Rolf Sletvold Interiørsenter As
Juridisk navn:  Rolf Sletvold Interiørsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63970609
Ringvegen 23 Ringvegen 23 Fax: 63974288
2066 Jessheim 2066 Jessheim
Fylke: Kommune: www.fargerike.no
Viken Ullensaker
Org.nr: 916034156
Aksjekapital: 56.114 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 18.03.1981
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,56%
Resultat  
  
-12,03%
Egenkapital  
  
2,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.978.000 17.605.000 24.053.000 20.948.000 20.816.000
Resultat: 1.082.000 1.230.000 437.000 1.174.000 401.000
Egenkapital: 3.886.000 3.797.000 5.512.000 5.674.000 4.773.000
Regnskap for Rolf Sletvold Interiørsenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.978.000 17.605.000 24.053.000 20.948.000 20.816.000
Driftskostnader -15.924.000 -16.411.000 -23.660.000 -19.796.000 -20.439.000
Driftsresultat 1.054.000 1.193.000 393.000 1.152.000 378.000
Finansinntekter 29.000 37.000 45.000 32.000 30.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -11.000 -7.000
Finans 28.000 37.000 44.000 21.000 23.000
Resultat før skatt 1.082.000 1.230.000 437.000 1.174.000 401.000
Skattekostnad -239.000 -272.000 -99.000 -274.000 -103.000
Årsresultat 843.000 957.000 338.000 900.000 299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 391.000 314.000 85.000 74.000 103.000
Sum omløpsmidler 5.710.000 8.232.000 7.246.000 7.103.000 6.132.000
Sum eiendeler 6.101.000 8.546.000 7.331.000 7.177.000 6.235.000
Sum opptjent egenkapital 3.774.000 3.685.000 5.312.000 5.474.000 4.573.000
Sum egenkapital 3.886.000 3.797.000 5.512.000 5.674.000 4.773.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.216.000 4.749.000 1.819.000 1.504.000 1.462.000
Sum gjeld og egenkapital 6.102.000 8.546.000 7.331.000 7.178.000 6.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.978.000 17.605.000 24.023.000 20.912.000 20.816.000
Andre inntekter 30.000 35.000 0
Driftsinntekter 16.978.000 17.605.000 24.053.000 20.948.000 20.816.000
Varekostnad -10.092.000 -10.245.000 -15.976.000 -12.277.000 -12.635.000
Lønninger -3.499.000 -3.916.000 -4.345.000 -4.269.000 -4.279.000
Avskrivning -74.000 -59.000 -34.000 -31.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.259.000 -2.191.000 -3.305.000 -3.219.000 -3.494.000
Driftskostnader -15.924.000 -16.411.000 -23.660.000 -19.796.000 -20.439.000
Driftsresultat 1.054.000 1.193.000 393.000 1.152.000 378.000
Finansinntekter 29.000 37.000 45.000 32.000 30.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -11.000 -7.000
Finans 28.000 37.000 44.000 21.000 23.000
Konsernbidrag -254.000 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 0 0
Årsresultat 843.000 957.000 338.000 900.000 299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 15.000 14.000 42.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 370.000 299.000 71.000 32.000 64.000
Sum varige driftsmidler 370.000 299.000 71.000 32.000 64.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 391.000 314.000 85.000 74.000 103.000
Varebeholdning 1.980.000 2.052.000 2.179.000 2.285.000 2.516.000
Kundefordringer 676.000 522.000 314.000 363.000 394.000
Andre fordringer 528.000 307.000 113.000 109.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.526.000 5.351.000 4.641.000 4.346.000 3.149.000
Sum omløpsmidler 5.710.000 8.232.000 7.246.000 7.103.000 6.132.000
Sum eiendeler 6.101.000 8.546.000 7.331.000 7.177.000 6.235.000
Sum opptjent egenkapital 3.774.000 3.685.000 5.312.000 5.474.000 4.573.000
Sum egenkapital 3.886.000 3.797.000 5.512.000 5.674.000 4.773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 394.000 389.000 136.000 330.000
Betalbar skatt 174.000 274.000 71.000 276.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 443.000 487.000 444.000 594.000 593.000
Utbytte -500.000 -500.000 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 705.000 3.489.000 415.000 497.000 441.000
Sum kortsiktig gjeld 2.216.000 4.749.000 1.819.000 1.504.000 1.462.000
Sum gjeld og egenkapital 6.102.000 8.546.000 7.331.000 7.178.000 6.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.494.000 3.483.000 5.427.000 5.599.000 4.670.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.7 4 4.7 4.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 2.8 3.2 2.5
Soliditet 63.7 44.4 75.2 7 76.6
Resultatgrad 6.2 6.8 1.6 5.5 1.8
Rentedekningsgrad 1.054.0 3 104.7 5
Gjeldsgrad 0.6 1.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 17.7 14.4 6 16.5 6.5
Signatur
15.06.2020
STYRETS FORMANN TEGNER SELSKAPETS FIRMA.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut Asle SletvoldStyreleder53
Thomas SletvoldStyremedlem50
Eva Marie SletvoldStyremedlem78
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sletvold Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00