Solberg & Hansen AS
Juridisk navn:  Solberg & Hansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23036820
Postboks 19 Manglerud Enebakkveien 125 Fax:
0612 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune: www.sh.no
Oslo Oslo
Org.nr: 916079966
Aksjekapital: 8.927.000 NOK
Antall ansatte: 57
Etableringsdato: 20.04.1946
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10,55%
Resultat  
  
3513,54%
Egenkapital  
  
13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 139.483.000 126.172.000 126.380.000 127.080.000 136.575.000
Resultat: 21.437.000 -628.000 14.909.000 11.188.000 20.278.000
Egenkapital: 143.029.000 126.571.000 133.094.000 117.239.000 106.814.000
Regnskap for Solberg & Hansen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 139.483.000 126.172.000 126.380.000 127.080.000 136.575.000
Driftskostnader -119.292.000 -112.424.000 -112.656.000 -116.429.000 -115.652.000
Driftsresultat 20.191.000 13.748.000 13.723.000 10.651.000 20.923.000
Finansinntekter 1.511.000 1.312.000 1.784.000 1.294.000 1.181.000
Finanskostnader -266.000 -15.688.000 -597.000 -756.000 -1.825.000
Finans 1.245.000 -14.376.000 1.187.000 538.000 -644.000
Resultat før skatt 21.437.000 -628.000 14.909.000 11.188.000 20.278.000
Skattekostnad -4.726.000 -3.150.000 -3.361.000 -2.773.000 -5.383.000
Årsresultat 16.710.000 -3.778.000 11.548.000 8.415.000 14.896.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.909.000 35.112.000 63.434.000 54.858.000 53.278.000
Sum omløpsmidler 146.348.000 113.946.000 91.341.000 94.744.000 83.963.000
Sum eiendeler 168.257.000 149.058.000 154.775.000 149.602.000 137.241.000
Sum opptjent egenkapital 134.102.000 117.644.000 124.167.000 108.312.000 97.887.000
Sum egenkapital 143.029.000 126.571.000 133.094.000 117.239.000 106.814.000
Sum langsiktig gjeld 6.163.000 6.388.000 3.448.000 12.455.000 15.166.000
Sum kortsiktig gjeld 19.066.000 16.098.000 18.233.000 19.907.000 15.262.000
Sum gjeld og egenkapital 168.258.000 149.057.000 154.775.000 149.601.000 137.242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 137.614.000 126.172.000 126.380.000 127.080.000 136.575.000
Andre inntekter 1.869.000 0 0 0
Driftsinntekter 139.483.000 126.172.000 126.380.000 127.080.000 136.575.000
Varekostnad -61.899.000 -57.425.000 -56.069.000 -57.958.000 -61.182.000
Lønninger -35.293.000 -31.582.000 -31.654.000 -31.476.000 -30.529.000
Avskrivning -2.604.000 -3.706.000 -4.358.000 -4.438.000 -4.198.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -19.496.000 -19.711.000 -20.575.000 -22.557.000 -19.743.000
Driftskostnader -119.292.000 -112.424.000 -112.656.000 -116.429.000 -115.652.000
Driftsresultat 20.191.000 13.748.000 13.723.000 10.651.000 20.923.000
Finansinntekter 1.511.000 1.312.000 1.784.000 1.294.000 1.181.000
Finanskostnader -266.000 -15.688.000 -597.000 -756.000 -1.825.000
Finans 1.245.000 -14.376.000 1.187.000 538.000 -644.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.710.000 -3.778.000 11.548.000 8.415.000 14.896.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.501.000 2.847.000 2.010.000 3.200.000 3.465.000
Fast eiendom 3.252.000 3.872.000 4.433.000 4.833.000 4.967.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.304.000 4.983.000 6.666.000 6.228.000 6.223.000
Sum varige driftsmidler 6.556.000 8.855.000 11.099.000 11.061.000 11.190.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.853.000 23.410.000 50.325.000 40.597.000 38.624.000
Sum anleggsmidler 21.909.000 35.112.000 63.434.000 54.858.000 53.278.000
Varebeholdning 27.302.000 23.020.000 20.069.000 32.347.000 26.254.000
Kundefordringer 10.240.000 11.759.000 12.939.000 15.698.000 10.285.000
Andre fordringer 108.631.000 78.992.000 58.157.000 46.688.000 47.422.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 175.000 176.000 175.000 10.000 2.000
Sum omløpsmidler 146.348.000 113.946.000 91.341.000 94.744.000 83.963.000
Sum eiendeler 168.257.000 149.058.000 154.775.000 149.602.000 137.241.000
Sum opptjent egenkapital 134.102.000 117.644.000 124.167.000 108.312.000 97.887.000
Sum egenkapital 143.029.000 126.571.000 133.094.000 117.239.000 106.814.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.163.000 6.388.000 3.448.000 9.312.000 12.166.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.163.000 6.388.000 3.448.000 12.455.000 15.166.000
Leverandørgjeld 4.788.000 2.668.000 3.291.000 3.747.000 645.000
Betalbar skatt 4.309.000 3.213.000 3.386.000 3.076.000 4.581.000
Skyldig offentlige avgifter 4.686.000 5.342.000 4.639.000 6.159.000 4.200.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.283.000 4.876.000 6.918.000 6.925.000 5.837.000
Sum kortsiktig gjeld 19.066.000 16.098.000 18.233.000 19.907.000 15.262.000
Sum gjeld og egenkapital 168.258.000 149.057.000 154.775.000 149.601.000 137.242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.282.000 97.848.000 73.108.000 74.837.000 68.701.000
Likviditetsgrad 1 7.7 7.1 5 4.8 5.5
Likviditetsgrad 2 6.2 5.6 3.9 3.1 3.8
Soliditet 85.0 84.9 8 78.4 77.8
Resultatgrad 14.5 10.9 10.9 8.4 15.3
Rentedekningsgrad 75.9 0.9 2 14.1 11.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 12.9 10.1 1 8 16.1
Signatur
01.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.03.2017
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Espen Arnstein GjerdeStyreleder64
Morten NordheimStyremedlem64
Johan JohannsonStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Joh. Johannson Kaffe As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00