Leif Sola Maskin AS
Juridisk navn:  Leif Sola Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordsjøvegen 314 Nordsjøvegen 314 Fax:
4053 Ræge 4053 Ræge
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 916074719
Aksjekapital: 121.321 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 20.03.1972
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10,17%
Resultat  
  
1280%
Egenkapital  
  
2,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.250.000 2.950.000 3.009.000 3.264.000 2.774.000
Resultat: 69.000 5.000 239.000 1.084.000 -137.000
Egenkapital: 2.260.000 2.205.000 2.201.000 2.115.000 1.689.000
Regnskap for Leif Sola Maskin AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.250.000 2.950.000 3.009.000 3.264.000 2.774.000
Driftskostnader -3.186.000 -2.953.000 -2.779.000 -2.866.000 -2.914.000
Driftsresultat 64.000 -3.000 230.000 398.000 -139.000
Finansinntekter 6.000 9.000 12.000 686.000 10.000
Finanskostnader -3.000 0 -8.000
Finans 6.000 9.000 9.000 686.000 2.000
Resultat før skatt 69.000 5.000 239.000 1.084.000 -137.000
Skattekostnad -15.000 -1.000 -53.000 -258.000 22.000
Årsresultat 54.000 4.000 186.000 826.000 -115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 317.000 367.000 156.000 180.000 214.000
Sum omløpsmidler 2.464.000 2.306.000 2.619.000 3.068.000 2.180.000
Sum eiendeler 2.781.000 2.673.000 2.775.000 3.248.000 2.394.000
Sum opptjent egenkapital 2.138.000 2.084.000 2.080.000 1.994.000 1.568.000
Sum egenkapital 2.260.000 2.205.000 2.201.000 2.115.000 1.689.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 417.000 524.000 1.083.000 655.000
Sum gjeld og egenkapital 2.780.000 2.672.000 2.775.000 3.248.000 2.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.246.000 2.680.000 3.009.000 3.262.000 2.774.000
Andre inntekter 5.000 270.000 0 2.000 0
Driftsinntekter 3.250.000 2.950.000 3.009.000 3.264.000 2.774.000
Varekostnad -185.000 -114.000 -182.000 -386.000 -216.000
Lønninger -1.353.000 -1.346.000 -1.359.000 -1.341.000 -1.410.000
Avskrivning 0 0 -287.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.648.000 -1.493.000 -1.238.000 -1.139.000 -1.001.000
Driftskostnader -3.186.000 -2.953.000 -2.779.000 -2.866.000 -2.914.000
Driftsresultat 64.000 -3.000 230.000 398.000 -139.000
Finansinntekter 6.000 9.000 12.000 686.000 10.000
Finanskostnader -3.000 0 -8.000
Finans 6.000 9.000 9.000 686.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 -400.000 -300.000
Årsresultat 54.000 4.000 186.000 826.000 -115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 140.000 155.000 156.000 179.000 213.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 177.000 211.000 0 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 317.000 367.000 156.000 180.000 214.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 284.000 342.000 212.000 439.000 313.000
Andre fordringer 247.000 173.000 131.000 110.000 79.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.932.000 1.791.000 2.276.000 2.519.000 1.787.000
Sum omløpsmidler 2.464.000 2.306.000 2.619.000 3.068.000 2.180.000
Sum eiendeler 2.781.000 2.673.000 2.775.000 3.248.000 2.394.000
Sum opptjent egenkapital 2.138.000 2.084.000 2.080.000 1.994.000 1.568.000
Sum egenkapital 2.260.000 2.205.000 2.201.000 2.115.000 1.689.000
Sum avsetninger til forpliktelser 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Leverandørgjeld 153.000 127.000 84.000 136.000 47.000
Betalbar skatt 30.000 224.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 165.000 158.000 186.000 193.000 180.000
Utbytte -100.000 -400.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 153.000 132.000 124.000 129.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 417.000 524.000 1.083.000 655.000
Sum gjeld og egenkapital 2.780.000 2.672.000 2.775.000 3.248.000 2.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.993.000 1.889.000 2.095.000 1.985.000 1.525.000
Likviditetsgrad 1 5.2 5.5 5 2.8 3.3
Likviditetsgrad 2 5.2 5.5 5 2.8 3.3
Soliditet 81.3 82.5 79.3 65.1 70.6
Resultatgrad 2.0 -0.1 7.6 12.2
Rentedekningsgrad 76.7 -17.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.5 0.2 8.7 33.4 -5.4
Signatur
26.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Ståle SolaStyreleder59
Jan Inge SolaStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Inge Sola15.0056
Linda Elise Watne15.0063
Linda Elise Watne15.0063
Per Ståle Sola10.0059
Linda Elise Watne10.0063
Linda Elise Watne10.0063
Per Ståle Sola15.0059
Anne Kristin Sola10.0050
Anne Kristin Sola10.0050
Jan Inge Sola10.0056
Anne Kristin Sola15.0050
Anne Kristin Sola15.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00