Brødr. Øyehaug AS
Juridisk navn:  Brødr. Øyehaug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70049900
Ripateigane 1 Ripateigane 1 Fax: 70049950
6153 Ørsta 6153 Ørsta
Fylke: Kommune: www.oyehaug.no
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 917509336
Aksjekapital: 8.062.200 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 27.12.1971
Foretakstype: AS
Revisor: Contabile As
Utvikling:
Omsetning  
  
19,58%
Resultat  
  
735,93%
Egenkapital  
  
-1,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.268.000 15.277.000 16.867.000 18.062.000 16.860.000
Resultat: 1.062.000 -167.000 494.000 518.000 -850.000
Egenkapital: 21.796.000 22.040.000 22.157.000 22.665.000 22.268.000
Regnskap for Brødr. Øyehaug AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.268.000 15.277.000 16.867.000 18.062.000 16.860.000
Driftskostnader -17.328.000 -15.723.000 -16.614.000 -17.786.000 -17.927.000
Driftsresultat 940.000 -447.000 252.000 275.000 -1.067.000
Finansinntekter 162.000 297.000 252.000 255.000 232.000
Finanskostnader -39.000 -18.000 -11.000 -13.000 -15.000
Finans 123.000 279.000 241.000 242.000 217.000
Resultat før skatt 1.062.000 -167.000 494.000 518.000 -850.000
Skattekostnad -226.000 50.000 -100.000 -122.000 156.000
Årsresultat 836.000 -117.000 394.000 397.000 -693.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.989.000 6.328.000 6.833.000 6.346.000 7.115.000
Sum omløpsmidler 19.936.000 18.447.000 18.588.000 18.979.000 18.647.000
Sum eiendeler 25.925.000 24.775.000 25.421.000 25.325.000 25.762.000
Sum opptjent egenkapital 13.733.000 12.898.000 13.015.000 12.621.000 12.224.000
Sum egenkapital 21.796.000 22.040.000 22.157.000 22.665.000 22.268.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.130.000 2.735.000 3.264.000 2.661.000 3.493.000
Sum gjeld og egenkapital 25.925.000 24.775.000 25.421.000 25.326.000 25.761.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.894.000 14.877.000 16.481.000 17.641.000 16.502.000
Andre inntekter 374.000 400.000 386.000 421.000 357.000
Driftsinntekter 18.268.000 15.277.000 16.867.000 18.062.000 16.860.000
Varekostnad -5.768.000 -5.513.000 -5.556.000 -5.174.000 -5.618.000
Lønninger -8.626.000 -7.922.000 -8.274.000 -8.810.000 -9.005.000
Avskrivning -524.000 -527.000 -538.000 -751.000 -663.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.340.000 -2.132.000 -2.375.000 -2.735.000 -2.761.000
Driftskostnader -17.328.000 -15.723.000 -16.614.000 -17.786.000 -17.927.000
Driftsresultat 940.000 -447.000 252.000 275.000 -1.067.000
Finansinntekter 162.000 297.000 252.000 255.000 232.000
Finanskostnader -39.000 -18.000 -11.000 -13.000 -15.000
Finans 123.000 279.000 241.000 242.000 217.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 836.000 -117.000 394.000 397.000 -693.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 419.000 427.000 460.000 522.000 594.000
Fast eiendom 5.141.000 5.320.000 5.594.000 4.979.000 5.434.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 395.000 546.000 744.000 810.000 1.050.000
Sum varige driftsmidler 5.535.000 5.866.000 6.338.000 5.789.000 6.485.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 35.000 35.000 35.000 36.000
Sum anleggsmidler 5.989.000 6.328.000 6.833.000 6.346.000 7.115.000
Varebeholdning 4.358.000 4.383.000 4.044.000 4.079.000 4.631.000
Kundefordringer 1.311.000 833.000 1.490.000 1.676.000 1.061.000
Andre fordringer 1.014.000 806.000 467.000 143.000 119.000
Sum investeringer 1.047.000 1.047.000 1.047.000 1.047.000 1.047.000
Kasse, bank 12.207.000 11.379.000 11.540.000 12.035.000 11.789.000
Sum omløpsmidler 19.936.000 18.447.000 18.588.000 18.979.000 18.647.000
Sum eiendeler 25.925.000 24.775.000 25.421.000 25.325.000 25.762.000
Sum opptjent egenkapital 13.733.000 12.898.000 13.015.000 12.621.000 12.224.000
Sum egenkapital 21.796.000 22.040.000 22.157.000 22.665.000 22.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 715.000 690.000 418.000 289.000 654.000
Betalbar skatt 240.000 93.000 33.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.259.000 966.000 1.148.000 1.180.000 1.144.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.916.000 1.079.000 1.604.000 1.158.000 1.695.000
Sum kortsiktig gjeld 4.130.000 2.735.000 3.264.000 2.661.000 3.493.000
Sum gjeld og egenkapital 25.925.000 24.775.000 25.421.000 25.326.000 25.761.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.806.000 15.712.000 15.324.000 16.318.000 15.154.000
Likviditetsgrad 1 4.8 6.7 5.7 7.1 5
Likviditetsgrad 2 3.8 5.1 4.5 5.6 4
Soliditet 84.1 89.0 87.2 89.5 86.4
Resultatgrad 5.1 -2.9 1.5 1.5 -6.3
Rentedekningsgrad 24.1 -24.8 22.9 21.2 -71.1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.3 -0.6 2 2.1 -3.2
Signatur
19.07.2021
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.07.2021
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans Olav ØyehaugStyreleder60
Ole Marius RuudStyremedlem56
Egil Inge SkarStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Else-Karin Homlong11.1184
Liv Bente Øyehaug11.1166
Runa E Øyehaug-Lundqvist5.9248
Einar Øyehaug4.4488
Aase Øyehaug Hovdenakk11.1177
Astrid K Øyehaug Moe5.9251
Vebjørn Øyehaug7.4052
Herdis Øyehaug Karlstad11.1176
Ole Marius Ruud5.5556
Tonje Øyehaug Ruud5.5553
Olve Øyehaug5.9255
Hans Olav Øyehaug7.4060
Vidar Øyehaug7.4057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00