Spilde Mek Verksted AS
Juridisk navn:  Spilde Mek Verksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69226690
Postboks 14 Sagveien 9 Fax: 69226691
1891 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune: www.spilde-mek.no
Viken Rakkestad
Org.nr: 916155530
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 01.07.1974
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21,46%
Resultat  
  
-95,28%
Egenkapital  
  
3,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.905.000 22.797.000 18.201.000 20.989.000 16.435.000
Resultat: 71.000 1.503.000 -322.000 1.293.000 -748.000
Egenkapital: 8.902.000 8.594.000 7.423.000 7.675.000 6.282.000
Regnskap for Spilde Mek Verksted AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.905.000 22.797.000 18.201.000 20.989.000 16.435.000
Driftskostnader -17.849.000 -21.304.000 -18.537.000 -19.693.000 -17.183.000
Driftsresultat 57.000 1.493.000 -335.000 1.296.000 -747.000
Finansinntekter 20.000 17.000 16.000 4.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -3.000 -8.000 -3.000
Finans 14.000 11.000 13.000 -4.000 0
Resultat før skatt 71.000 1.503.000 -322.000 1.293.000 -748.000
Skattekostnad -17.000 -332.000 70.000 -305.000 145.000
Årsresultat 53.000 1.171.000 -252.000 987.000 -603.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.123.000 4.326.000 4.573.000 4.524.000 4.672.000
Sum omløpsmidler 7.920.000 7.309.000 5.388.000 5.543.000 5.986.000
Sum eiendeler 12.043.000 11.635.000 9.961.000 10.067.000 10.658.000
Sum opptjent egenkapital 4.296.000 4.242.000 3.071.000 3.323.000 2.335.000
Sum egenkapital 8.902.000 8.594.000 7.423.000 7.675.000 6.282.000
Sum langsiktig gjeld 352.000 262.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.789.000 2.778.000 2.538.000 2.392.000 4.376.000
Sum gjeld og egenkapital 12.044.000 11.634.000 9.961.000 10.067.000 10.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.845.000 22.787.000 18.201.000 20.962.000 16.435.000
Andre inntekter 60.000 10.000 0 28.000 0
Driftsinntekter 17.905.000 22.797.000 18.201.000 20.989.000 16.435.000
Varekostnad -8.924.000 -10.715.000 -8.077.000 -9.116.000 -7.495.000
Lønninger -5.618.000 -6.592.000 -6.473.000 -6.563.000 -6.133.000
Avskrivning -456.000 -502.000 -467.000 -510.000 -523.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.939.000 -3.404.000 -3.576.000 -3.257.000 -3.346.000
Driftskostnader -17.849.000 -21.304.000 -18.537.000 -19.693.000 -17.183.000
Driftsresultat 57.000 1.493.000 -335.000 1.296.000 -747.000
Finansinntekter 20.000 17.000 16.000 4.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -3.000 -8.000 -3.000
Finans 14.000 11.000 13.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 53.000 1.171.000 -252.000 987.000 -603.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.000 0 419.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.123.000 4.326.000 4.503.000 4.524.000 4.253.000
Sum varige driftsmidler 4.123.000 4.326.000 4.503.000 4.524.000 4.253.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.123.000 4.326.000 4.573.000 4.524.000 4.672.000
Varebeholdning 2.153.000 1.066.000 1.157.000 1.115.000 1.561.000
Kundefordringer 2.354.000 2.070.000 1.558.000 1.972.000 2.560.000
Andre fordringer 2.711.000 3.462.000 1.971.000 1.754.000 1.164.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 702.000 712.000 702.000 701.000 700.000
Sum omløpsmidler 7.920.000 7.309.000 5.388.000 5.543.000 5.986.000
Sum eiendeler 12.043.000 11.635.000 9.961.000 10.067.000 10.658.000
Sum opptjent egenkapital 4.296.000 4.242.000 3.071.000 3.323.000 2.335.000
Sum egenkapital 8.902.000 8.594.000 7.423.000 7.675.000 6.282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 352.000 262.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 352.000 262.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.429.000 1.257.000 858.000 664.000 2.087.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 408.000 695.000 690.000 788.000 707.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 951.000 826.000 990.000 940.000 1.582.000
Sum kortsiktig gjeld 2.789.000 2.778.000 2.538.000 2.392.000 4.376.000
Sum gjeld og egenkapital 12.044.000 11.634.000 9.961.000 10.067.000 10.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.131.000 4.531.000 2.850.000 3.151.000 1.610.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.6 2.1 2.3 1
Likviditetsgrad 2 2.1 2.2 1.7 1.9 1
Soliditet 73.9 73.9 74.5 76.2 58.9
Resultatgrad 0.3 6.5 -1.8 6.2 -4.5
Rentedekningsgrad 9.5 248.8 -111.7 1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.3 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 0.6 13.0 -3.2 12.9
Signatur
11.09.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV 2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Egil Reinholdt AndreassenStyreleder81
Vidar Reinholt AndreassenStyremedlem52
Trine Charlotte AndreassenStyremedlem51
Espen Reinholt AndreassenStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Brødrene Reinholt Andreassen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00