2.838.000 2.062.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 689.000 -125.000 310.000 781.000 696.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 1.2 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 1.2 1.6 1.7
Soliditet 31.4 15.8 28.6 32.4 44.1
Resultatgrad 10.9 0.9 5.7 -4.8
Rentedekningsgrad 112.9 2.8 34.7 -16.1
Gjeldsgrad 2.2 5.3 2.5 2.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 43.0 0 3.4 17.3 -13.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Åsmund Rohde HerambStyreleder43
Carl Paul CaspariStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Heramb Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00