Ullensaker Kirkelige Fellesråd
Juridisk navn:  Ullensaker Kirkelige Fellesråd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66108145
Postboks 470 Rådhusvegen 5 Fax: 63981298
2051 Jessheim 2066 Jessheim
Fylke: Kommune: www.kirkerull.no
Viken Ullensaker
Org.nr: 976986792
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 27.01.1997
Foretakstype: KIRK
Revisor: Romerike Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Ullensaker Kirkelige Fellesråd
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Berit ValåsStyreleder51
Kristoffer EknesNestleder32
Liv Berg Krohn-HansenStyremedlem56
Arvid BirkelundStyremedlem68
Ole Harald LaacheStyremedlem62
Camilla SvenssonStyremedlem44
Hanne PoulsenStyremedlem62
Hanne FrydenlundStyremedlem46
Marianne RisebrobakkenStyremedlem59
Irene Kristoffersen FurulundStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00