Tislegård Eiendom As
Juridisk navn:  Tislegård Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37318170
Tislegårdveien 17 Tislegårdveien Fax:
3616 Kongsberg 3612 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 917458855
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 07.06.1977
Foretakstype: AS
Tidligere navn: as østbye mek verksted
Regnskapsfører: Exacta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,41%
Resultat  
  
-46,58%
Egenkapital  
  
39,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 439.000 490.000 417.000 449.000 448.000
Resultat: 39.000 73.000 -140.000 55.000 80.000
Egenkapital: 137.000 98.000 25.000 158.000 266.000
Regnskap for Tislegård Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 439.000 490.000 417.000 449.000 448.000
Driftskostnader -281.000 -316.000 -465.000 -289.000 -258.000
Driftsresultat 157.000 173.000 -48.000 161.000 190.000
Finansinntekter 8..000 0 0 0
Finanskostnader -118.000 0 -93.000 -106.000 -111.000
Finans -118.000 -100.000 -93.000 -106.000 -111.000
Resultat før skatt 39.000 73.000 -140.000 55.000 80.000
Skattekostnad 0 7.000 -13.000 -28.000
Årsresultat 39.000 73.000 -133.000 41.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 55.000 55.000 72.000 88.000
Sum omløpsmidler 1.877.000 56.000 2.509.000 2.650.000 2.674.000
Sum eiendeler 1.927.000 1.958.000 2.564.000 2.722.000 2.762.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 0 -75.000 58.000 166.000
Sum egenkapital 137.000 98.000 25.000 158.000 266.000
Sum langsiktig gjeld 1.555.000 1.673.000 1.786.000 2.156.000 2.276.000
Sum kortsiktig gjeld 235.000 187.000 754.000 407.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 1.927.000 1.958.000 2.565.000 2.721.000 2.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 439.000 490.000 417.000 449.000 448.000
Driftsinntekter 439.000 490.000 417.000 449.000 448.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -5000 -17.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -281.000 -311.000 -448.000 -272.000 -241.000
Driftskostnader -281.000 -316.000 -465.000 -289.000 -258.000
Driftsresultat 157.000 173.000 -48.000 161.000 190.000
Finansinntekter 8..000 0 0 0
Finanskostnader -118.000 0 -93.000 -106.000 -111.000
Finans -118.000 -100.000 -93.000 -106.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 0
Årsresultat 39.000 73.000 -133.000 41.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 50.000 50.000 55.000 72.000 88.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 0 55.000 72.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 55.000 55.000 72.000 88.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 11.000 4..000 4.000 2.591.000 2.584.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 56.000 75.000 59.000 90.000
Sum omløpsmidler 1.877.000 56.000 2.509.000 2.650.000 2.674.000
Sum eiendeler 1.927.000 1.958.000 2.564.000 2.722.000 2.762.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 0 -75.000 58.000 166.000
Sum egenkapital 137.000 98.000 25.000 158.000 266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 187.000 0 670.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.555.000 1.673.000 1.786.000 2.156.000 2.276.000
Leverandørgjeld 42.000 29.000 10.000 19.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 41.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 24.000 73.000 347.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 235.000 187.000 754.000 407.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 1.927.000 1.958.000 2.565.000 2.721.000 2.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.642.000 1.755.000 2.243.000 2.454.000
Likviditetsgrad 1 8.0 3.3 6.5 12.2
Likviditetsgrad 2 8.0 3.3 6.5 12.2
Soliditet 7.1 1 5.8 9.6
Resultatgrad 35.8 -11.5 35.9 42.4
Rentedekningsgrad 1.3 -0.5 1.5 1.7
Gjeldsgrad 13.1 101.6 16.2 9.4
Total kapitalrentabilitet 8.1 -1.9 5.9 6.9
Signatur
23.12.2022
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gustav ØstbyeStyreleder64
Kirsti SaltnesStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Østbye Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00