Fjørtoft Trål As
Juridisk navn:  Fjørtoft Trål As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70211405
Lerstadvegen 250 Toralfvegen 105 Fax:
6014 Ålesund 6294 Fjørtoft
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 916929374
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 28.07.1975
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
442,86%
Resultat  
  
56,25%
Egenkapital  
  
-2,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 76.000 14.000 34.000 18.000 13.000
Resultat: -14.000 -32.000 -30.000 -84.000 -81.000
Egenkapital: -414.000 -403.000 -378.000 -355.000 -268.000
Regnskap for Fjørtoft Trål As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 76.000 14.000 34.000 18.000 13.000
Driftskostnader -83.000 -37.000 -48.000 -92.000 -87.000
Driftsresultat -8.000 -23.000 -13.000 -74.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -9.000 -17.000 -10.000 -7.000
Finans -6.000 -9.000 -17.000 -10.000 -7.000
Resultat før skatt -14.000 -32.000 -30.000 -84.000 -81.000
Skattekostnad 3.000 7.000 7.000 -2.000 -1.000
Årsresultat -11.000 -25.000 -24.000 -86.000 -82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 650.000 647.000 640.000 654.000 715.000
Sum omløpsmidler 115.000 151.000 164.000 160.000 162.000
Sum eiendeler 765.000 798.000 804.000 814.000 877.000
Sum opptjent egenkapital -1.314.000 -1.303.000 -1.278.000 -1.255.000 -1.168.000
Sum egenkapital -414.000 -403.000 -378.000 -355.000 -268.000
Sum langsiktig gjeld 1.179.000 1.202.000 1.183.000 1.165.000 1.145.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 765.000 799.000 805.000 815.000 877.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.000 14.000 34.000 18.000 13.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 76.000 14.000 34.000 18.000 13.000
Varekostnad -51.000 0 0 -1.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -21.000 -59.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -37.000 -27.000 -33.000 -27.000
Driftskostnader -83.000 -37.000 -48.000 -92.000 -87.000
Driftsresultat -8.000 -23.000 -13.000 -74.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 -9.000 -17.000 -10.000 -7.000
Finans -6.000 -9.000 -17.000 -10.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -11.000 -25.000 -24.000 -86.000 -82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 489.000 486.000 479.000 472.000 474.000
Fast eiendom 162.000 162.000 162.000 182.000 241.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 162.000 162.000 162.000 182.000 241.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 650.000 647.000 640.000 654.000 715.000
Varebeholdning 92.000 143.000 143.000 143.000 143.000
Kundefordringer 8.000 8.000 21.000 16.000 9.000
Andre fordringer 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.000 0 1.000 8.000
Sum omløpsmidler 115.000 151.000 164.000 160.000 162.000
Sum eiendeler 765.000 798.000 804.000 814.000 877.000
Sum opptjent egenkapital -1.314.000 -1.303.000 -1.278.000 -1.255.000 -1.168.000
Sum egenkapital -414.000 -403.000 -378.000 -355.000 -268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.179.000 1.202.000 1.183.000 1.165.000 1.145.000
Leverandørgjeld 0 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 765.000 799.000 805.000 815.000 877.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 151.000 164.000 155.000 162.000
Likviditetsgrad 1 32
Likviditetsgrad 2 0 3.4 0
Soliditet -54.1 -50.4 -43.6 -30.6
Resultatgrad -10.5 -164.3 -38.2 -411.1 -561.5
Rentedekningsgrad -1.3 -2.6 -0.8 -7.4 -10.4
Gjeldsgrad -2.8 -3.0 -3.1 -3.3 -4.3
Total kapitalrentabilitet -1.0 -2.9 -1.6 -9.1 -8.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Glen Allan BradleyStyreleder47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gudmund Kåre Fjørtoft100.0069
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00