As Delprodukt
Juridisk navn:  As Delprodukt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72857575
Hofstadvegen 15 Hofstadvegen 15 Fax: 72857570
7224 Melhus 7224 Melhus
Fylke: Kommune: www.delprodukt.no
Trøndelag Melhus
Org.nr: 918164820
Aksjekapital: 12.000.000 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 20.04.1983
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,19%
Resultat  
  
-274,85%
Egenkapital  
  
108,95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 70.144.000 70.280.000 52.063.000 57.561.000 56.854.000
Resultat: -22.285.000 -5.945.000 -9.663.000 -196.000 -4.501.000
Egenkapital: 24.190.000 11.577.000 16.217.000 15.201.000 14.944.000
Regnskap for As Delprodukt
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 70.144.000 70.280.000 52.063.000 57.561.000 56.854.000
Driftskostnader -90.777.000 -75.606.000 -60.822.000 -57.139.000 -61.042.000
Driftsresultat -20.633.000 -5.325.000 -8.759.000 422.000 -4.188.000
Finansinntekter 381.000 398.000 119.000 147.000 204.000
Finanskostnader -2.033.000 -1.019.000 -1.023.000 -764.000 -517.000
Finans -1.652.000 -621.000 -904.000 -617.000 -313.000
Resultat før skatt -22.285.000 -5.945.000 -9.663.000 -196.000 -4.501.000
Skattekostnad 4.899.000 1.305.000 2.021.000 -59.000 1.018.000
Årsresultat -17.386.000 -4.641.000 -7.642.000 -254.000 -3.483.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.832.000 20.608.000 17.590.000 23.362.000 24.233.000
Sum omløpsmidler 36.585.000 28.215.000 27.602.000 14.852.000 16.005.000
Sum eiendeler 82.417.000 48.823.000 45.192.000 38.214.000 40.238.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 6.244.000 6.499.000
Sum egenkapital 24.190.000 11.577.000 16.217.000 15.201.000 14.944.000
Sum langsiktig gjeld 26.888.000 16.273.000 15.768.000 12.061.000 12.771.000
Sum kortsiktig gjeld 31.340.000 20.974.000 13.207.000 10.953.000 12.523.000
Sum gjeld og egenkapital 82.418.000 48.824.000 45.192.000 38.215.000 40.239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.990.000 69.948.000 51.725.000 57.007.000 56.366.000
Andre inntekter 155.000 332.000 338.000 554.000 488.000
Driftsinntekter 70.144.000 70.280.000 52.063.000 57.561.000 56.854.000
Varekostnad -24.225.000 -16.801.000 -16.834.000 -18.497.000 -18.685.000
Lønninger -39.243.000 -40.630.000 -26.777.000 -24.398.000 -25.962.000
Avskrivning -6.557.000 -3.082.000 -2.723.000 -2.418.000 -2.036.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.752.000 -15.093.000 -14.488.000 -11.826.000 -14.359.000
Driftskostnader -90.777.000 -75.606.000 -60.822.000 -57.139.000 -61.042.000
Driftsresultat -20.633.000 -5.325.000 -8.759.000 422.000 -4.188.000
Finansinntekter 381.000 398.000 119.000 147.000 204.000
Finanskostnader -2.033.000 -1.019.000 -1.023.000 -764.000 -517.000
Finans -1.652.000 -621.000 -904.000 -617.000 -313.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -17.386.000 -4.641.000 -7.642.000 -254.000 -3.483.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.896.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.893.000 3.099.000 1.794.000 2.215.000 2.429.000
Fast eiendom 87.000 91.000 94.000 98.000
Maskiner anlegg 19.977.000 17.196.000 15.439.000 17.273.000 18.183.000
Driftsløsøre 264.000 212.000 240.000 308.000 190.000
Sum varige driftsmidler 20.240.000 17.495.000 15.770.000 17.676.000 18.472.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.698.000 14.000 27.000 3.471.000 3.332.000
Sum anleggsmidler 45.832.000 20.608.000 17.590.000 23.362.000 24.233.000
Varebeholdning 1.006.000 3.570.000 2.416.000 2.188.000 2.055.000
Kundefordringer 12.449.000 10.293.000 9.653.000 10.175.000 12.252.000
Andre fordringer 1.918.000 658.000 828.000 1.160.000 798.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.187.000 2.692.000 3.566.000 665.000 901.000
Sum omløpsmidler 36.585.000 28.215.000 27.602.000 14.852.000 16.005.000
Sum eiendeler 82.417.000 48.823.000 45.192.000 38.214.000 40.238.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 6.244.000 6.499.000
Sum egenkapital 24.190.000 11.577.000 16.217.000 15.201.000 14.944.000
Sum avsetninger til forpliktelser 90.000 90.000 90.000 90.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.679.000 0 0 2.137.000 1.178.000
Sum langsiktig gjeld 26.888.000 16.273.000 15.768.000 12.061.000 12.771.000
Leverandørgjeld 5.408.000 10.046.000 5.660.000 4.359.000 6.566.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.345.000 4.694.000 2.966.000 1.828.000 2.273.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.908.000 6.233.000 4.580.000 2.629.000 2.507.000
Sum kortsiktig gjeld 31.340.000 20.974.000 13.207.000 10.953.000 12.523.000
Sum gjeld og egenkapital 82.418.000 48.824.000 45.192.000 38.215.000 40.239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.245.000 7.241.000 14.395.000 3.899.000 3.482.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 2.1 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.9 1.2 1.1
Soliditet 29.4 23.7 35.9 39.8 37.1
Resultatgrad -29.4 -7.6 -16.8 0.7 -7.4
Rentedekningsgrad -10.1 -5.2 -8.6 0.6 -8.1
Gjeldsgrad 2.4 3.2 1.8 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet -24.6 -10.1 -19.1 1.5 -9.9
Signatur
11.11.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar SyvertsenStyreleder67
Karl-Erik BekkenStyremedlem30
Svenn Kornelius BekkenStyremedlem70
Roar JohnsenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bewi Energy Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00