Gaus Invest AS
Juridisk navn:  Gaus Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74153600
Meieribakken 4 Meieribakken 4 Fax: 74153544
7670 Inderøy 7670 Inderøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Inderøy
Org.nr: 918578722
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 03.01.1973
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Online 24 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,53%
Resultat  
  
-39,68%
Egenkapital  
  
-2,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.067.000 2.826.000 2.308.000 2.044.000 1.665.000
Resultat: 3.875.000 6.424.000 5.966.000 4.531.000 1.900.000
Egenkapital: 17.015.000 17.489.000 14.322.000 12.092.000 10.741.000
Regnskap for Gaus Invest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.067.000 2.826.000 2.308.000 2.044.000 1.665.000
Driftskostnader -1.497.000 -1.706.000 -1.252.000 -1.324.000 -1.937.000
Driftsresultat 1.569.000 1.120.000 1.055.000 719.000 -273.000
Finansinntekter 2.306.000 5.305.000 4.911.000 3.812.000 2.212.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -39.000
Finans 2.306.000 5.304.000 4.911.000 3.812.000 2.173.000
Resultat før skatt 3.875.000 6.424.000 5.966.000 4.531.000 1.900.000
Skattekostnad -348.000 -257.000 -237.000 -180.000 63.000
Årsresultat 3.526.000 6.168.000 5.729.000 4.351.000 1.963.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.616.000 20.313.000 19.935.000 9.811.000 10.318.000
Sum omløpsmidler 1.972.000 1.123.000 593.000 5.648.000 2.859.000
Sum eiendeler 21.588.000 21.436.000 20.528.000 15.459.000 13.177.000
Sum opptjent egenkapital 16.910.000 17.384.000 14.217.000 11.987.000 10.636.000
Sum egenkapital 17.015.000 17.489.000 14.322.000 12.092.000 10.741.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 2.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.573.000 3.447.000 4.207.000 3.366.000 2.436.000
Sum gjeld og egenkapital 21.588.000 21.436.000 20.529.000 15.458.000 13.177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 3.067.000 2.826.000 2.308.000 2.044.000 1.665.000
Driftsinntekter 3.067.000 2.826.000 2.308.000 2.044.000 1.665.000
Varekostnad 0 -5.000 0
Lønninger -30.000 -29.000 -30.000 -30.000 -30.000
Avskrivning -896.000 -981.000 -793.000 -789.000 -740.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -571.000 -696.000 -429.000 -500.000 -1.167.000
Driftskostnader -1.497.000 -1.706.000 -1.252.000 -1.324.000 -1.937.000
Driftsresultat 1.569.000 1.120.000 1.055.000 719.000 -273.000
Finansinntekter 2.306.000 5.305.000 4.911.000 3.812.000 2.212.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -39.000
Finans 2.306.000 5.304.000 4.911.000 3.812.000 2.173.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.500.000 -3.000.000 -2.000.000
Årsresultat 3.526.000 6.168.000 5.729.000 4.351.000 1.963.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 368.000 338.000 297.000 211.000 138.000
Fast eiendom 11.687.000 12.414.000 12.753.000 5.907.000 6.255.000
Maskiner anlegg 319.000 585.000 851.000
Driftsløsøre 5.000 9.000 14.000
Sum varige driftsmidler 11.687.000 12.414.000 13.077.000 6.502.000 7.120.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.561.000 7.561.000 6.561.000 3.098.000 3.061.000
Sum anleggsmidler 19.616.000 20.313.000 19.935.000 9.811.000 10.318.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 338.000 22.000 46.000 22.000 0
Andre fordringer 50.000 77.000 321.000 41.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 585.000 1.024.000 226.000 5.585.000 2.784.000
Sum omløpsmidler 1.972.000 1.123.000 593.000 5.648.000 2.859.000
Sum eiendeler 21.588.000 21.436.000 20.528.000 15.459.000 13.177.000
Sum opptjent egenkapital 16.910.000 17.384.000 14.217.000 11.987.000 10.636.000
Sum egenkapital 17.015.000 17.489.000 14.322.000 12.092.000 10.741.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 2.000.000 0 0
Leverandørgjeld 86.000 46.000 364.000 70.000 422.000
Betalbar skatt 378.000 298.000 323.000 253.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 104.000 89.000 0 42.000 0
Utbytte -3.000.000 -3.500.000 -3.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.000 13.000 19.000 1.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 4.573.000 3.447.000 4.207.000 3.366.000 2.436.000
Sum gjeld og egenkapital 21.588.000 21.436.000 20.529.000 15.458.000 13.177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.601.000 -2.324.000 -3.614.000 2.282.000 423.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.1 1.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.1 1.7 1.2
Soliditet 78.8 81.6 69.8 78.2 81.5
Resultatgrad 51.2 39.6 45.7 35.2 -16.4
Rentedekningsgrad 1.120.0
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 17.9 30.0 29.1 29.3 14.7
Signatur
01.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Håvard GausenStyreleder49
Ståle GausenStyremedlem58
Jan Egil GausenStyremedlem61
Trond Peder NilsenStyremedlem70
Roger GausenStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Egil Gausen23.5761
Ivar Gausen5.7190
Roger Gausen23.5764
Ståle Gausen23.5758
Håvard Gausen23.5749
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00