Stadle Inspirasjonsteknologi AS
Juridisk navn:  Stadle Inspirasjonsteknologi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55543781
Stadle Gard Stadle Gard Fax:
5938 Sæbøvågen 5938 Sæbøvågen
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 871106622
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.09.1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,96%
Resultat  
  
57,69%
Egenkapital  
  
-9,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 52.000 51.000 36.000 54.000 203.000
Resultat: -11.000 -26.000 -63.000 -79.000 46.000
Egenkapital: 109.000 120.000 146.000 209.000 290.000
Regnskap for Stadle Inspirasjonsteknologi AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 52.000 51.000 36.000 54.000 203.000
Driftskostnader -63.000 -77.000 -101.000 -134.000 -156.000
Driftsresultat -11.000 -26.000 -65.000 -81.000 46.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 2.000 2.000 0
Resultat før skatt -11.000 -26.000 -63.000 -79.000 46.000
Skattekostnad 0 0 -3.000 -12.000
Årsresultat -11.000 -26.000 -63.000 -82.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000 78.000 112.000 146.000 184.000
Sum omløpsmidler 69.000 112.000 112.000 62.000 183.000
Sum eiendeler 125.000 190.000 224.000 208.000 367.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 20.000 46.000 109.000 190.000
Sum egenkapital 109.000 120.000 146.000 209.000 290.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 69.000 78.000 0 77.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 189.000 224.000 209.000 367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.000 51.000 36.000 54.000 203.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 52.000 51.000 36.000 54.000 203.000
Varekostnad -20.000 -15.000 -18.000 -26.000 -24.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -21.000 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -28.000 -49.000 -74.000 -98.000
Driftskostnader -63.000 -77.000 -101.000 -134.000 -156.000
Driftsresultat -11.000 -26.000 -65.000 -81.000 46.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 2.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -26.000 -63.000 -82.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000
Fast eiendom 47.000 60.000 73.000 86.000 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 18.000 39.000 60.000 81.000
Sum varige driftsmidler 56.000 78.000 112.000 146.000 181.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 56.000 78.000 112.000 146.000 184.000
Varebeholdning 9.000 9.000 9.000 7.000 6.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 49.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 103.000 103.000 6.000 174.000
Sum omløpsmidler 69.000 112.000 112.000 62.000 183.000
Sum eiendeler 125.000 190.000 224.000 208.000 367.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 20.000 46.000 109.000 190.000
Sum egenkapital 109.000 120.000 146.000 209.000 290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 38.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 69.000 78.000 0 31.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 69.000 78.000 0 77.000
Sum gjeld og egenkapital 125.000 189.000 224.000 209.000 367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 43.000 34.000 62.000 106.000
Likviditetsgrad 1 4.3 1.6 1.4 2.4
Likviditetsgrad 2 3.8 1.5 1.3 0 2.3
Soliditet 87.2 63.5 65.2 1 7
Resultatgrad -21.2 -180.6 22.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.6 0.5 0 0.3
Total kapitalrentabilitet -8.8 -13.8 -28.1 -37.8 12.5
Signatur
29.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Sæbø JohannessenStyreleder84
Bård Skrede JohannessenStyremedlem51
Jarle Skrede JohannessenStyremedlem53
Camilla Skrede JohannessenStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Sæbø Johannessen10.0084
Jarle Skrede Johannessen30.0053
Camilla S Johannessen30.0048
Bård Skrede Johannessen30.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00